Naslovna » Blog » Akcije i reakcije » Svetski dan stanovništva: Planiranje porodice – osnaživanje ljudi, razvijanje nacija
Svetski dan stanovništva (foto: Shutterstock)

Svetski dan stanovništva: Planiranje porodice – osnaživanje ljudi, razvijanje nacija

Od 1989. godine UN obeležava Svetski dan stanovništva 11. jula u nadi da će podići svest o hitnosti i važnosti pitanja stanovništva, uključujući i njihove odnose prema životnoj sredini i razvoju.

Ove godine tema je planiranje porodice: osnaživanje ljudi, razvijanje nacija.

Pristup sigurnom, dobrovoljnom planiranju porodice je ljudsko pravo. Takođe je ključno za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, i ključni je faktor u smanjenju siromaštva. Ulaganja u planiranje porodice takođe daju ekonomske i druge dobitke koji mogu podstaknuti napredak.

U svetu ima 214 miliona žena koje žele da izbegnu trudnoću, ali ne koriste sigurne i efikasne metode planiranja porodice što zbog nedovoljnog pristupa informacijama ili uslugama, ili usled nedostatka podrške njihovih partnera ili zajednica. Većina ovih žena sa nezadovoljenom potrebom za kontracepcijom živi u 69 najsiromašnijih zemalja na svetu.

Međutim, kada je u pitanju situacija planiranja porodice u našem regionu, podaci pokazuju da zemlje Istočne Evrope i Centralne Azije imaju neke od najnižih stopa primene modernih kontraceptivnih metoda u svetu.

Po Istraživanju višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u Srbiji (Multiple Indicators Cluster Survey – MICS 5), savremenu kontracepciju u Srbiji koristi manje od jedne petine žena u opštoj populaciji koje su trenutno udate ili u vanbračnoj zajednici (18,4%), dok se koriste tradicionalne metode, pre svega prekinut snošaj skoro dva puta više (40%).

Situacija je još više zabrinjavajuća u marginalizovanim kategorijama žena, pošto samo 7.2% romskih žena koje žive u romskim naseljima u Srbiji koriste savremenu kontracepciju, dok tradicionalne metode koristi 54% ispitanika.

Ulaganje u planiranje porodice ujedno je ulaganje u zdravlje i prava žena i parova širom sveta. Ova zalaganja takođe daju ekonomske i druge dobitke koji mogu da pokrenu razvoj i ključni su za uspeh Agende 2030 i pratećih 17 Ciljeva održivog razvoja.

Svetski dan stanovništva i prava žena

Ove godine, Svetski dan stanovništva, 11. jul, poklapa se sa Samitom za planiranje porodice, drugim sastankom Inicijative za planiranje porodice 2020, čiji je cilj da proširi pristup dobrovoljnom planiranju porodice na još 120 miliona žena do 2020. godine.

– Da bi žene postizale svoj potpuni potencijal i bile ekonomski produktivnije, moraju imati mogućnost da iskoriste svoje pravo da same odluče o tome da li, kada i koliko često žele da imaju decu. Omogućavanje ovog prava dovelo bi do poboljšanja u zdravstvu i doprinelo nizu prednosti: veća ulaganja u školovanje, veća produktivnost, veće učećše radne snage i eventualno povećanje prihoda, uštede, investicija i akumulacije imovine – po rečima preminulog doktora Babatunde Osotimehina, izvršnog direktora UNFPA (1949-2017).

Planiranje porodice je obuhvaćeno Ciljevima održivog razvoja (kao što je cilj 3, potcilj 7, kako bi se postigao univerzalni pristup uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja), a postizanje mnogih ciljeva delom zavisi i od mogućnosti koje žene imaju da ostvaruju svoja reproduktivna prava i univerzalni pristup uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja, uključujući planiranje porodice, kao ključ uspeha.

Okvir za razvojno partnerstvo za Srbiju 2016-2020 razvijen u bliskoj saradnji i kroz partnerstvo između Vlade Republike Srbije i Tima Ujedinjenih nacija u Srbiji, takođe predviđa napore za poboljšanje savetovališta o planiranju porodice i dostupnosti usluga reproduktivnog zdravlja u zemlji.

– Ako se usmerimo na mlade, istraživanja pokazuju da mnogi mladi ljudi u Srbiji nemaju osnovno znanje o anatomiji i fiziologiji reprodukcije i da su njihova znanja o kontracepciji i seksualno prenosivim infekcijama oskudna i opterećena predrasudama. Stoga oni više vole da koriste metodu coitus interruptus umesto savremenih metoda planiranja porodice – kaže dr Doina Bologa, predstavnica UNFPA za Bosnu i Hercegovinu i direktorka UNFPA za Srbiju, bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju i Kosovo.

– Poboljšanje situacije u oblasti planiranja porodice je moguće i zahteva posvećenost svih. Nacionalni program za seksualno i reproduktivno zdravlje, koji ima za cilj da koordinira aktivnosti svih zainteresovanih strana za unapređenje reproduktivnog zdravlja i prava stanovništva Srbije, predstavlja važan korak ka postizanju ovog cilja, a UNFPA ima čast da podrži napore Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srbije – dodaje Bologa.

O Svetskom danu stanovništva

1989. godine tadašnji Upravni Savet Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) preporučio je da se 11. jul posmatra kao Svetski dan stanovništva.

Time je zamenjeno obeležavanje Dana pet milijardi, 11. jula 1987. godine, i od tada se radi na tome da se pažnja usmeri na hitnost i važnost pitanja stanovništva, posebno u kontekstu ukupnog razvoja. (Jovana Ubiparip, UNFPA Saradnica na programu)

loading...

Jedan komentar

  1. Ovo podseca na one govore na zapadu o beskucnicima koji nemaju osnovna higijenska sredstva, tj. npr. o zenama i menstruaciji, bez tampona, ulozaka, vode itd. Jako tuzno da u 21.veku ovo bude tema, a neki se bahate.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.