Naslovna » Porodica » Deca » Upis u osnovnu školu: Očekuje se oko 15.500 prvaka
Upis u osnovnu školu

Upis u osnovnu školu: Očekuje se oko 15.500 prvaka

Upis u osnovnu školu počinje 1. aprila, a završava se 31. avgusta, a trenutni broj predškolske dece u Beogradu je 15.500.

Očekuje se da isti broj dece krene u prvi razred osnovne škole u školskoj 2016/2017. godini, saopšteno je iz Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu.

U prvi razred osnovne škole u školskoj 2016/2017. godini upisuju se deca rođena 2009. i ona rođena do 1. marta 2010, tj. deca koja do početka školske godine imaju najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina.

Škola je dužna da upiše svako dete sa područja škole, a može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, u skladu sa mogućnostima škole.

Ispitivanje upisanog deteta vrše psiholog i pedagog škole na maternjem jeziku deteta primenom standardnih postupaka i instrumenata.

Kazne za neupisivanje dece u školu

Kako saopštavaju iz Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, upisivanje deteta u školu za učenike sa smetnjama u razvoju vrši se na osnovu preporuke izabranog lekara nadležnog doma zdravlja, procene interresorne komisije za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške učeniku i uz saglasnost roditelja.

Upis dece sa smetnjama u razvoju u osnovnu školu definisan je Pravilnikom o pružanju dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške učeniku.

Dete se može upisati u školu i sa šest do šest i po godina, ali posle provere spremnosti koju vrši psiholog škole primenom standardnih postupaka. U tom postupku, na osnovu mišljenja psihologa, škola može da preporuči upis u prvi razred i odlaganje polaska deteta u školu za godinu dana, uz nastavak pohađanja pripremnog predškolskog programa.

Jedinica lokalne samouprave vodi evidenciju i obaveštava školu i roditelje odnosno staratelje o deci koja su stasala za upis i koja su upisana u školu.

Po članu 163. Zakona o osnovama sistema obrazovanje i vaspitanja, novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 RSD kazniće se za prekršaj roditelj odnosno staratelj ako namerno ili bez opravdanog razloga ne upiše dete u osnovnu školu ili ako dete bez opravdanih razloga ne pohađa nastavu u osnovnoj školi.

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, članom 98, definisan je upis učenika u osnovnu školu, a takođe je Statutom grada utvrđeno da je jedan od poslova gradske opštine praćenje upisa u prvi razred osnovne škole. (Beoinfo)

loading...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.