Naslovna » BG svaštara » Obrati pažnju! » Međunarodni dan žena: Poruka Antonija Guteresa, generalnog sekretara UN
Međunarodni dan žena: Poruka Antonija Guteresa, generalnog sekretara UN
Međunarodni dan žena: Poruka Antonija Guteresa, generalnog sekretara UN

Međunarodni dan žena: Poruka Antonija Guteresa, generalnog sekretara UN

Sutra, 8. marta, u svetu pa i u Srbiji biće obeležen Međunarodni dan žena. Tim povodom, svetu se obratio Antonio Guteres, generalni sekretar UN.

Poruku prenosimo u celini…

„Nalazimo se u trenutku od presudnog značaja za prava žena. Više nego ikada ranije, ukazuje se na istorijske i sistemske nejednakosti koje su omogućavale represiju i diskriminaciju.

Od Latinske Amerike preko Evrope do Azije, na društvenim mrežama, na filmskim setovima, u fabričkim halama, na ulicama, žene pozivaju na trajne promene i nultu toleranciju prema seksualnim napadima, uznemiravanju, kao i svim oblicima diskriminacije.

Ostvarivanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena i devojčica je posao koji do danas nije dovršen i koji predstavlja najveći izazov našeg sveta u oblasti ljudskih prava.

Aktivizam i zagovaranje generacijâ žena doneli su rezultate. Više devojčica nego ikada ranije pohađa školu; više žena obavlja plaćene poslove i zauzima visoke pozicije u privatnom sektoru, akademskoj sferi, politici i međunarodnim organizacijama, uključujući Ujedinjene nacije. Rodna ravnopravnost je utemeljena u bezbrojnim zakonima, a štetne prakse, poput sakaćenja ženskih genitalija i dečijih brakova, u mnogim državama su zabranjene.

Međutim, i dalje treba da otklonimo ozbiljne prepreke ako želimo da prevaziđemo istorijsku neravnotežu moći koja leži u osnovi diskriminacije i eksploatacije.

Više od jedne milijarde žena u svetu nije zakonom zaštićeno od seksualnog nasilja u porodici. Na svetskom nivou, rodni jaz u zaradama iznosi 23 odsto, a dostiže i 40 odsto u ruralnim područjima, dok se neplaćeni rad koji mnoge žene obavljaju ne prepoznaje. Zastupljenost žena u nacionalnim parlamentima je, u proseku, niža od jedne četvrtine, a u upravnim odborima čak i niža. Ako ne udružimo snage, u narednoj deceniji će milioni devojčica biti podvrgnuti sakaćenju genitalija.

Čak i tamo gde zakoni postoje, često se ne poštuju, a žene koje zatraže pravnu zaštitu često nailaze na sumnju, osudu i omalovažavanje. Danas znamo da su seksualno uznemiravanje i zlostavljanje bili sveprisutni na radnom mestu, u javnom prostoru i kod kuće, i to u državama koje se ponose svojim rezultatima u oblasti rodne ravnopravnosti.

Ujedinjene nacije treba da budu primer celom svetu.

Svestan sam da nije uvek bilo tako. Od stupanja na funkciju prošle godine, pokrenuo sam promene u Sedištu UN, u našim mirovnim misijama, kao i u našim kancelarijama u celom svetu.

Po prvi put, ostvarili smo rodni paritet u mom timu najviših rukovodilaca, a rešen sam da to postignemo i u celoj organizaciji.

U potpunosti sam posvećen načelu nulte tolerancije prema seksualnom uznemiravanju i doneo sam planove za unapređenje izveštavanja i odgovornosti. Neposredno sarađujemo sa državama širom sveta na sprečavanju i rešavanju problema seksualne eksploatacije i zlostavljanja od strane pripadnika mirovnih misija, kao i na pružanju podrške žrtvama.

Svi mi u Ujedinjenim nacijama smo uz žene iz celog sveta u njihovoj borbi protiv nepravde sa kojom se suočavaju – bilo da je reč o ženama iz ruralnih područja izloženim diskriminaciji u zaradama, ženama iz gradova koje se organizuju da bi ostvarile promene, ženama izbeglicama u riziku od eksploatacije i zlostavljanja, ili ženama izloženim višestrukoj diskriminaciji: udovicama, ženama iz autohtonih zajednica, ženama sa invaliditetom i ženama koje se ne uklapaju u rodne norme.

Osnaživanje žena je u centru Agende održivog razvoja do 2030. godine. Napredak u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja podrazumeva napredak za sve žene, gde god da žive.

Inicijativa Spotlight, pokrenuta sa Evropskom unijom, usmeriće sredstva u iskorenjivanje nasilja nad ženama i devojčicama, što je preduslov za ravnopravnost i osnaživanje.

Da budem jasan: to nije usluga ženama. Rodna ravnopravnost je pitanje ljudskih prava, ali je ujedno i u interesu svih nas: muškaraca i dečaka, žena i devojčica. Rodna neravnopravnost i diskriminacija žena škode svima nama.

Imamo obilje dokaza da ulaganje u žene predstavlja najdelotvorniji put ka prosperitetu zajednica, preduzeća, pa čak i država.

Zahvaljujući učešću žena, mirovni ugovori postaju čvršći, društva vitalnija, a privreda zdravija. Tamo gde su žene diskriminisane, često nailazimo na prakse i verovanja koja su štetna za sve. S druge strane, svi imaju koristi od roditeljskog odsustva za oca i zakonâ o sprečavanju nasilja u porodici i o jednakoj zaradi.

U ovom suštinski važnom trenutku za prava žena, vreme je da muškarci stanu uz žene, da ih saslušaju i da uče od njih.

Transparentnost i odgovornost su neophodne da bi žene u potpunosti ostvarile svoj potencijal i povele ka boljitku sve nas, u našim zajednicama, društvima i privredama.

Ponosan sam što učestvujem u ovom pokretu i nadam se da će njegova poruka nastaviti da odzvanja u Ujedinjenim nacijama i širom sveta“.

loading...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.