Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (7-11. decembar 2020)
Raspored časova: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (foto: Andrea Piacquadio / Pexels)
Raspored časova: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (foto: Andrea Piacquadio / Pexels)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (7-11. decembar 2020)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 7. do 11. decembra 2020. godine.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 7. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Nije lako biti dete, Dragomir Đorđević – obrada
 • Matematika – Brojevi 6 i 7 – utvrđivanje
 • Digitalni svet – Umetnost u digitalnom svetu – obrada

Utorak, 8. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Glas i štampano slovo Dž dž – obrada
 • Matematika – Broj 8 – obrada
 • Svet oko nas – Ja, porodica i dom – sistematizacija

Sreda, 9. decembar 2020.

 • Matematika – Broj 8 – utvrđivanje
 • Srpski jezik – Glas i štampano slovo Đ đ – obrada
 • Muzička kultura – Slušanje kompozicija, narodne pesme – obrada, utvrđivanje

Četvrtak, 10. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih slova – utvrđivanje
 • Matematika – Prethodnik i sledbenik – obrada
 • Svet oko nas – Snalaženje u vremenu – obrada

Petak, 11. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Deca su ukras sveta, Ljubivoje Ršumović – obrada
 • Matematika – Prethodnik i sledbenik – utvrđivanje
 • Engleski jezik – Imenovanje i kratko opisivanje bića i predmeta; osnovne boje; brojevi do 10 – utvrđivanje i obrada

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 7. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Učimo štampana slova latinice P, R – obrada
 • Matematika – Množenje broja 10 i brojem 10 – utvrđivanje
 • Engleski jezik – Opisivanje živih bića, predmeta, mesta i pojava iz neposrednog okruženja – utvrđivanje i obrada

Utorak, 8. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Naučili smo slova latinice U, V, P, R – utvrđivanje
 • Matematika – Množenje broja 5 i brojem 5 – obrada
 • Svet oko nas – Kultura življenja – sistematizacija

Sreda, 9. decembar 2020.

 • Matematika – Množenje broja 5 i brojem 5 – utvrđivanje
 • Srpski jezik – Pisanje naziva država, gradova i sela, jednočlanih i višečlanih geografskih naziva – obrada
 • Likovna kultura – Stvaramo novo od starog – pravimo nakit od novina – utvrđivanje

Četvrtak, 10. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Učimo štampana slova latinice L, Lj – obrada
 • Matematika – Množenje brojevima 2, 5 i 10 – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Kretanje – obrada

Petak, 11. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Učimo štampana slova latinice C, Č, Ć – obrada
 • Matematika – Množenje broja 3 i brojem 3 – obrada
 • Muzička kultura – Novogodišnja čestitka, Jovan Adamov, Pero Zubac – obrada

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 7. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Upotreba velikog slova u pisanju višečlanih geografskih naziva – utvrđivanje
 • Matematika – Množenje dvocifrenog broja jednocifrenim – utvrđivanje
 • Engleski jezik – Osnovne informacije o sebi i drugima; opisivanje bića i predmeta – obrada i utvrđivanje

Utorak, 8. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Aleksandar Popović: Led se topi – obrada
 • Matematika – Deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim – obrada
 • Priroda i društvo – Stanja vode i kruženje vode u prirodi – utvrđivanje

Sreda, 9. decembar 2020.

 • Matematika – Deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim – utvrđivanje
 • Srpski jezik – Aleksandar Popović: Led se topi – utvrđivanje
 • Likovna kultura – Slika, tekst, zvuk – reklama i bilbord – obrada i vežbanje

Četvrtak, 10. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Scensko prikazivanje dramskog teksta Led se topi, A. Popovića – utvrđivanje
 • Matematika – Množenje i deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim – obrada i utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Promene pri zagrevanju i hlađenju vazduha – obrada

Petak, 11. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Govorna vežba: Iskreno o sebi – obrada
 • Matematika – Množenje i deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim – utvrđivanje
 • Muzička kultura – Narodna pesma: Sol mi daj. Ton i nota SOL – obrada

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 7. decembar 2020.

 • Srpski jezik – L. Kerol: Izborna trka i druga priča – obrada
 • Matematika – Stalnost razlike – obrada
 • Engleski jezik – Opisivanje predmeta; izražavanje pripadanja / nepripadanja i posedovanja / neposedovanja – obrada

Utorak, 8. decembar 2020.

 • Srpski jezik – L. Kerol: Izborna trka i druga priča- obrada i utvrđivanje
 • Matematika – Zavisnost razlike od promene umanjenika ili umanjioca. Stalnost razlike – utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Kako čovek treba da se odnosi prema sebi – obrada

Sreda, 9. decembar 2020.

 • Matematika – Redosled računskih operacija (sabiranje i oduzimanje) – obrada
 • Srpski jezik – Glagoli – obnavljanje
 • Likovna kultura – Vežbe; slikamo na kamenu – estetska analiza, slikanje – umetničke reprodukcije, tempere – vežbe

Četvrtak, 10. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Narodna pripovetka: Međed, svinja i lisica – obrada
 • Matematika – Redosled računskih operacija (sabiranje i oduzimanje) – utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Kako čovek treba da se odnosi prema drugim ljudima i prirodi – obrada

Petak, 11. decembar 2020.

 • Srpski jezik – Vreme kada se vrši radnja – obrada
 • Matematika – Redosled računskih operacija (sabiranje i oduzimanje) – utvrđivanje
 • Muzička kultura – Pesma o stupnjevima, Z. Vasiljević. Polustepen, Z. Vasiljević – obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 7. decembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Anton Pavlovič Čehov: Šala, obrada
 2. 8.35… Matematika – Pojam razlomka, obrada
 3. 9.10… Istorija – Najstariji period grčke istorije, utvrđivanje

Utorak, 8. decembar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Pojam razlomka, utvrđivanje
 2. 8.35… Srpski jezik – Zamenice . lične zamenice / promena ličnih zamenica – naglašeni i nenaglašeni oblici, obrada
 3. 9.10… Biologija – Rast i razvoj. Dužina života, utvrđivanje

Sreda, 9. decembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – D. Maksimović: Srebrne plesačice / M. Danojlić: Šljiva, obrada
 2. 8.35… Tehnika i tehnologija – Geometrijsko crtanje, obrada i vežbe
 3. 9.10… Geografija – Postanak i unutrašnja građa Zemlje, litosferne ploče, vulkanizam i zemljotresi, utvrđivanje

Četvrtak, 10. decembar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Proširivanje i skraćivanje razlomaka, obrada
 2. 8.35… Engleski jezik – Opisivanje bića, predmeta i mesta, obrada i utvrđivanje
 3. 9.10… Biologija – Promene koje čovek prolazi tokom razvića, pubertet i polna zrelost, obrada

Petak, 11. novembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Pravopis: Zamenica Vi iz poštovanja, vežbanje / Zamenice, utvrđivanje
 2. 8.35… Matematika – Proširivanje i skraćivanje razlomaka, utvrđivanje
 3. 9.10… Informatika i računarstvo – Bezbedno ponašanje na internetu

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 7. decembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Jezička kultura. Priprema za drugi školski pismeni zadatak, vežbanje
 2. 8.35… Matematika – Trougao – kontrolna vežba, provera znanja
 3. 9.10… Istorija – Postanak i razvoj srednjovekovnih gradova, obrada i utvrđivanje

Utorak, 8. decembar 2020.

 1. 8.00… Matematika – O razlomcima ukratko, obnavljanje
 2. 8.35… Srpski jezik – Drugi pismeni zadatak, vežbanje
 3. 9.10… Fizika – Određivanje intenziteta sile dinamometrom, utvrđivanje

Sreda, 9. decembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Drugi pismeni zadatak, ispravak
 2. 8.35… Biologija – Kretanje – skelet, obrada i utvrđivanje
 3. 9.10… Geografija – Pojam i odlike, tipovi sela, obrada / Pojam i odlike grada, urbanizacija, funkcije i privlačnost gradova, obrada

Četvrtak, 10. decembar 2020.

 1. 8.00… Matematika – Skup racionalnih brojeva, brojevna prava, apslutna vrednost racionalnog broja, obrada
 2. 8.35… Engleski jezik – Opisivanje radnji u prošlosti, obrada i utvrđivanje
 3. 9.10… Fizika – Merenje elastične sile pri istezanju i sabijanju opruge, laboratorijska vežba

Petak, 11. decembar 2020.

 1. 8.00… Srpski jezik – Ispravak drugog školskog pismenog zadatka
 2. 8.35… Matematika – Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva u obliku razlomka, obrada
 3. 9.10… Informatika i računarstvo – Digitalno nasilje

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 7. decembar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Gramatika: Imenička i pridevska sintagma, obrada
 2. 10.20… Matematika – Stepen dekadne jedinice čiji je izložilac ceo broj – načini zapisa broja, utvrđivanje
 3. 10.55… Istorija – Srbi pod habzburškom i osmanskom vlašću u prvoj polovini 19. veka, obrada / Crna Gora i Srbi pod habzburškom i osmanskom vlašću u prvoj polovini 19. veka, utvrđivanje

Utorak, 8. decembar 2020.

 1. 9.45… Matematika – Stepen i operacije sa stepenima, utvrđivanje
 2. 10.20… Srpski jezik – Književnost: Momo Kapor: Mali Princ i Dušan Pop Đurđev: Let lionskog Ikara, vežbanje
 3. 10.55… Biologija – Gljive i lišajevi, obrada i utvrđivanje

Sreda, 9. decembar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Jezička kultura: Funkcionalni stilovi: književnoumetnički i publicistički, obrada
 2. 10.20… Geografija – Stanovništvo Azije, obrada / Naselja i privredne odlike Azije, obrada / Politička podela Azije, obrada
 3. 10.55… Hemija -Valenca, utvrđivanje / Smeše: homogene i heterogene, obrada

Četvrtak, 10. decembar 2020.

 1. 9.45… Matematika – Stepen i operacije sa stepenima, sistematizacija
 2. 10.20… Engleski jezik – Ispravka prvog pismenog zadatka / Izražavanje količina / Izražavanje količina, utvrđivanje
 3. 10.55… Fizika – Galilejev ogled Slobodno padanje tela, bestežinsko stanje. Padanje tela u raznim sredinama. Bestežinsko stanje tela, obrada

Petak, 11. decembar 2020.

 1. 9.45… Srpski jezik – Gramatika: Glagolska i priloška sintagm, obrada
 2. 10.20… Matematika – Stepen i operacije sa stepenima, kontrolna vežba, provera znanja
 3. 10.55… Informatika i računarstvo – Kreiranje superveza, utvrđivanje

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 7. decembar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Drugi školski pismeni zadatak, vežbanje
 2. 12.05… Matematika – Površina pravilne prizme, obrada
 3. 12.40… Istorija – Solunski front i oslobođenje zemlj, utvrđivanje
 4. 13.15… Fizika – Električno polje, Jačina električnog polja, obrada

Utorak, 8. decembar 2020.

 1. 11.30… Matematika – Površina pravilne prizme, utvrđivanje
 2. 12.05… Srpski jezik – Ispravak drugog školskog pismenog zadatka, vežbanje
 3. 12.40… Biologija – Šumski ekosistemi Srbije, obrada
 4. 13.15… Engleski jezik – Opisivanje događaja u prošlosti, obrada i utvrđivanje

Sreda, 9. decembar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Ispravak drugog školskog pismenog zadatka, vežbanje
 2. 12.05… Geografija – Zemljište, biljni i životinjski svet, utvrđivanje
 3. 12.40… Istorija – Nastanak Jugoslavije, obrada
 4. 13.15… Hemija – Klasifikacija ugljovodonika i fizička svojstva ugljovodonika, obrada

Četvrtak, 10. decembar 2020.

 1. 11.30… Matematika – Površina pravilne prizme, utvrđivanje
 2. 12.05… Informatika i računarstvo – Analiza podataka u Pajton-u
 3. 12.40… Fizika – Električno polje Jačina električnog polja, utvrđivanje
 4. 13.15… Biologija – Šumski ekosistemi Srbije, utvrđivanje

Petak, 11. decembar 2020.

 1. 11.30… Srpski jezik – Komunikativne i predikatske rečenice, ponavljanje i vežbanje
 2. 12.05… Matematika – Zapremina prave prizme, obrada
 3. 12.40… Geografija – Zaštita prirode i zagađenje: geonasleđe Srbije, vazduh u Srbiji i njegovo zagađenje, vode u Srbiji, obrada
 4. 13.15… Hemija – Elementarni sastav, podela i fizička svojstva ugljovodonika, utvrđivanje

(danubeogradu.rs)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.