Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (29. mart – 2. april 2021)
Online nastava: raspored časova (foto: Pixabay)
Online nastava: raspored časova (foto: Pixabay)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (29. mart – 2. april 2021)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 29. marta do 2. aprila 2021. godine.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Pogledajte ŠKOLSKI KALENDAR za 2020/21. godinu, a na OVOM LINKU smo pisali o neradnim danima za Uskrs i Prvi maj.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 29. mart 2021.

 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Hh, obrada
 • Matematika – Oduzimanje brojeva (17 – 10, 17 – 12) utvrđivanje
 • Digitalni svet – Prava i obaveze i lepo ponašanje u digitalnom svetu, obrada

Utorak, 30. mart 2021.

 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Žž, obrada
 • Matematika – Sabiranje brojeva (7 + 5) obrada
 • Svet oko nas – Neživa priproda, sistematizacija / provera znanja

Sreda, 31. mart 2021.

 • Matematika – Sabiranje brojeva (7 + 5) utvrđivanje
 • Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova, utvrđivanje
 • Likovna kultura – Spajanje različitih materijala. Stvaranje novih predmeta. Oblikovanje – vežbanje

Četvrtak, 1. april 2021.

 • Srpski jezik – Proleće, Voja Carić, obrada
 • Matematika – Oduzimanje brojeva (12 – 5), obrada
 • Svet oko nas – Biljke i životinje, obrada

Petak, 2. april 2021.

 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Čč, obrada
 • Matematika – Oduzimanje brojeva (12 – 5), utvrđivanje
 • Engleski jezik – Razumevanje spoljnog izgleda drugih i opisivanje sebe najjednostavnijim jezičkim sredstvima (utvrđivanje); davanje kratkih usmenih opisa o spoljnom izgledu i ostalim najjednostavnijim karakteristikama (obrada i utvrđivanje)

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 29. mart 2021.

 • Srpski jezik – Narodna basna: Konj i magarac, obrada
 • Matematika – Za toliko manji i toliko puta manji broj, obrada
 • Engleski jezik – Opisivanje živih bića i mesta jednostavnim jezičkim sredstvima; Izražavanje sposobnosti, obrada/utvrđivanje

Utorak, 30. mart 2021.

 • Srpski jezik – Narodna basna: Konj i magarac, utvrđivanje
 • Matematika – Za toliko manji i toliko puta manji broj, utvrđivanje
 • Svet oko nas – Živa bića dišu i hrane se, utvrđivanje

Sreda, 31. mart 2021.

 • Matematika – Deljenje brojevima 3, 4, 6, 7; Za toliko manji i toliko puta manji broj, utvrđivanje
 • Srpski jezik – Dositej Obradović: Konj i magare, utvrđivanje
 • Likovna kultura – Simboli, obrada

Četvrtak, 1. april 2021.

 • Srpski jezik – Prepričavanje basne Konj i magare, utvrđivanje
 • Matematika – Deljenje brojevima 8 i 9, obrada
 • Svet oko nas – Ostavljanje potomstva, rast i razvoj živih bića, obrada

Petak, 2. april 2021.

 • Srpski jezik – Razlikovanje osnovnih glagolskih oblika za iskazivanje sadašnjeg, prošlog i budućeg vremena, obrada
 • Matematika – Deljenje brojevima 8 i 9, utvrđivanje
 • Muzička kultura – Resavo vodo ladana, narodna pesma, obrada

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 29. mart 2021.

 • Srpski jezik – Narodna bajka: Baš-Čelik – utvrđivanje
 • Matematika – Deljenje sa ostatkom, utvrđivanje
 • Engleski jezik – Imenovanje predmeta i opisivanje mesta (prostora) jednostavnim jezičkim sredstvima. Opisivanje mesta i prostora; opisivanje položaja u prostoru, obrada/utvrđivanje

Utorak, 30. mart 2021.

 • Srpski jezik – Popunjavanje jednostavnih obrazaca, obrada
 • Matematika – Deljenje jednocifrenim brojem, utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Zaštita od buke, obrada

Sreda, 31. mart 2021.

 • Matematika – Množenje i deljenje jednocifrenim brojem, utvrđivanje
 • Srpski jezik – Prepisivanje pesme ili delova teksta po izboru sa ćirilice na latinicu, utvrđivanje
 • Likovna kultura – Kompozicija oblika, obrada i vežbanje

Četvrtak, 1. april 2021.

 • Srpski jezik – Jovanka Jorgačević: Nikad dva dobra, obrada
 • Matematika – Množenje i deljenje jednocifrenim brojem (tekstualni zadaci), utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Naučili smo o zvuku, utvrđivanje

Petak, 2. april 2021.

 • Srpski jezik – Jovanka Jorgačević: Nikad dva dobra, utvrđivanje
 • Matematika – Množenje i deljenje jednocifrenim brojem, provera znanja
 • Muzička kultura – Vladimir Tomerlin: Izgubljeno pile, obrada pesme po sluhu. N. Rimski Korsakov: Bumbarov let, slušanje muzike. Dinamika u muzici (krešendo i dekrešendo), obrada

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 29. mart 2021.

 • Srpski jezik – Ispravka pismenog zadatka, utvrđivanje
 • Matematika – Množenje višecifrenog broja višecifrenim brojem, utvrđivanje
 • Engleski jezik – Davanje i traženje osnovnih informacija o drugima. Prepoznavanje šta ko radi (zanimanja), utvrđivanje

Utorak, 30. mart 2021.

 • Srpski jezik – Nepromenljive reči, obrada
 • Matematika – Množenje višecifrenog broja višecifrenim brojem, utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Zapaljivi materijali, obrada

Sreda, 31. mart 2021.

 • Matematika – Množimo lakše i brže, obrada
 • Srpski jezik – Antoan de Sent Egziperi: Mali princ, obrada
 • Likovna kultura – Linija-prostor-volumen; mobili-pokretne skulpture-vajanje-različiti materijali, obrada

Četvrtak, 1. april 2021.

 • Srpski jezik – Antoan de Sent Egziperi: Mali princ, utvrđivanje
 • Matematika – Množenje razlike brojem, obrada
 • Priroda i društvo – Smeše, rastvori i materijali, utvrđivanje

Petak, 2. april 2021.

 • Srpski jezik – Promenljive i nepromenljive reči, provera
 • Matematika – Deljenje višecifrenog broja višecifrenim brojem, obrada
 • Muzička kultura – Proleće u šumi – pesma iz Finske, obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 29. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Ispravak pismenog zadatka, vežbanje/utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Jednačine sa nepoznatim sabirkom, umanjenikom ili umanjiocem, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Nastanak i uređenje rimske države, obrada

Utorak, 30. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Jednačine sa nepoznatim sabirkom, umanjenikom ili umanjiocem, utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Goran Petrović: Mesec nad tepsijom, obrada
 • 9.10 – 9.40… Biogogija – Zaštita vrsta, obrada

Sreda, 31. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Goran Petrović: Mesec nad tepsijom, vežbanje/utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Tehnika i tehnologija: Tehnologija proizvodnje papira, obrada
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Atmosfera i sastav, struktura i značaj; vreme i klima: vremenski elementi i prognoza vremena, utvrđivanje

Četvrtak, 1. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Treći pismeni zadatak, provera znanja
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Opisivanje radnje iz prošlosti (The Past Simple Tense-questions), obrada i utvrđivanje; Opisivanje radnje iz prošlosti (The Past Simple Tense-affirmative, negative and quastions), utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Uticaj ljudi na druga živa bića, utvrđivanje

Petak, 2. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Perfekat, obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Ispravak trećeg pismenog zadatka, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Crtanje u Scratch-u, 3. deo

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 29. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Utvrđivanje o glagolskim oblicima, utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Četvorougao – kontrolna vežba, provera znanja
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Moravska Srbija u borbi protiv Osmanlija, obrada/utvrđivanje/ Boj na Kosovu, obrada

Utorak, 30. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Računske operacije u skupu racionalnih brojeva (fonetski razlomak), utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Epske narodne pesme o Marku Kraljeviću (izbor, domaća lektira), obrada
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Gustina tela. Plivanje tela i srednja gustina, obrada

Sreda, 31. mart 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Epske narodne pesme o Kraljeviću Marku (izbor, domaća lektira), vežbanje / utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Biologija – Nasledne osobine, obrada i utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Pojam države i nastanak prvih država, obrada. Geografski položaj države, obrada

Četvrtak, 1. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva, obrada
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Iskazivanje pravila, obaveza i izricanje zabrana, obrada i utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Određivanje gustine čvrstih tela, obrada

Petak, 2. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Priprema za treći školski pismeni zadatak, vežbanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Uslovna ponavljanja: Uslovna ponavljanja, Petlja while, obrada/vežbanje

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 29. mart 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Gramatika: Nezavisne predikatske rečenice – naporedni odnosi među nezavisnim rečenicama (sastavni, rastavni, suprotni), vežbanje
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Razlika kvadrata, obrada
 • 10.55 – 11.25… Istorija – Promene u srpskom društvu u drugoj polovini 19. veka, obrada/ Srbija u drugoj polovini 19. veka, sistematizacija

Utorak, 30. mart 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Razlika kvadrata, utvrđivanje
 • 10.20 – 10.50… Srpski jezik -Domaća lektira – Epske narodne pesme o hajducima (Mali Radojica, Stari Vujadin, Starina Novak i knez Bogosav), obrada
 • 10.55 – 11.25… Biologija – Prijem i reagovanje na draži, utvrđivanje; Transport supstanci kroz telo, obrada

Sreda, 31. mart 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Domaća lektira – Epske narodne pesme o hajducima (Mali Radojica, Stari Vujadin, Starina Novak i knez Bogosav), obrada
 • 10.20 – 10.50… Geografija – Podsaharska Afrika, društveno-geografske odlike, obrada/ Podsaharska Afrika i prirodne i društvene odlike, utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Hemija – Količina supstance i mol. Molarna masa, obrada / Izračunavanje relativne molekulske mase, molarne mase i količine supstance, utvrđivanje

Četvrtak, 1. april 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Kvadrat binoma i razlika kvadrata, utvrđivanje
 • 10.20 – 10.50… Engleski jezik – Opisivanje sadašnjih radnji (The Present Simple-passive), obrada i utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Fizika – Kvalitativno uvođenje pojma mehaničke energije tela. Kinetička energija tela, obrada

Petak, 2. april 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Gramatika: Izrične rečenice (u užem smislu), obrada
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Polinomi i operacije sa polinomima, utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Informatika i računarstvo – Iscrtavanje kruga: Definisanje centra kruga, Crtanje kružnice određene boje, poluprečnika i debljine, obrada/vežbanje

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 29. mart 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Upotreba glagolskih oblika u pripovedanju, obrada
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Sistem linearnih jednačina sa dve nepoznate, utvrđivanje
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Aprilski rat i posledice poraza, obrada
 • 13.15 – 13.45… Fizika – Električna struja u tečnostima i gasovima, obrada

Utorak, 30. mart 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Rešavanje sistema linearnih jednačina, obrada
 • 12.05 – 12.35… Srpski jezik – Sistematizacija o glagolima, utvrđivanje
 • 12.40 – 13.10… Biologija – Održivi razvoj i ekološko pravo, obrada
 • 13.15 – 13.45… Engleski jezik – Izražavanje količina, dimenzija i cena, obrada/utvrđivanje

Sreda, 31. mart 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Borisav Stanković: Uvela ruža, obrada
 • 12.05 – 12.35… Geografija – Saobraćaj, obrada
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Otpor, ustanak i građanski rat 1941-1942, obrada
 • 13.15 – 13.45… Hemija – Alkoholi i karboksilne kiseline – kombinovani zadaci, utvrđivanje

Četvrtak, 1. april 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Rešavanje sistema linearnih jednačina metodom zamene promenljive, obrada
 • 12.05 – 12.35… Informatika i računarstvo – Osnovne analize tabelarno zapisanih podataka: Osnovne ugrađene funkcije, obrada/vežbanje
 • 12.40 – 13.10… Fizika – Električna struja, sistematizacija
 • 13.15 – 13.45… Biologija – Biodiverzitet, utvrđivanje

Petak, 2. april 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Jezička kultura: Ljubav kao večita inspiracija (tekstovi sa ljubavnom tematikom, od 5. do 8. razreda), vežbanje/utvđivanje
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Rešavanje sistema linearnih jednačina metodom zamene promenljive, utvrđivanje
 • 12.40 – 13.10… Geografija – Energetika i saobraćaj, utvrđivanje
 • 13.15 – 13.45… Hemija – Biološki važna organska jedinjenja, obrada

(danubeogradu.rs)

Uređuje: Ah Neša

Novinar iz Beograda od 1992. godine, osnivač je i glavni i odgovorni urednik portala Dan u Beogradu.