Naslovna » BG servis » Izmene na trasama linija JGP zbog radova na petlji „Petlovo brdo“
Izmene u saobraćaju i na linijama JGP (foto: Pixabay)
Izmene u saobraćaju i na linijama JGP (foto: Pixabay)

Izmene na trasama linija JGP zbog radova na petlji „Petlovo brdo“

Najavljene su izmene na trasama linija javnog gradskog prevoza zbog izvođenja radova na izgradnji petlje „Petlovo brdo“ i spajanja sa petljom „Orlovača“.

Radovi na izgradnji petlje „Petlovo brdo“ i njenog spajanja sa petljom „Orlovača“ na sektoru B4 obilaznice oko Beograda izvodiće se od 14. decembra do 15. aprila 2021. godine po fazama.

Izgradnja petlje „Petlovo brdo“, faza 1

Radovi se izvode na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) u razdelnom pojasu zbog formiranja prolaza za preusmeravanje saobraćaja (neposredno ispred petlje „Orlovača“ na obilaznici).

Tokom izvođenja radova u ovoj fazi doći će do zatvaranja levih saobraćajnih traka na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) – oba smera, tako da će se vozila u pravcu Beograd-Lazarevac kretati preostalom širinom kolovoza bez izmena trasa linija javnog prevoza. I dalje će biti zatvorena silazna rampa sa državnog puta Ib reda br. 22 (Ibarski put) na lokalni put Rakovica – Železnik (Avalska), tako da će vozila javnog prevoza saobraćati ulicama:

 • Linija 54
  – u oba smera redovno;
 • Linija 521
  – u smeru ka Železniku: državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu – silazna rampa (posle zone ukrštanja sa lokalnim putem Rakovica-Železnik), koja će do Ulice avalske biti dvosmerena – lokalni put Rakovica-Železnik (Ulica avalska) i dalje redovno;
  – u smeru ka Vidikovcu: Avalska – ulazna rampa na državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, Petlja „Orlovača“ na obilaznici, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Beogradu i dalje redovno.

Stajalište „Naselje Petlovo brdo“ na Ibarskom putu u smeru ka gradu je privremeno izmešteno na novu poziciju oko 500 metara posle redovne, na poziciji prekoputa prodajnog objekta Metro.

Izgradnja petlje „Petlovo brdo“, faza 2

Radovi se izvode na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put), na delu od zone skretanja za prodajni objekat Metro do petlje „Petlovo brdo“.

Tokom izvođenja radova u ovoj fazi doći će do zatvaranja leve kolovozne trake na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) – gledano u smeru ka Lazarevcu, tako da će se vozila u pravcu Beograd-Lazarevac kretati dvosmerno preostalom širinom kolovoza na kojoj će biti formirane saobraćajne trake širine najmanje 3 metra, bez izmena trasa linija javnog prevoza. I dalje će biti zatvoren lokalni puta Rakovica-Železnik (Kružni put Kijevo) u visini raskrsnice sa državnim putem Ib reda br. 22 (Ibarski put) zbog izgradnje objekta nadvožnjaka, tako da će vozila javnog prevoza i dalje saobraćati ulicama:

 • Linija 54
  – u smeru ka Rakovici: Avalska, ulazna rampa na državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, Petlja „Orlovača“ na obilaznici, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Beogradu, silazna rampa na lokalni put Rakovica- eleznik (Kružni put Kijevo), Kružni put Kijevo i dalje redovno;
 • – u smeru ka Železniku: Miška Kranjca, Pilota Mihaila Petrovića, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu – silazna rampa (posle zone ukrštanja sa lokalnim putem Rakovica-Železnik), koja će do Avalske ulice biti dvosmerena, lokalni put Rakovica-Železnik (Avalska ulica) i dalje redovno;
 • Linija 521
  – u smeru ka Železniku: državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu – silazna rampa (posle zone ukrštanja sa lokalnim putem Rakovica-Železnik), koja će do Avalske ulice biti dvosmerena, lokalni put Rakovica-Železnik (Avalska ulica) i dalje redovno;
  – u smeru ka Vidikovcu: Avalska, ulazna rampa na državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, Petlja „Orlovača“ na obilaznici, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Beogradu i dalje redovno.

I dalje će se na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) koristiti stajalište „Naselje Petlovo brdo“ na privremenoj poziciji neposredno ispred skretanja za prodajni objekat Metro za smer prema Lazarevcu, dok će se za smer prema Beogradu formirati stajalište na privremenoj poziciji prekoputa prodajnog objekta Metro. Uslov je da izvođač radova izvrši izgradnju stajališta za smer prema Beogradu u skladu sa predlogom predviđenim projektom obezbeđenja gradilišta – Faza 2.

Izgradnja petlje „Petlovo brdo“, faza 3

Radovi se kao i u prethodnoj fazi izvode na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put), na delu od zone skretanja za prodajni objekat Metro do petlje „Petlovo brdo“.

Tokom izvođenja radova u ovoj fazi doći će do zatvaranja leve kolovozne trake na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) – gledano u smeru ka Lazarevcu, tako da će se vozila u pravcu Beograd-Lazarevac kretati dvosmerno preostalom širinom kolovoza na kojoj će biti formirane saobraćajne trake širine najmanje 3metra, bez izmena trasa linija javnog prevoza.

Otvara se lokalni puta Rakovica-Železnik (Kružni put Kijevo) u visini raskrsnice sa državnim putem Ib reda br. 22 (Ibarski put), ali i dalje neće biti moguće direktno skretanje sa državnog putem Ib reda br. 22 (Ibarski put) prema Železniku, kao ni iz smera Železnika ka Beogradu, tako da će vozila javnog prevoza saobraćati ulicama:

 • Linija 54
  – u oba smera redovno;
 • Linija 521
  – u smeru ka Železniku: državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu – silazna rampa (posle zone ukrštanja sa lokalnim putem Rakovica-Železnik), koja će do Avalske ulice biti dvosmerena, lokalni put Rakovica-Železnik (Avalska ulica ) i dalje redovno;
  – u smeru ka Vidikovcu: Avalska, ulazna rampa na državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, Petlja „Orlovača“ na obilaznici, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Beogradu i dalje redovno.

I dalje će se na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) koristiti stajališta „Naselje Petlovo brdo“ na privremenim pozicijama.

Izgradnja petlje „Petlovo brdo“, faza 4

Radovi se kao i u prethodnoj fazi izvode na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put), na delu od zone skretanja za prodajni objekat METRO do petlje „Petlovo brdo“.

Tokom izvođenja radova u ovoj fazi doći će do zatvaranja leve kolovozne trake na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) – gledano u smeru ka Lazarevcu, na delu od zone skretanja za prodajni objekat METRO do zone buduće kružne raskrsnice kod ukrštanja državnog puta Ib reda br. 22 sa Ulicom Đuje i Dragoljuba, gde saobraćaj prelazi u levu kolovoznu traku, tako da će se vozila u pravcu Beograd-Lazarevac kretati dvosmerno preostalom širinom kolovoza na kojoj će biti formirane saobraćajne trake širine najmanje 3 metra, bez izmena trasa linija javnog prevoza.

Lokalni put Rakovica-Železnik (Kružni put Kijevo) u visini raskrsnice sa državnim putem Ib reda br. 22 (Ibarski put) biće otvoren za saobraćaj, ali neće biti moguće svako skretanje sa državnog puta Ib reda br. 22 (Ibarski put) prema Železniku, kao ni iz smera Železnika ka Beogradu, tako da će vozila javnog prevoza saobraćati ulicama:

 • Linija 54
  – u oba smera redovno;
 • Linija 521
  – u smeru ka Železniku: državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu – Petlja „Orlovača“ na obilaznici, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Beogradu, silazna rampa na lokalni put Rakovica-Železnik (Kružni put Kijevo), lokalni put Rakovica-Železnik (Kružni put Kijevo), lokalni put Rakovica-Železnik (Avalska ulica) i dalje redovno;
  – u smeru ka Vidikovcu: Avalska, ulazna rampa na državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, Petlja „Orlovača“ na obilaznici, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Beogradu i dalje redovno.

I dalje će se na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) koristiti stajališta „Naselje Petlovo brdo“ na privremenim pozicijama.

Izgradnja petlje „Petlovo brdo“, faza 4.1

Radovi su identični kao u prethodnoj fazi, s tim što će preko privremenih priključaka biti omogućeno skretanje sa državnog putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) u smeru ka Železniku, tako da će vozila javnog prevoza saobraćati ulicama:

 • Linija 54
  – u oba smera redovno;
 • Linija 521
  – u smeru ka Železniku: redovno;
  – u smeru ka Vidikovcu: Avalska, ulazna rampa na državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, Petlja „Orlovača“ na obilaznici, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Beogradu i dalje redovno.

I dalje će se na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) koristiti stajališta „Naselje Petlovo brdo“ na privremenim pozicijama.

Izgradnja petlje „Petlovo brdo“, faza 5

Radovi se kao i u prethodnoj fazi izvode na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) pri čemu se zona radova pomera od novoizgrađene kružne raskrsnice kod ukrštanja državnog puta Ib reda br. 22 sa Ulicom Đuje i Dragoljuba, posle koje saobraćaj preko privremene devijacije prelazi u levu kolovoznu traku gledano u smeru ka Lazarevcu, tako da će se vozila na pravcu Beograd-Lazarevac od kružne raskrsnice kretati dvosmerno preostalom širinom kolovoza na kojoj će biti formirane saobraćajne trake širine najmanje 3 metra, bez izmena trasa linija javnog prevoza.

Lokalni put Rakovica-Železnik (Kružni put Kijevo) u visini raskrsnice sa državnim putem Ib reda br. 22 (Ibarski put) će biti otvoren za saobraćaj, s tim što će preko privremenih priključaka biti omogućeno skretanje sa državnog putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) u smeru ka Železniku, tako da će vozila javnog prevoza saobraćati ulicama:

 • Linija 54
  – u oba smera redovno;
 • Linija 521
  – u smeru ka Železniku: redovno;
  – u smeru ka Vidikovcu: Avalska, ulazna rampa na državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Lazarevcu, Petlja „Orlovača“ na obilaznici, državni put Ib reda br. 22 – smer ka Beogradu i dalje redovno.

I dalje će se na državnom putu Ib reda br. 22 (Ibarski put) koristiti stajališta „Naselje Petlovo brdo“ u smeru ka Beogradu na privremenoj poziciji, dok će se u smeru prema Lazarevcu koristiti novoizgrađeno stajalište koje će se nalaziti neposredno ispred kružne raskrsnice.

Izgradnja petlje „Petlovo brdo“, faza 6

Radovi na izgradnji kišne kanalizacije duž lokalnog puta Rakovica-Železnik (Kružni put Kijevo) – desna strana gledano ka Železniku.

Tokom izvođenja radova u ovoj fazi doći će do zauzeća jedne saobraćajne trake u dužini od najviše 60 metara. Predmetni radovi neće uticati na funkcionisanje javnog prevoza. Vozila će se kroz zonu radova kretati preostalom širinom kolovoza od najmanje 3 metra, uz naizmenično propuštanje regulisano vertikalnom signalizacijom.

Izgradnja petlje „Petlovo brdo“, faza 7

Radovi na Petlji „Orlovača“ na obilaznici, koji podrazumevaju zatvaranje uključenja sa obilaznice iz smera Bubanj potoka na državni put Ib reda br. 22 (Ibarski put) – smer ka Lazarevcu i isključenja sa državnog puta Ib reda br. 22 (Ibarski put) iz smera Lazarevca na obilaznicu – smer ka Ostružnici.

Predmetni radovi neće uticati na funkcionisanje javnog prevoza.

Izgradnja petlje „Petlovo brdo“, faza 8

Radovi na Petlji „Orlovača“ na obilaznici, koji podrazumevaju zatvaranje uključenja sa obilaznice iz smera Ostružnice na državni put Ib reda br. 22 (Ibarski put) – smer ka Beogradu.

Predmetni radovi neće uticati na funkcionisanje javnog prevoza.

Izgradnja petlje „Petlovo brdo“, faza 9

Radovi na Petlji „Orlovača“ na obilaznici, koji podrazumevaju zatvaranje isključenja sa državnog puta Ib reda br. 22 (Ibarski put) iz smera Beograda na obilaznicu – smer ka Bubanj potoku.

(Beoinfo)

loading...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.