Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (5-9. april 2021)
Online nastava: raspored časova (foto: Pixabay)
Online nastava: raspored časova (foto: Pixabay)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (5-9. april 2021)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 5. do 9. aprila 2021. godine.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Pogledajte ŠKOLSKI KALENDAR za 2020/21. godinu, a na OVOM LINKU smo pisali o neradnim danima za Uskrs i Prvi maj. Takođe, preporučujemo i tekst o UPISU U PRVI RAZRED osnovne škole.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 5. april 2021.

 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Ćć, obrada
 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje utvrđivanje
 • Digitalni svet – Lepo ponašanje na Internetu, obrada

Utorak, 6. april 2021.

 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Ff
 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje utvrđivanje
 • Svet oko nas – Biljke i životinje, obrada

Sreda, 7. april 2021.

 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje utvrđivanje
 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Cc, obrada
 • Muzička kultura – Boc, boc iglicama, sviranje na dečjim instrumentima. Kiša pada, narodna pesma. Slušanje kompozicije Al je lep ovaj svet, Stevan St. Mokranjac i Aleksandar Korać, obrada i utvrđivanje

Četvrtak, 8. april 2021.

 • Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova, utvrđivanje
 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje, provera znanja
 • Svet oko nas – Biljke i životinje, utvrđivanje

Petak, 9. april 2021.

 • Srpski jezik – Jabuka, Dragan Lukić, obrada
 • Matematika – Desetice prve stotine, upoređivanje desetica, obrada
 • Engleski jezik – Davanje kratkih usmenih opisa o spoljnjem izgledu i ostalim najjednostavnijim karakteristikama, utvrđivanje

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 5. april 2021.

 • Srpski jezik – Razlikovanje potvrdnih i odričnih glagolskih oblika, obrada
 • Matematika – Broj jedan kao delilac i nula kao deljenik, obrada
 • Engleski jezik – Izražavanje sposobnosti; davanje informacija o svojim sposobnostima i traženje informacije o tuđim sposobnostima, obrada i utvrđivanje

Utorak, 6. april 2021.

 • Srpski jezik – Narodna priča: Sedam prutova, obrada
 • Matematika – Broj jedan kao delilac i nula kao deljenik, utvrđivanje
 • Svet oko nas – Živa bića, utvrđivanje

Sreda, 7. april 2021.

 • Matematika – Deljivost brojeva. Sadržalac, obrada
 • Srpski jezik – Učimo pisana slova latinice L, Lj, obrada
 • Likovna kultura – Pečat, obrada

Četvrtak, 8. april 2021.

 • Srpski jezik – Učimo pisana slova latinice C, Č, Ć, obrada
 • Matematika – Deljivost brojeva. Sadržalac, obrada
 • Svet oko nas – Biljke u mojoj okolini, obrada

Petak, 9. april 2021.

 • Srpski jezik – Naučili smo pisana slova latinice L, Lj, C, Č, Ć, utvrđivanje
 • Matematika – Deljenje, utvrđivanje
 • Muzička kultura – Lazara majka učila, narodna pesma, obrada

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 5. april 2021.

 • Srpski jezik – Izražajno čitanje dramskog teksta Nikad dva dobra J. Jorgačević po ulogama, utvrđivanje
 • Matematika – Redosled računskih operacija, obrada
 • Engleski jezik – Opisivanje mesta i prostora; opisivanje položaja u prostoru;traženje i davanje informacija o položaju u prostoru, obrada i utvrđivanje

Utorak, 6. april 2021.

 • Srpski jezik – Branislav Crnčević: Ljutito meče, obrada
 • Matematika – Redosled računskih operacija, utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Kretanje, svetlost i zvuk, sistematizacija

Sreda, 7. april 2021.

 • Matematika – Zavisnost proizvoda od promene činilaca, obrada
 • Srpski jezik – Čas posvećen Međunarodnom danu knjige za decu, obrada
 • Likovna kultura – Ornament. Moja šara (ornament za vez, čarape, prekrivač, tepih…), obrada i vežbanje

Četvrtak, 8. april 2021.

 • Srpski jezik – Jezičke vežbe, utvrđivanje
 • Matematika – Zavisnost proizvoda od promene činilaca, utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Kretanje, svetlost i zvuk, provera znanja

Petak, 9. april 2021.

 • Srpski jezik – Izbor iz ilustrovanih enciklopedija i časopisa za decu, obrada
 • Matematika – Stalnost proizvoda, obrada
 • Muzička kultura – Stanko Korunović: Idu, idu mravi, sviranje i pevanje, obrada

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 5. april 2021.

 • Srpski jezik – Moja neostvarena želja, utvrđivanje
 • Matematika – Deljenje višecifrenog broja višecifrenim brojem, utvrđivanje
 • Engleski jezik – Davanje i traženje osnovnih informacija o drugima; prepoznavanje šta ko radi (zanimanja), obnavljanje i utvrđivanje

Utorak, 6. april 2021.

 • Srpski jezik – Pisanje suglasnika J, proširivanje znanja
 • Matematika – Deljenje i množenje višecifrenog broja višecifrenim brojem, utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Smeše, rastvori i materijali, provera

Sreda, 7. april 2021.

 • Matematika – Množenje i deljenje u skupu N, provera
 • Srpski jezik – P. Žebeljan: Moja Milena, obrada
 • Likovna kultura – Volumen-prostor; Guliver-veliko i malo-vajanje-karton, plastika, obrada

Četvrtak, 8. april 2021.

 • Srpski jezik – P. Žebeljan: Moja Milena, utvrđivanje
 • Matematika – Deljenje sa ostatkom, obrada
 • Priroda i društvo – Tragovi prošlosti i vremenska lenta, obrada

Petak, 9. april 2021.

 • Srpski jezik – Kako sam nadmudrio, obrada
 • Matematika – Deljenje sa ostatkom, utvrđivanje
 • Muzička kultura – Slušanje muzike-Kamij Sen Sans-Karneval životinja (Kengur, Akvarijum, Finale), obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 5. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Futur prvi, obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Nejednačine, obrada
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Uspon Rima, obrada

Utorak, 6. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Nejednačine sa nepoznatim sabirkom, umanjenikom ili umanjiocem, obrada
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Igor Kolarov: Agi i Ema, obrada, vežbanje/ utvrđivanja
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Kućni ljubimci, obrada

Sreda, 7. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Dramatizacija odlomka romana Agi i Ema, vežbanje
 • 8.35 – 9.05… Tehnika i tehnologija – Postupci ručne obrade i spajanja papira, tekstila, kože i drveta – sečenje/rezanje, spajanje (lepljenje) i zaštita (lakiranje), vežba
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Klimatski činioci i osnovni tipovi klime, obrada

Četvrtak, 8. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Nejednačine sa nepoznatim sabirkom, umanjenikom ili umanjiocem, utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Engleski: Opisivanje sadašnjih i prošlih radnji (The Present Simple vs The Past Simple), Opisivanje sposobnosti u prošlosti (Could for past ability), obrada i utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Gajenje životinja, obrada

Petak, 9. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Odrična rečca ne uz imenice, prideve i glagole, vežbanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Nejednačine, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Ciklusi: Ponavljanje delova programa; Blokovi ponavljanja u Scratch okruženju, obrada/vežbanje

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 5. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Treći školski pismeni zadatak, utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Jednačine u vezi sa množenjem i deljenjem racionalnih brojeva, obrada
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Srpska despotovina, obrada i utvrđivanje

Utorak, 6. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Jednačine u skupu racionalnih brojeva – primena, utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Ispravak trećeg školskog pismenog zadatka, vežbanje/ utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Gustina tela. Prilavanje tela i srednja gustina, utvrđivanje

Sreda, 7. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Ispravak trećeg školskog pismenog zadatka, vežbanje/ utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Biologija – Prirodna i veštačka selekcija, obrada i utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Pojam, nastanak i geografski položaj države, utvrđivanje/ Veličina države, kompaktnost teritorije i oblik vladavine, obrada

Četvrtak, 8. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva, obrada
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik: Iskazivanje predviđanja, odluka, planova i namera, i unapred dogovorenih radnji, obrada i utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Određivanje gustine čvrstih tela pravilnog i nepravilnog geometrijskog oblika

Petak, 9. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Kulturno-istorijsko predanje (npr. Smrt Marka Kraljevića), obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Grananje: Operatori poređenja; Logički tip podatka; Logički operatori, obrada/vežbanje

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 5. april 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Janko Veselinović: Hajduk Stanko, obrada
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Polinomi i operacije sa polinomima, sistematizacija
 • 10.55 – 11.25… Istorija – Kneževina Crna Gora u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka, obrada / Srbi pod habzburškom i osmanskom vlašću u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka, obrada

Utorak, 6. april 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Treći pismeni zadatak, provera znanja
 • 10.20 – 10.50… Srpski jezik – Gramatika: Izrične rečenice (zavisnoupitne rečenice), obrada
 • 10.55 – 11.25… Biologija – Izlučivanje, obrada i utvrđivanje

Sreda, 7. april 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Domaća lektira: Epske narodne pesme o uskocima (Ivo Senković i aga od Ribnika, Ropstvo Janković Stojana), obrada
 • 10.20 – 10.50… Geografija – Afrika, sistematizacija/ Severna Amerika – geografski položaj, granice, podela i veličina Amerike, obrada
 • 10.55 – 11.25… Hemija – Količina supstance, masa i brojnost čestica, obrada i utvrđivanje

Četvrtak, 8. april 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Ispravak trećeg pismenog zadatka, utvrđivanje
 • 10.20 – 10.50… Engleski jezik: Opisivanje radnji iz prošlosti (The Past Simple – passive), Opisivanje prošlih i sadašnjih radnji (The Present Perfect – passive), obrada i utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Fizika: Potencijalna energija. Gravitaciona potencijalna energija tela, Kinetička i potencijalna energija, obrada i utvrđivanje

Petak, 9. april 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Domaća lektira – Epske narodne peme o uskocima (Ivo Senković i aga od Ribnika, Ropstvo Janković Stojana), obrada
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Rastavljanje monoma na činioce, (najveći) zajednički činilac monoma, obrada
 • 10.55 – 11.25… Informatika i računarstvo – Iscrtavanje mnogougla: Definisanje temena; Iscrtavanje mnogougla određene boje i koordinata, obrada/vežbanje

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 5. april 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Jezička kultura: Nelinearni tekstovi, ponavljanje/vežbanje
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Treći pismeni zadatak, provera znanja
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Jugoslavija 1941-1942, utvrđivanje
 • 13.15 – 13.45… Fizika – Magnetno polje stalnih magneta i magnetno polje Zemlje, obrada

Utorak, 6. april 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Ispravak trećeg pismenog zadatka, utvrđivanje
 • 12.05 – 12.35… Srpski jezik – Miloš Crnjanski: Lament nad Beogradom (odlomak), obrada
 • 12.40 – 13.10… Biologija – Prirodni resursi, obrada
 • 13.15 – 13.45… Engleski jezik – Opisivanje pojava, radnji, stanja, zbivanja (Adverbs of manner-comparison), obrada i utvrđivanje

Sreda, 7. april 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Pravopis: Pisanje imena iz stranih jezika, vežbanje
 • 12.05 – 12.35… Geografija – Rudarstvo, obrada
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Jugoslovensko ratište i završna faza rata 1943-1945, obrada
 • 13.15 – 13.45… Hemija – Masti i ulja, obrada

Četvrtak, 8. april 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Rešavanje sistema linearnih jednačina metodom suprotnih koeficijenata, obrada
 • 12.05 – 12.35… Informatika i računarstvo – Osnovne analize tabelarno zapisanih podataka: Sortiranje i filtriranje redova tabele, obrada/vežbanje
 • 12.40 – 13.10… Fizika – Magnetno polje stalnih magneta i magnetno polje Zemlje, utvrđivanje
 • 13.15 – 13.45… Biologija – Životna sredina i održivi razvoj, utvrđivanje

Petak, 9. april 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Stilska obrada jedne teme na tri različita nivoa, vežbanje
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Rešavanje sistema linearnih jednačina metodom suprotnih koeficijenata, utvrđivanje
 • 12.40 – 13.10… Geografija – Teška i laka industrija, obrada
 • 13.15 – 13.45… Hemija – Masti i ulja, utvrđivanje

(danubeogradu.rs)