Naslovna » Izlasci » Izložbe » 44. Salon arhitekture u Muzeju primenjene umetnosti
44. Salon arhitekture: Zaokret
44. Salon arhitekture: Zaokret (detalj sa vizuala)

44. Salon arhitekture u Muzeju primenjene umetnosti

Salon arhitekture je najznačajnija nacionalna godišnja smotra iz oblasti savremene arhitekture koju organizuje Muzej primenjene umetnosti.

Od 1974. godine ova manifestacija u kontinuitetu pruža sveobuhvatni presek arhitektonske produkcije na nacionalnom nivou uz gostujuće učešće autora sa međunarodne scene i iz regiona. U okviru takmičarskog dela programa dodeljuju se nagrade, priznanja i pohvale u okviru predviđenih kategorija, kao i glavna nagrada Salona – Grand Prix.

44. Salon arhitekture: Zaokret

Pod ovogodišnjim sloganom „Zaokret“, 44. Salon arhitekture je posvećen saradnji i aktivnom odnosu prema savremenim tokovima arhitektonskog oblikovanja i delovanja u kontekstu aktuelnih društvenih, ekonomskih i klimatskih izazova.

U cilju uključivanja različitih perspektiva i šireg promišljanja o ulozi i poziciji struke danas, koncept ovogodišnjeg izdanja Salona arhitekture osmišljen je kroz razmenu javnog i civilnog sektora i blisku saradnju timova Muzeja primenjene umetnosti, Ženskog arhitektonskog društva i projekta PreSalona, posvećenog umrežavanju i razmeni iskustava u nastavnom procesu četiri fakulteta arhitekture i dizajna.

Kustoski tim će ove godine težiti unapređenju Salona arhitekture, ne samo kao značajnog preseka savremene nacionalne produkcije, već i kao platforme za intenzivnu razmenu misli, ideja i praksi širokog kruga aktera oko centralne problemske teme Salona „Zaokret“.

Kroz istoimeno istraživanje, zajedno sa učesnicima Salona, ali i širom arhitektonskom zajednicom, tragaće se za odgovorima na pitanja:

  • kakva bi trebalo da bude, a koja je aktuelna društvena uloga arhitektonske i urbanističke struke u Srbiji;
  • kako se arhitekti odnose prema činjenici da je dugoročno strateško promišljanje izgradnje društva kroz prizmu zajedničkog interesa i dobrobiti izgubilo primat u korist tržišno orijentisane arhitekture;
  • prepoznaje li se potreba za zaokretom ka vrednovanju stručnih doprinosa u domenima održivosti, cirkularnosti, društvene inkluzivnosti i odgovornosti ili je percepcija uspeha struke zasnovana isključivo na komercijalnoj vrednosti arhitektonskog proizvoda;
  • koliko struka veruje u svoju emancipatorsku, obrazovnu i vizionarsku ulogu i ličnu odgovornost arhitekte;
  • da li je i koliko važna konsolidacija struke i uspostavljanje konsenzusa oko elementarnih vrednosti: društvena, ekološka i kulturološka održivost, rodna ravnopravnost i društvena inkluzivnost, participacija i transparentnost procesa, multidisciplinarnost, otvorenost i dostupnost, zdravlje i dobrobit, tehnološke inovacije u službi čoveka.

Fokusirajući se na kontinuitet arhitektonske misli i prakse kroz vreme, Muzej primenjene umetnosti godinama neguje ovu značajnu manifestaciju i gradi most između tradicije i savremenosti.

Uspostavljanjem intenzivnijeg međugeneracijskog, međusektorskog i međunarodnog dijaloga kroz kuriranu izložbu, istraživanje i prateći program, 44. Salon arhitekture ima za cilj da pruži bolje razumevanje evolucije uloge arhitekture kroz vreme i različite društvene kontekste, i osnaži struku za izazove koji su pred njom.

44. Salon arhitekture: Zaokret

Pored do sada zastupljenih kategorija: Arhitektura, Urbanizam, Enterijer, Eksperiment i istraživanje, Arhitektonska kritika, Arhitektonska fotografija, Konkursni projekti i Studentski radovi – 44. Salon otvara prostor za nova polja promišljanja uvodeći kategorije Zaštita graditeljskog nasleđa i Virtuelna arhitektura.

Kao dodatni stimulans kritičkoj misli u arhitekturi i kao podstrek mladim autorima i novim i eksperimentalnim praksama, kustoski tim Salona je odlučio da ukine kotizacije za kategorije: Eksperiment i istraživanje, Konkursni projekti, Fotografija i Studentski radovi.

44. Salon arhitekture – organizacija

  • Datum: 31. mart – 30. april 2022.
  • Mesto: MPU, Vuka Karadžića 18
  • Autori koncepta: MPU, Žensko arhitektonsko društvo ŽAD, Projekat PreSalona
  • Dizajn vizuelnog identiteta: Dejana Cvetković, MPU
  • Dodatne informacije: sajt MPU

(danubeogradu.rs)

Uređuje: Ah Neša

Novinar iz Beograda od 1992. godine, osnivač je i glavni i odgovorni urednik portala Dan u Beogradu.