Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS 2 i RTS 3: TV nastava za učenike osnovnih škola (18-23. maj 2020)
TV nastava - raspored časova, 18-23. maj 2020. (foto: Pexels)
TV nastava - raspored časova, 18-23. maj 2020. (foto: Pexels)

RTS 2 i RTS 3: TV nastava za učenike osnovnih škola (18-23. maj 2020)

TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima na kanalima RTS 2 i RTS 3, a ovde je raspored časova od 18. do 23. maja 2020.

Za učenike osnovnih škola emituje se posebno pripremljen i adaptiran obrazovni sadržaj u skladu sa propisanim planom i programom nastave i učenja. Časovi se od 23. marta 2020. emituju na dva kanala – RTS 2 i RTS 3.

Ukoliko bude zasedanja Narodne skupštine Srbije, raspored prikazivanja biće izmenjen i premešten sa RTS 2 na RTS 3 za učenike od II do IV razreda, a za učenike od V do VIII biće promenjeni termini emitovanja.

Subota, 23. maj 2020, je radna subota!

Raspored nastave za I razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 18. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Sastavljanje priče na osnovu zadatih reči/rečenica
 2. Matematika – Merenje dužine nestandardnim jedinicama mere, utvrđivanje
 3. Engleski jezik – My house

Utorak, 19. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika – Dinar, kovanice i novčanice do 100 dinara, obrada
 2. Srpski jezik – Basne – izbor, 1. deo
 3. Svet oko nas – Opasne situacije po život, zdravlje i okolinu, prevencija i pravilno ponašanje. Opasnosti u kući

Sreda, 20. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Basne – izbor, 2.deo
 2. Likovna kultura – Preoblikovanje (predmeti i materijali pogodni za preoblikovanje)
 3. Matematika – Dinar, kovanice i novčanice do 100 dinara, utvrđivanje

Četvrtak, 21. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika – Dinar, kovanice i novčanice do 100 dinara (tekstualni zadaci), utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Deca su ukras sveta, Ljubivoje Ršumović
 3. Svet oko nas – Značaj vode, vazduha, zemljišta, sunčeve svetlosti i toplote za život biljaka, životinja i čoveka

Petak, 22. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Moj kraj – opisivanje
 2. Matematika – Predmeti u prostoru i odnosi među njima, sistematizacija
 3. Muzička kultura – Deca su ukras sveta, Ljubivoje Ršumović

Subota, 23. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Moj drug/drugarica – opisivanje
 2. Matematika – Geometrijska tela i figure, sistematizacija
 3. Svet oko nas – Odgovoran odnos čoveka prema životnoj sredini

Raspored nastave za II razred osnovne škole – RTS 2 

 • Ako bude zasedanje Narodne skupštine onda važi isti raspored ali na RTS 3 od 8.00 do 9.40!

Ponedeljak, 18. maj 2020. (9.45-11.25); 

 1. Srpski jezik – Dva pisma, Aleksandar Popović
 2. Matematika – Prava i poluprava
 3. Engleski jezik – My town

Utorak, 19. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika – Duž, prava i poluprava, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Vrste reči: pridevi, opisni pridevi
 3. Svet oko nas – Reljef i oblici reljefa

Sreda, 20. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik – Slatka matematika, Ana Milovanović
 2. Likovna kultura – Sporazumevanje: Tumačenje (neverbalno i vizuelno izražavanje)
 3. Matematika – Merenje dužine standardnim mernim jedinicama

Četvrtak, 21. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika – Grafičko nadovezivanje duži. Dužina duži i izlomljene linije
 2. Srpski jezik – Pisanje rečce li i rečce ne uz glagol, utvrđivanje
 3. Svet oko nas – Oblici pojavljivanja vode u prirodi

Petak, 22. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik – Princeza na zrnu graška, Hans Kristijan Andersen
 2. Muzička kultura – Sedi Ćira na vrh slame, narodna pesma
 3. Matematika – Obim geometrijskih figura

Subota, 23. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik – Carevo novo odelo, Hans Kristijan Andersen
 2. Matematika – Obim geometrijskih figura, utvrđivanje
 3. Svet oko nas – Vrste saobraćaja. Bezbedno ponašanje u saobraćaju

Raspored nastave za III razred osnovne škole – RTS 2

 • Ako bude zasedanje Narodne skupštine onda važi isti raspored ali na RTS 3 od 9.45 do 11.25!

Ponedeljak, 18. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Led se topi, Aleksandar Popović
 2. Matematika – Krug i kružnica. Crtanje kruga i kružnice
 3. Engleski jezik – Game on 1 (Review)

Utorak, 19. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika – Grafičko nadovezivanje duži
 2. Srpski jezik – Pisanje rečce LI
 3. Priroda i društvo – Bezbedno u saobraćaju

Sreda, 20. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Pisanje rečce LI, utvrđivanje
 2. Likovna kultura – Komponovanje različitih materijala
 3. Matematika – Četvorougao – kvadrat i pravougaonik

Četvrtak, 21. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika – Obim pravougaonika
 2. Srpski jezik – Šta je najveće, Miroslav Antić
 3. Priroda i društvo – Vremenske odrednice

Petak, 22. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Skraćenice
 2. Matematika – Obim kvadrata
 3. Muzička kultura – Ja posejah lubenice, narodna pesma

Subota, 23. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Običajne narodne lirske pesme (izbor)
 2. Priroda i društvo – Kako otkrivamo prošlost – istorijski izvori
 3. Matematika – Obim pravougaonika i kvadrata, utvrđivanje

Raspored nastave za IV razred osnovne škole – RTS 2

 • Ako bude zasedanje Narodne skupštine onda važi isti raspored ali na RTS 3 od 11.30 do 13.10!

Ponedeljak, 18. maj 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik – Pisanje prisvojnih prideva izvedenih od vlastitih imena
 2. Matematika – Razlomci, utvrđivanje
 3. Engleski jezik – Game on 1 (Review)

Utorak, 19. maj 2020. (13.15-14.55)

 1. Matematika – Kvadar. Osobine kvadra
 2. Srpski jezik – Podela uloga, Gvido Tartalja
 3. Priroda i društvo – Prošlost srpskog naroda, 2. deo

Sreda, 20. maj 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik – Vrste reči i služba reči u rečenici, utvrđivanje
 2. Likovna kultura – Umetnički zanati
 3. Matematika – Kocka. Osobine kocke

Četvrtak, 21. maj 2020. (13.15-14.55)

 1. Matematika – Mreža kvadra i kocke
 2. Srpski jezik – Najbolje zadužbine, narodna priča
 3. Priroda i društvo – Prošlost srpskog naroda, utvrđivanje

Petak, 22. maj 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik – Zlatno jagnje, Svetlana Velmar-Janković, 1. deo
 2. Matematika – Izračunavanje površine kvadra
 3. Muzička kultura – Narodna igra i gradska igra

Subota, 23. maj 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik – Zlatno jagnje, Svetlana Velmar-Janković, 2. deo
 2. Priroda i društvo – Nastanak i razvoj moderne srpske države i srpski narod u Jugoslaviji, 1. deo
 3. Matematika – Izračunavanje površine kvadra, utvrđivanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 3

 • Ako bude zasedanje Narodne skupštine onda važi isti raspored ali na RTS 3 od 13.15 do 14.55!

Ponedeljak, 18. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Usmeno i pismeno izražavanje: Opisivanje
 2. Matematika – Aritmetička sredina i razmera, utvrđivanje
 3. Istorija – Rimsko nasleđe na teroitoriji današnje Srbije, obrada

Utorak, 19. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika – Primeri osne simetrije i simetrične tačke, obrada
 2. Srpski jezik – Ponavljanje i vežbanje: Vrste reči
 3. Biologija – Pušenje – bolest zavisnosti, obrada

Sreda, 20. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Danilo Kiš: Dečak i pas
 2. Tehnika i tehnologija – Sistematizacija – teoretski prikaz
 3. Geografija – Vode na Zemlji, utvrđivanje

Četvrtak, 21. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika – Simetričnost dveju figura u odnosu na pravu, utvrđivanje
 2. Engleski jezik – Revision part 1
 3. Biologija – Pušenje – bolest zavisnosti, utvrđivanje

Petak, 22. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Duško Radović: Kapetan Džon Piplfoks
 2. Matematika – Osna simetričnost figure, obrada
 3. Informatika i računarstvo – Odlučivanje

Subota, 23. maj 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik – Goran Petrović: Mesec nad tepsijom (odlomci)
 2. Matematika – Simetrala duži, obrada
 3. Informatika i računarstvo – Primeri matematičkih formula u programiranju

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

 • Ako bude zasedanje Narodne skupštine onda važi isti raspored ali na RTS 3 od 15.00 do 16.40!

Ponedeljak, 18. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik – Nikola Tesla: Moji izumi
 2. Matematika – Površina paralelograma, obrada
 3. Istorija – Život Srba pod osmanskom vlašću, obrada

Utorak, 19. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika – Površina paralelograma, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Ponavljanje i vežbanje: Glasovne promene – odstupanja (izuzeci)
 3. Fizika – Atmosferski pritisak, utvrđivanje

Sreda, 20. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik – Branislav Nušić: Autobiografija
 2. Biologija – Putevi prenošenja zaraznih bolesti, povrede i prva pomoć, obrada
 3. Geografija – Geografija Evrope, sistematizacija

Četvrtak, 21. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika – Površina trougla, obrada
 2. Engleski jezik – Talking about the real world
 3. Fizika – Paskalov zakon, obrada

Petak, 22. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik – Ferenc Molnar: Dečaci Pavlove ulice – domaća lektira
 2. Matematika – Površina trougla, utvrđivanje
 3. Informatika i računarstvo – Tekstualno programiranje: osnovne aritmetičke operacije i primena

Subota, 23. maj 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik – Ponavljanje i vežbanje: Zamenice
 2. Matematika – Površina trapeza, obrada
 3. Informatika i računarstvo – Celi i realni brojevi, deljenje

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

 • Ako bude zasedanje Narodne skupštine onda važi isti raspored ali na RTS 3 od 16.45 do 18.25!

Ponedeljak, 18. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Kongruencija
 2. Matematika – Razmera duži, obrada
 3. Istorija – Crna Gora do sticanja nezavisnosti, obrada

Utorak, 19. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika – Razmera duži, utvrđivanje
 2. Srpski jezik – Vladislav Petković Dis: Među svojima
 3. Biologija – Sistem organa za razmnožavanje, utvrđivanje

Sreda, 20. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Milutin Bojić: Plava grobnica
 2. Geografija – Polarne oblasti, obrada
 3. Hemija – Kombinovani zadaci, utvrđivanje

Četvrtak, 21. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika – Podela duži na jednake delove, obrada
 2. Engleski jezik – Talking about how things happen…
 3. Fizika – Toplotno širenje tela i temperatura, obrada

Petak, 22. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Tehnički i sugestivni opis; Tehnička i sugestivna naracija
 2. Matematika – Podela duži na jednake delove, utvrđivanje
 3. Informatika i računarstvo – Crtanje: ponavljanje oblika koršćenjem petlji

Subota, 23. maj 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik – Akcenat
 2. Matematika – Sličnost trouglova, obrada
 3. Informatika i računarstvo – Crtanje: grananje i petlje u petljama

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

 • Ako bude zasedanje Narodne skupštine onda važi isti raspored ali na RTS 3 od 18.30 do 20.45!

Ponedeljak, 18. maj 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik – Sistematizacija tvorbe reči
 2. Matematika- Sfera i lopta, sistematizacija
 3. Istorija – Razbijanje i raspad jugoslovenske države, obrada
 4. Fizika – Veštačka radioaktivnost, fisija i fuzija. Primena nuklearne energije i radioaktivnog zračenja, utvrđivanje

Utorak, 19. maj 2020. (13.15-15.30)

 1. Matematika – Brojevi i operacije, obnavljanje
 2. Srpski jezik – Načini tvorbe reči
 3. Biologija – Botanika i evolucija, sistematizacija
 4. Engleski jezik – Revision part I

Sreda, 20. maj 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik – Lirika: „Đulići“, „Svetli grobovi“, „Očiju tvojih da nije“ i „Srbija“ – utvrđivanje
 2. Geografija – Reke i jezera Srbije, obnavljanje
 3. Istorija – NATO agresija u SRJ 1999. godine, obrada
 4. Hemija – Sastavljanje jednačina hemijskih reakcija neorganskih i organskih supstanci, utvrđivanje

Četvrtak, 21. maj 2020. (13.15-15.30)

 1. Matematika – Brojevi i operacije, obnavljanje
 2. Engleski jezik – Revision part II
 3. Fizika – Atomska i nuklearna fizika, sistematizacija
 4. Biologija – Zoologija, sistematizacija

Petak, 22. maj 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik – Epika: „Deca“, „Seobe“ i „Deobe“ – utvrđivanje
 2. Matematika – Algebra i funkcije, obnavljanje
 3. Geografija – Geografska karta, sistematizacija
 4. Hemija – Izračunavanje u hemiji, 2. deo, utvrđivanje

Subota, 23. maj 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik – Drama: „Romeo i Julija“, „Građanin plemić“, „Noć i magla“ i „Sumnjivo lice“ – utvrđivanje
 2. Matematika – Algebra i funkcije, obnavljanje
 3. Geografija – Fizička geografija, sistematizacija
 4. Hemija – Struktura supstanci i njihova svojstva, utvrđivanje

(danubeogradu.rs)

loading...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.