Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (31. maj – 4. jun 2021)
TV i online nastava: raspored časova (foto: Pixabay)
TV i online nastava: raspored časova (foto: Pixabay)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (31. maj – 4. jun 2021)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 31. maja do 4. juna 2021. godine.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Pogledajte ŠKOLSKI KALENDAR za 2020/21. godinu. Poslednji dan škole bi trebalo da bude 8. jun 2021. za osmake, tj. 22. jun za učenike od prvog do sedmog razreda osnovne škole.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 31. maj 2021.

 • Srpski jezik – Basne za decu, Ezop – izbor, obrada
 • Matematika – Sabiranje brojeva (46+14), utvrđivanje
 • Digitalni svet – Prava i obaveze u digitalnom svetu, utvrđivanje

Utorak, 1. jun 2021.

 • Srpski jezik – Prepričavanje basne po izboru učenika, utvrđivanje
 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100, utvrđivanje
 • Svet oko nas – Nepogode, opasnosti, obrada

Sreda, 2. jun 2021.

 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100, utvrđivanje
 • Srpski jezik – Zanimljivi tekstovi o životinjama iz enciklopedija i časopisa za decu, obrada
 • Likovna kultura – Čitanje vizuelnih informacija: crtani i animirani film, obrada

Četvrtak, 3. jun 2021.

 • Srpski jezik – Moj ljubimac, pismeno izražavanje, utvrđivanje
 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100, utvrđivanje
 • Svet oko nas – Nepogode, opasnosti, utvrđivanje

Petak, 4. jun 2021.

 • Srpski jezik – DL: Izbor pesama, Jovan Jovanović Zmaj, obrada
 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100, provera znanja
 • Engleski jezik – Čestitanje praznika; poziv i reagovanje na poziv u zajedničkoj aktivnosti, utvrđivanje / Čestitanje, upućivanje čestitki i reagovanje na upućene čestitke; opisivanje događaja (proslave rođendana) najjednostavnijim jezičkim sredstvima, utvrđivanje

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 31. maj 2021.

 • Srpski jezik – Vesna Vidojević Gajević: Brkljača, obrada
 • Matematika – Geometrija – crtanje, provera
 • Engleski jezik – Imenovanje i opisivanje predmeta jednostavnim jezičkim sredstvima (odevni predmeti – odeća, obuća); izražavanje pripadanja i posedovanja, obrada i utvrđivanje

Utorak, 1. jun 2021.

 • Srpski jezik – Čitanje sastava: Moja baka/Moj deka, utvrđivanje
 • Matematika – Mere za vreme – čas i minut, obrada
 • Svet oko nas – Materijali, obrada

Sreda, 2. jun 2021.

 • Matematika – Mere za vreme – čas i minut, utvrđivanje
 • Srpski jezik – Gradimir Stojković: Deda Miloje, obrada
 • Likovna kultura – Maštam-stvaram, utvrđivanje

Četvrtak, 3. jun 2021.

 • Srpski jezik – Govorna vežba: Moja porodica, utvrđivanje
 • Matematika – Mere za vreme – dan, sedmica, mesec i godina, obrada
 • Svet oko nas – Upotreba različitih materijala, obrada

Petak, 4. jun 2021.

 • Srpski jezik – D.Maksimović: Bajka o trešnji, obrada
 • Matematika – Mere za vreme – dan, sedmica, mesec i godina, utvrđivanje
 • Muzička kultura – Sedi Đira na vrh slame, narodna pesma, obrada

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 31. maj 2021.

 • Srpski jezik – Branko V. Radičević: Priča o dečaku i mesecu, utvrđivanje
 • Matematika – Merenje mase, obrada
 • Engleski jezik – Izražavanje dopadanja/nedopadanja; iskazivanje predloga, saveta i upozorenja, obrada i utvrđivanje

Utorak, 1. jun 2021.

 • Srpski jezik – Pravopisna pravila, sistematizacija
 • Matematika – Merenje mase, utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Kultivisane kopnene životne zajednice, utvrđivanje

Sreda, 2. jun 2021.

 • Matematika – Merenje zapremine tečnosti, obrada
 • Srpski jezik – Pravopisna pravila, provera znanja
 • Likovna kultura – Prikazivanje pokreta i kretanja u umetničkim delima, obrada i vežbanje

Četvrtak, 3. jun 2021.

 • Srpski jezik – Desanka Maksimović: Vožnja, obrada
 • Matematika – Merenje zapremine tečnosti, utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Značaj i zaštita zemljišta i kopnenih životnih zajednica, obrada

Petak, 4. jun 2021.

 • Srpski jezik – Bogaćenje rečnika, utvrđivanje
 • Matematika – Merenje vremena, obrada
 • Muzička kultura – Muzička priča (po izboru), obrada

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 31. maj 2021.

 • Srpski jezik – J. J. Zmaj: Ciganin hvali svoga konja, obrada
 • Matematika – Nejednačine sa množenjem, obrada
 • Engleski jezik – Opisivanje događaja (porodične proslave), obrada i utvrđivanje / Iskazivanje vremena (trenutnih aktivnosti), obrada i utvrđivanje

Utorak, 1. jun 2021.

 • Srpski jezik – J. J. Zmaj: Ciganin hvali svoga konja, utvrđivanje
 • Matematika – Nejednačine sa množenjem, utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Kako se završio Prvi svetski rat, obrada

Sreda, 2. jun 2021.

 • Matematika – Razlomci, obnavljanje
 • Srpski jezik – Glagolski dodaci, obrada
 • Likovna kultura -: Pozorišna maska – slikanje, vajanje – tehnika po izboru, vežbanje

Četvrtak, 3. jun 2021.

 • Srpski jezik – Kazujemo naučene stihove, utvrđivanje
 • Matematika – Razlomci oblika a/b (a < b i b ≤ 10), obrada
 • Priroda i društvo – Prvi svetski rat, utvrđivanje

Petak, 4. jun 2021.

 • Srpski jezik – Skupovi reči u rečenici, obrada
 • Matematika – Razlomci oblika a/b (a < b i b ≤10), obrada
 • Muzička kultura – U Ivana gospodara – narodna pesma iz Crne Gore, obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 31. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Nepravi objekat, obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Simetričnost dveju figura u odnosu na pravu, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Hrišćanstvo, utvrđivanje

Utorak, 1. jun 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Osna simetričnost figure, obrada
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Branislav Nušić: „Kirija“, obrada/utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Pušenje – bolesti zavisnosti, utvrđivanje

Sreda, 2. jun 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Priloške odredbe (za mesto, vreme, način, uzrok i količinu), obrada
 • 8.35 – 9.05… Tehnika i tehnologija – Izrada predmeta/modela ručnom obradom i spajanjem papira i/ili drveta, tekstila, kože korišćenjem odgovarajućih tehnika, postupaka i alata, vežba
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Vode na zemlji, sistematizacija

Četvrtak, 3. jun 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Osna simetričnost figure, utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Iskazivanje vremena (hronološkog i meteorološkog), utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Zdravlje, obrada

Petak, 4. jun 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Priloške odredbe, vežbanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Simetrala duži, obrada
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Liste i njihova primena, obrada/vežbanje

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 31. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Dugi i kratki akcenti, obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Površina ravnih figura, jedinice mere za dužinu i površinu, jednakost površina, obrada
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Apsolutističke monarhije, utvrđivanje / Osmansko carstvo u vreme najvećeg uspona, obrada

Utorak, 1. jun 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Površina kvadrata i pravougaonika, utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Branislav Nušić: „Analfabeta“, obrada
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Atmosferski pritisak. Toričelijev ogled i barometri, utvrđivanje

Sreda, 2. jun 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Branislav Nušić: „Analfabeta“, utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Biologija – Povrede tela i prva pomoć, obrada/ Ponašanje u skladu sa klimatskim parametrima, obrada
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Stanovništvo, religije i naselja Evrope, obrada

Četvrtak, 3. jun 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Površina paralelograma, obrada
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Iskazivanje prostornih odnosa i uputstava za orijentaciju u prostoru, obrada i utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Paskalov zakon i njegova primena, obrada

Petak, 4. jun 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Pravilan izgovor glasova: č, ć, dž, r (uz ponavljanje glasova i glasovnih promena), ponavljanje/vežbanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Površina paralelograma, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Kolekcije podataka, Liste, Setovi (skupovi), Operacije sa setovima, obrada/vežbanje

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 31. maj 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Uslovne rečenice, obrada
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Površina kružnog prstena, utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Istorija – Srbija i Crna gora u velikom ratu 1914, obrada/utvrđivanje

Utorak, 1. jun 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Obim i površina kruga i njegovih delova, utvrđivanje
 • 10.20 – 10.50… Srpski jezik – Dopusne rečenice, obrada
 • 10.55 – 11.25… Biologija – Virusi i virusne bolesti, obrada/ Imunitet i vakcine, obrada

Sreda, 2. jun 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Uslovne i dopusne rečenice (uz ponavljanje prethodno obrađenih rečenica), vežbanje
 • 10.20 – 10.50… Geografija – Australija – geografski položaj, granice, veličina, obrada/ Prirodne odlike – reljef, klima, vode, biljni i životinjski svet, obrada
 • 10.55 – 11.25… Hemija – Mera kiselosti rastvora – rN rastvora, obrada/ Oksidi, kiseline i baze, utvrđivanje

Četvrtak, 3. jun 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Rotacija, obrada
 • 10.20 – 10.50… Engleski jezik – Iskazivanje želja, potreba, oseta i osećanja, utvrđivanje / Utvrđivanje gradiva
 • 10.55 – 11.25… Fizika – Specifični toplotni kapacitet, utvrđivanje/ Toplotna ravnoteža. Agregatna stanja supstancije, obrada

Petak, 4. jun 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Priprema za četvrti školski pismeni zadatak
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Rotacija, utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Informatika i računarstvo – Istraživački projekat; Biranje tema projekta, Podela na timove

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 31. maj 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Isidora Sekulić: „Carsko dostojanstvo jezika“, obrada
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Površina sfere, utvrđivanje
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Razbijanje i raspad jugoslovenske države, utvrđivanje
 • 13.15 – 13.45… Fizika – Elementi atomske i nuklearne fizike, sistematizacija

Utorak, 1. jun 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Zapremina lopte, obrada
 • 12.05 – 12.35… Srpski jezik – Jednoznačne i višeznačne reči; homonimija. Prikazivanje polisemije i homonimije u velikim jednojezičnim rečnicima. Metafora i metonimija kao načini da reč stekne nova značenja, vežbanje
 • 12.40 – 13.10… Biologija – Kombinovani zadaci, utvrđivanje
 • 13.15 – 13.45… Engleski jezik – Utvrđivanje gradiva

Sreda, 2. jun 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Glasovi i glasovne promene, ponavljanje/vežbanje
 • 12.05 – 12.35… Geografija – Srbi u regionu i dijaspori, utvrđivanje
 • 12.40 – 13.10… Istorija – NATO agresija na SRJ, obrada
 • 13.15 – 13.45… Hemija – Kombinovani zadaci 2 – utvrđivanje, priprema za polaganje završnog ispita

Četvrtak, 3. jun 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Zapremina lopte, utvrđivanje
 • 12.05 – 12.35… Informatika i računarstvo – Utvrđivanje gradiva
 • 12.40 – 13.10… Fizika – Uticaj fizike na razvoj drugih prirodnih nauka, obrada
 • 13.15 – 13.45… Biologija – Kombinovani zadaci, utvrđivanje

Petak, 4. jun 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Glasovne promene, ponavljanje/vežbanje
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Četvrti pismeni zadatak, provera znanja
 • 12.40 – 13.10… Geografija – Članstvo Srbije u međunarodnim organizacijama, obrada
 • 13.15 – 13.45… Hemija – Kombinovani zadaci 3 – utvrđivanje, priprema za polaganje završnog ispita

(danubeogradu.rs)