Naslovna » Izlasci » Pozorište » Dah teatar – 25 godina rada

Dah teatar – 25 godina rada

Od 30. juna do 3. jula, povodom 25 godina rada, Dah teatar organizuje festival i konferenciju „Posto(A)janje“.

Ovo je svojevrsna pozorišna platforma na kojoj će se kroz primere trajnih umetničkih kolektiva, u formi dinamičnih razgovora, predstava, radionica i performansa, kroz susrete uživo sa umetnicima i eminentnim profesorima iz zemlje i inostranstva istraživati načini opstanka i trajanja savremene pozorišne umetnosti.

Gosti su eminentni umetnici i teoretičari iz različitih polja iz oblasti savremene umetnosti iz celog sveta.

Dah teatar: Posto(A)janje – program

Četvrtak, 30. jun 2016.
20.00… Svečano otvaranje festivala / Opening ceremony

Projekcija dokumentarnog filma o DAH Teatru “Pogled kroz trajanje”/ Presentation of the documentary film about DAH Theatre – Glance through Continuity

Promocija prve knjige o DAH Teatru “DAH Theatre Sourcebook” – priredio Dennis Barnett, izdavač Lexington Books, SAD / Promotion of the first book on DAH Theatre named DAH Theatre Sourcebook edited by Dennis Barnett, published by Lexington Books, USA

Učesnici(e) / Participants: Dennis Barnett (SAD / USA), Ruth Margraff (SAD / USA), Ivan Medenica (Srbija / Serbia), Amy Sarno (SAD / USA)

Petak, 1. jul 2016.
11.00 – 14.00… Dramaturgija otpora / Dramaturgy of Resistance

Moderatorka / Moderator: Dijana Milošević (Srbija / Serbia)

Učesnice / Participants: Mirjana Karanović, Milena Dragićević Šešić, Ivana Vujić (Srbija / Serbia)

Dramaturgija glumice / Dramaturgija rediteljke
Dramaturgy of an Actress / Dramaturgy of a Director

Predavačica / Lecturer: Anna Furse (Velika Britanija / United Kingdom)

16.00 – 17.00… Dramaturgija kostima – od Diznija do DAH Teatra, prezentacija / Dramaturgy of the Costume – from Disney to DAH Theatre, presentation

Predavačica / Lecturer: Irina Kruzhilina (Rusija / SAD, Russia / USA)

17.00 – 18.00… Dramaturgija scenskog prostora / Dramaturgy of the Stage

Predavač / Lecturer: Miodrag Tabački (Srbija / Serbia)

18.00 – 19.00… Filmska dramaturgija na primeru filma “Enklava” / Dramaturgy of the Film through the example of the movie Enclava

Predavač / Lecturer: Goran Radovanović (Srbija / Serbia)

20.00… “Drhtaj ruže” – predstava DAH Teatra / The Shivering of the Rose – performance by DAH Theatre

Subota, 2. jul 2016.
11.00… “Alisa u zemlji Zmaja” predstava DAH Teatra za decu i odrasle / Alice in the Land of Zmaj -performance for children and adults by DAH Theatre

13.00 – 13.30…. Dramaturgija Festivala – INFANT Festival kao model / Dramaturgy of the Festival – INFANT Festival as an example

Predavač / Lecturer: Simon Grabovac (Srbija / Serbia)

13.30 – 14.00… Rađanje, razvoj i opstanak Instituta za umetničku igru – prvog fakulteta za ples u Srbiji
The Birth, Development and Survival of the Belgrade Dance Institute  – the first high educational institution for dance in Serbia

Predavač / Lecturer: Vladimir Tomašević (Srbija / Serbia)

16.00 – 18.30… Izazovi opstanka umetničkog kolektiva / Survival Challenges of an Art Collective

Moderatorka / Moderator: Maja Mitić (Srbija / Serbia)

Učesnici(e) / Participants:
Kathy Randels (SAD / USA) – 20 godina ArtSpot Productions, Nju Orleans / 20 years of ArtSpot Productions, New Orleans
Dijalog Kathy Randels i Tine Milivojević (Srbija, Kanada / Serbia, Canada) o liku “Crne dame” / Dialogue between Kathy Randels and Tina Milivojević about the Black Lady character
Siegmar Schröder (Nemačka / Germany) – Treća decenija Teatarlabor-a / Third decade of Teatarlabor
David Daimond (SAD / USA) – Tradicija La MaMa Teatra – Nastavljanje vizije / Tradition of La MaMa Theatre – Continuing the vision
Nenad Čolić (Srbija / Serbia) – 20 godina Plavog pozorišta / 20 years of Blue Theatre

20.00 – 21.30… Žene, teatar, opstanak i vizija / Women, Theatre, Survival and Vision

Dramaturgija opstanka Magdalena mreže – Internacionalna mreža žena u savremenom teatru
Dramaturgy of the Survival of the Magdalena Network – International network of women in contemporary theatre

Predavačica / Lecturer: Jill Greenhalgh (Velika Britanija / United Kingdom)

FEMART – Prepreke i realizacija / FEMART – Obstacles and Realization

Predavačica / Lecturer: Zana Hoxha Krasniqi (Kosovo)

Aktivističko-umetnicki angažman u suočavanju sa proslošću – o saradnji DAH Teatra i Žena u crnom / Activist-artistic engagement in dealing with the past about the collaboration of DAH Theatre and Women in Black

Predavačica / Lecturer: Staša Zajović (Srbija / Serbia)

Zaplet postajanja – video obraćanje / The complicity of Becoming – video statement

Predavačica / Lecturer: Jadranka Anđelić (Srbija / Serbia)

22.00… “25 čaša vina” – predavanje-performans Dijane Milošević povodom 25 godina DAH Teatra
25 Glasses of Wine – lecture-performance by Dijana Milošević for the occasion of DAH Theatre’s 25th Anniversary

Nedelja, 3. jul 2016.
11.00 – 12.00… Od sveta snova do sveta aktivizma – spisateljice u savremenom teatru / From the Dreamworld to the World of Activism – Women playwrights in contemporary theatre

Moderatorka / Moderator: Ivana Milenović Popović (Srbija / Serbia)

Učesnice / Participants: Christine Evans (Australija / Australia), Minja Bogavac (Srbija / Serbia)

12.00 – 12.30… Žene, umetnost, otpor / Women, Art, Resistance

Učesnica / Participant: Zoe Gudović (Srbija / Serbia)

12.30 – 14.30… “Ostati ili otići”Nezavisna pozorišna i plesna scena Srbijerazgovor o načinima opstanka i razvoja  umetničke vizije u Srbiji
Should I Stay or Should I Go –  The Independent Theatre and Dance Scene in Serbia – talk about survival  and development of the artistic vision in Serbia

Učesnici(e) / Participants: Igor Koruga, Mladen Lukešević, Boris Čakširan, Marko Pejović, Nela Antonović, Dragan Simeunović (Srbija / Serbia)

17.00… “Ne/Vidljivi grad” – pozorišna akcija DAH Teatra u autobusu na liniji br. 26
In/Visible City – theatre action on bus line 26 by DAH Theatre

Ceo program gosti će moći da prate na srpskom i engleskom jeziku. Program će se odvijati u DAH Teatru Centru za pozorišna istraživanja, u Marulićevoj 8, osim pozorišne akcije “Ne/Vidljivi grad” koja će se odigrati u autobusu na liniji broj 26 (polazak sa početnog stajališta autobusa u Dunavskoj ulici).

The Festival programme will be in Serbian and English and will be held at DAH Theatre Research Centre, Marulićeva Street No 8, except for the theatre action In / Visible City which will be performed on bus line 26.

DAH Teatar su osnovale rediteljke Jadranka Anđelić i Dijana Milošević 1991. godine iz potrebe za temeljnim istraživačkim radom. Od samog osnivanja njima se pridružuje glumica Maja Mitić. 1993. godine DAH Teatar povećava svoje aktivnosti formirajući DAH Teatar Centar za pozorišna istraživanja sa programom sastavljenim od radionica, predavanja, seminara, gostujućih predstava i festivala. 2008. godine DAH Teatru se pridružuje glumica Ivana Milenović Popović, a 2013. Nataša Novaković, PR i organizatorka. Kada je 1991. godine počeo je rat u Jugoslaviji DAH Teatar se suočio sa suštinskim pitanjima: „Kakva je odgovornost i dužnost umetnika u mračnim vremenima u vreme nasilja i ljudske patnje?“

Due to a need for profound experimental work, directors Jadranka Anđelić and Dijana Milošević formed DAH Teatar in 1991. Actress Maja Mitić joined them from the beginning. In 1993, DAH Theater enlarged its activities by founding DAH Theatre Research Centre. Actress Ivana Milenović Popović later joined the group, followed by PR officer and organizer Nataša Novakovic. From the beginning, DAH Teatar had to face these questions: What is the role and meaning of theatre? What are the responsibilities and duties of artists in times of darkness, violence and human suffering?

“Da li će biti pevanja u mračnim vremena? Da, biće pevanja o mračnim vremenima.” – B. Breht

In the dark times, will there be singing in the dark times? Yes, there will be singing about the
dark times.
– B. Brecht

Biti nevladina organizacija u ovoj zemlji poslednjih godina je bio veliki izazov. Članice i članovi DAH Teatra se i danas svojim radom i ponašanjem snažno suprotstavljaju ratu i nasilju.

To be an independent non-governmental group during the past decades has been a great challenge. Through their work the members of DAH Teatar have strongly opposed war and violence.

„Razaranju i nasilju u savremenom svetu se jedino možemo suprotstaviti stvaranjem smisla“ – je moto  DAH Teatra i danas.

The founding and continuing motto of DAH Teatar is: In the contemporary world, destruction and violence can only be opposed by the creation of sense.