Naslovna » BG svaštara » Književnost » Kreativni centar: Zanimljivi i korisni zadaci za prvake
Kreativni centar: Zanimljivi i korisni zadaci za prvake
Kreativni centar: Zanimljivi i korisni zadaci za prvake

Kreativni centar: Zanimljivi i korisni zadaci za prvake

Izdavačka kuća Kreativni centar objavila je nekoliko zbirki zadataka iz matematike, srpskog jezika i drugih predmeta za učenike prvog razreda osnovne škole.

Ako ste u potrazi za aktivnostima uz koje će deca moći da uvežbaju školsko gradivo, da uče kako da samostalno rešavaju probleme, da razvijaju logiku i kreativno mišljenje i da usvajaju druge važne životne veštine, preporučujemo…

Super zadaci, super prvaci!

Ova radna sveska sadrži veliki broj zadataka kojima se na zabavan način uvežbava školsko gradivo iz predmeta matematika, srpski jezik i svet oko nas. U okviru svake teme učenike čekaju brojne aktivnosti: da pročitaju priču, reše raznovrsne zadatke različitog nivoa složenosti, izračunaju, istraže, kažu šta misle, kreiraju i naprave ono što su sami osmislili.

U zavisnosti od čitalačke veštine, prvaci ovu radnu svesku mogu koristiti samostalno ili uz pomoć roditelja, učitelja u boravku ili u redovnoj nastavi. Zadaci su osmišljeni tako da decu podstiču da samostalno i aktivno dolaze do rešenja problemskih situacija.

Učimo da mislimo 1

Ova radna sveska, namenjena za uvežbavanje školskog gradiva iz predmeta srpski jezik, matematika, svet oko nas i građansko vaspitanje, sadrži 150 zadataka koji pomažu učenicima da nauče kritički da razmišljaju i kojima se deca podstiču da mišljenje višeg reda primenjuju u rešavanju jezičkih, matematičkih, logičkih i drugih zadataka u mnogim nastavnim oblastima, ali i u svakodnevnim životnim situacijama.

Ako svakog dana po 20 minuta vežbaju svoje vijuge primerima iz ove knjige, đaci će biti mnogo uspešniji u savladavanju svakog problema!

Zadatak na dan 1

Tekstualni zadaci neće biti problem učenicima, ako ih vežbaju svakog dana po 10 minuta! Ova radna sveska sadrži 180 tekstualnih zadataka iz matematike različitog nivoa složenosti, primerenih uzrastu učenika i neophodnih za razvoj logike.

Zadaci su jednostavni za čitanje i deca ih mogu rešavati sama. Teme su bliske deci, povezane su sa situacijama iz svakodnevnog života, ali i sa školskim gradivom. Na kraju zbirke data su rešenja svih zadataka.

Jezičke školice 1

Zbirka radnih listova namenjenih uvežbavanju i proveri čitalačke sposobnosti, odnosno razumevanja pročitanog. To je jedna od najsloženijih sposobnosti i vezana je ne samo za čitanje književnih tekstova već i drugih vrsta tekstova s kojima se učenik sreće u svojoj okolini i u školi – na ulazu u školu, školskoj oglasnoj tabli, tabli u učionici, zidovima učionice, televiziji, u prevoznim sredstvima, u novinama itd.

Ovladavanje čitalačkom sposobnošću ne vodi samo ka uspehu u predmetu Srpski jezik i književnost, već otvara vrata razumevanju pojmova, pojava i njihovih odnosa u svim drugim nastavnim predmetima.

Matematičke stepenice 1

Matematičke stepenice sadrže zadatke razvrstane po nivoima postignuća i svakom detetu omogućavaju da napreduje onim tempom koji odgovara njegovim mogućnostima, interesovanjima i motivaciji. Zadaci prate predviđeni Nastavni plan i program za matematiku za prvi razred osnovne škole.

U zbirci se nalaze rešenja svih zadataka, pomoću kojih dete može da napravi realnu procenu svoje uspešnosti i zato ga treba ohrabrivati da samostalno koristi zbirku. Takođe, zbirka sadrži i četrnaest matematičkih igara s prilozima.

Da lako shvatiš matiš

Rešavanjem zadataka iz ove zbirke kod dece se podstiču radoznalost, moć rasuđivanja, logičko razmišljanje i otkriva se smisao za matematiku. Namenjena je onoj deci koja pokazuju sklonost ka matematici i uspeh u rešavanju matematičkih problema.

Zadaci prate plan i program za prvi razred osnovne škole. Pomoć roditelja ili učitelja je dobrodošla, na primer kod čitanja nekih opširnijih tekstualnih zadataka, kod zadataka koji su deci teži itd.

Matematičke avanture 1

U zbirci se nalaze zanimljivi zadaci, kakvi se najčešće ne rade na časovima matematike u školi.

Zadaci imaju različite funkcije: pojedini služe za razvijanje logičkog i apstraktnog mišljenja, neki se odnose na snalaženje u ravni i prostoru, neki na snalaženje u različitim situacijama, a mnogi su, jednostavno, lepi zadaci, oni zbog kojih volimo matematiku i koji nas motivišu da je stalno radimo. Svi su oni pogodni za otkrivanje i razvijanje matematičke darovitosti i podsticanje kreativnosti.

Razmišljam i rešavam 1

Ova knjiga je savršen izvor aktivnosti za kreativno korišćenje detetovog slobodnog vremena i prava riznica podsticajnih i zabavnih zadataka. Iako ova knjiga nije udžbenik, zadaci koji se u njoj nalaze u velikoj meri su u korelaciji s ciljevima i zadacima nastave u prvom razredu osnovne škole.

Knjiga sadrži razne tipove aktivnosti: logičke slagalice, zagonetke, ukrštenice, igre rečima, zadatke za razmišljanje, kreativno pisanje i crtanje i mnoge druge. Dete će uživati u izazovnim zadacima, nesvesno da, u stvari, obavlja ozbiljan misaoni poduhvat.