Naslovna » Izlasci » Festivali » Kondenz 2011

Kondenz 2011

Festival savremenih izvođačkih umetnosti Kondenz biće održan od 21. do 25. oktobra na raznim gradskim lokacijama.

Ove godine izmenjen je koncept, pa se program sastoji od četiri unapred pozvane predstave inostranih autora, a drugi deo predstavlja tzv. Kustoski program a čini ga niz događaja koje predlažu sami učesnici programa – umetnici, teoretičari, kustosi. (dub)

PROGRAM

Petak, 21. oktobar
Bitef teatar (20.00)
Rudarstvo / Mining***
Istraživanje tela kao granice u pokretu između budućnosti i prošlosti, gde je opažanje jednako halucinaciji. Moramo imati snage da vrednujemo beskorisno, moramo imati volje da sanjamo. (H. Bergson)
Autor i izvođač: Rodrigo Sobarzo de Larrachea
Konsultacija: Varinia Canto Vila

Subota, 22. oktobar
Magacin (9.00)
Kustoski programi

Bitef teatar (20.00)
Navodno / Allege***
Istražuje mogućnosti izvođenja akcija koje nisu određene spolja, već koje se stvaraju „iznutra“. Šta ja mogu da uradim ili da ne uradim, da bih otvorio polje nesanjanih mogućnosti?
Koreografija i izvođenje: Clément Layes
Dramaturška podrška: Jasna Layes Vinovrski
Muzika: David Byrne
Dizajn svetla: Rut Waldeyer

Nedelja, 23. oktobar
Magacin (9.00)
Kustoski programi

Centar za kulturnu dekontaminaciju (21.00)
EIO***
Istraživanje proizvodnje i deobe vrednosti u umetnosti, izvedbom koja se iznova sa-činjava s publikom prilikom svakog izvođenja. Ova predstava je dobila nagradu Jardin d’ Europe 2010.
Autori i izvođači: Dragana Bulut, Maria Baroncea, Eduard Gabia

Ponedeljak, 24. oktobar
Magacin (9.00)
Kustoski programi

Bitef teatar (20.00)
Spanbergianizam / Spanbergianizm***
Izvedba u obliku knjige. Kampanja protiv dostupnosti i dobronamernog umetničkog rada. Brzopotezan solo bez premišljanja.
Autor i izvođač: Mårten Spångberg

Utorak, 25. oktobar
Magacin (9.00)
Kustoski programi

Bitef teatar (20.00)
Muškost / Masculinity***
Istraživanje mogućnosti akcija koje neće biti određene spolja već stvorene iznutra. Šta mogu ili ne mogu da uradim da bih otvorio polje nesanjanih mogućnosti?
Koncept i izvođenje: Chris Leuenberger
Dramaturška podrška: Igor Dobričić
Svetlo: Jan Philip Frank, Christoph Senn
Produkcija: Hetveem theater / Amsterdam

*** Cena ulaznice je 300 dinara. Prodaja ulaznica u Bitef teatru i Centru za kulturnu dekontaminaciju.

Uređuje: Ah Neša

Novinar iz Beograda od 1992. godine, osnivač je i glavni i odgovorni urednik portala Dan u Beogradu.