Naslovna » Blog » Akcije i reakcije » Poslednji podaci: Plata za život u Srbiji 114.752 dinara
Poslednji podaci: Plata za život u Srbiji 114.752 dinara
Poslednji podaci: Plata za život u Srbiji 114.752 dinara

Poslednji podaci: Plata za život u Srbiji 114.752 dinara

Prošle godine predstavljen je koncept Regionalne najniže plate za život u Evropi koji smo razvijali u sklopu međunarodne mreže Clean Clothes Campaign.

Cilj je bio da se predstave realni troškovi života u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi i da se ukaže na ogromnu razliku između zvanične minimalne zarade u ovom regionu koja je realnost za veliki deo radnika i radnica i realnih troškova života.

A razlika je ogromna!

Minimalne zarade u ovom delu Evrope u proseku pokrivaju tek jednu četvrtinu plate za život, odnosno, tek jednu četvrtinu onoga što je potrebno za zadovoljenje osnovnih životnih i socijalnih potreba radnika i radnica i njihovih porodica.

Naše istraživanje iz 2018. godine pokazivalo je da plata za život u Srbiji iznosi 98.030 dinara, a minimalna zarada je pokrivala tek 25% ovog iznosa.

Rastuća inflacija udaljava minimalac od plate za život

Sada su podaci ažurirani. Po novoj računici koja je urađena sa dostupnim podacima za 2021. godinu plata za život u Srbiji iznosi 114.752 dinara.

To znači i da je pokrivenost plate za život minimalnom zaradom nešto veća i ona iznosi 28%. U regionu Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope ovaj odnos iznosi u proseku 26%.

Ipak, rastuća inflacija, koja je zahvatila najveći deo Evrope, ukoliko minimalna cena rada ne bude značajnije uvećana, ponovo će udaljiti minimalac od plate za život.

Uprkos činjenici da je plata za život prepoznata u mnogim međunarodnim dokumentima, poput Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija i Evropske socijalne povelje, mnogi radnici i radnice širom Evrope i sveta ne zarađuju ni blizu onoga što je potrebno da zadovolje osnovne životne potrebe.

Plata za život je osnovno ljudsko pravo

Proračun plate za život polazi od objektivnih troškova života i govori nam koji je to najniži iznos zarade koji bi radnicama i radnicima i njihovim porodicama omogućio elementarno pristojan život.

Ona uvek mora biti dovoljna da pokrije osnovne potrebe uključujući hranu, odeću, stanovanje, javni prevoz, komunalije i telekomunikacije, obrazovanje, slobodno vreme i kulturu, adekvatnu zdravstvenu zaštitu, troškove za higijenu i odmor (jednonedeljni put u okviru zemlje).

Plata za život uključuje i diskrecioni dohodak za nepredviđene troškove u visini od 10% cele zarade. Isplaćuje se za rad obavljen tokom regularnog radnog vremena, tj. neračunajući prekovremeni rad.

Vreme je da kompanije, koje na njihovom radu ostvaruju ogromne profite, preuzmu odgovornost i omoguće svojim zaposlenima da iskorače iz siromaštva u koje ih preovlađujući poslovni model konstantno gura.

Više o konceptu Regionalne najniže plate za život koji je razvila međunarodna mreža Clean Clothes Campaign možete pronaći na ovom linku.

Nedavno je potpisana Deklaracija o plati za život od strane tri sindikalne centrale i osamnaest organizacija, o čemu više informacija možete pronaći ovde.

(Centar za politike emancipacije / danubeogradu.rs)