Naslovna » BG servis » Sneg u Beogradu – gradske ulice prohodne

Sneg u Beogradu – gradske ulice prohodne

Na uklanjanju snega sa gradskih ulica JKP „Beograd-put“ od jutros je angažovalo 87 kamiona, 30 multikar vozila i 13 građevinskih mašina. Ipak, jutros su pojedini delovi grada bili u saobraćajnom kolapsu, a najveće gužve su bili na relaciji Zrenjaninski put-Pančevački most i u Kneza Miloša.

Po rečima Časlava Jovanovića, inženjera Zimske službe ovog preduzeća, dva „grejdera“ rade na teritoriji Novog Beograda i Zemuna, a na raščišćavanju strmih ulica na Starom gradu, Vračaru i Kanarevom brdu rade tri „vilija“. Van grada angažovano je 20 kamiona, devet građevinskih mašina i devet putara.

– Ulice prvog prioriteta su raščišćene, ali ponegde ima zaostalog snega. Sve ekipe su na terenu, a snega i kalcijum-hlorida ima dovoljno. Kao i svake godine, „Beograd-put“ čisti oko 2.000 kilometara saobraćajnica i zato apelujemo na sugrđane da koriste zimsku opremu na svojim automobilima, prilagode brzinu uslovima puta i saobraćaja, ne bacaju sneg sa vozila na kolovoz i da tokom čišćenja ustupaju prednost našim vozilima – kaže Časlav Jovanović.

Čišćenje snega i leda – obaveza svih

Čišćenje snega - ulice Beograda
Čišćenje snega – ulice Beograda

Iz Sekretarijata za inspekcijske poslove i Komunalne policije podsećaju sva fizička lica, preduzetnike i pravna lica na njihovu obavezu da uklanjaju sneg i led ispred svojih objekata. Istovremeno, iz inspekcije apeluju na građane da se, s obzirom da su trotoari u najvećoj meri očišćeni, ne kreću kolovozom kako ne bi ugrozili svoju i sugurnost svih učesnika u saobraćaju.

Odlukom o komunalnom redu propisano je da je za uklanjanje snega i leda sa železničkih i autobuskih stanica, iz otvorenih tržnih centara, sajmova, sportskih objekata i sličnih prostora odgovorno pravno lice odnosno preduzetnik koji koristi ili održava navedenu površinu.

Istom odlukom propisano je da su za uklanjanje snega i leda sa trotoara širine do pet metara koji se nalaze ispred stambene zgrade, poslovnih zgrada i poslovnih prostora, stambeno-poslovnih zgrada, objekata u izgradnji, oko neizgrađenog građevinskog zemljišta i sa drugih saobraćajnih površina u javnom korišćenju (interne saobraćajnice, prilazne staze, pešačke staze oko zgrada ili između njih i sl.), odgovorna pravna i fizička lica koja ih koriste kao vlasnici, korisnici nepokretnosti, zakupci ili kao neposredni držaoci te nepokretnosti.

Za uklanjanje snega i leda oko montažnih objekata privremenog karaktera, postavljenih na delu javne saobraćajne površine u širini do pet metara oko objekta, odgovorno je lice kome je odobreno postavljanje tog objekta. Investitori i izvođači radova odgovorni su za uklanjanje snega i leda sa trotoara i pešačkih staza koji se graniče sa površinama na kojima se izvode radovi. Uklanjanje snega i leda sa površina vrši se tako da se ne zatrpavaju slivnici i da sneg i led ne ometaju saobraćaj na kolovozu i prolaz pešaka trotoarom.

Sa krovova i drugih spoljnih delova zgrada koji se graniče sa javnom saobraćajnom površinom ili saobraćajnom površinom u javnom korišćenju, vlasnik odnosno korisnik zgrade dužan je da uklanja ledenice radi sprečavanja opasnosti po život i zdravlje ljudi i bezbednosti dobara i okoline.

– Pozivamo vlasnike, korisnike zemljišta i objekata, posebno stanica, tržnih centara, zdravstvenih i prosvetnih ustanova, banaka, trgovinskih i ugostiteljskih objekata, skupštine zgrada, stanare i druga lica na koje se obaveza odnosi da blagovremeno uklanjaju sneg i led. Komunalna inspekcija i policija će intenzivno kontrolisati izvršavanje navedenih obaveza i preduzimati mere za koje je ovlašćena. Za nepostupanje po odredbama odluke, propisane novčane kazne iznose od 50.000 do 1.000.000 dinara za pravno lice, za odgovorno lice u privrednom društvu ili pravnom licu novčana kazna je od 2.500 do 75.000 dinara i za preduzetnika novčana kazna je od 5.000 do 250.000 dinara – kažu u Komunalnoj policiji i inspekciji.

Novčanom kaznom na licu mesta koju naplaćuje komunalni inspektor odnosno komunalni policajac u iznosu od 20.000 dinara kazniće se pravno lice i preduzetnik, a novčanom kaznom od 5.000 dinara fizičko lice. (Beoinfo)

loading...