Naslovna » BG servis » Saobraćaj u Beogradu: Rešenje i problem

Saobraćaj u Beogradu: Rešenje i problem

Rešenje: Vojvođanska ulica

U Vojvođanskoj ulici otvorena je novoizgrađena kolovozna traka kojom će se saobraćaj kretati dok se ne završi bežanijska strana novog bulevara.

Nova kolovozna traka je izvedena u punoj dužini od 900 metara, postavljen je asfalt i horizontalna signalizacija, a trenutno se radi podloga za trotoare i biciklističke staze. Međutim, to nije ni polovina posla pošto sada sledi teži deo rekonstrukcije koji podrazumeva obnovu svih podzemnih instalacija, izgradnju novog kolovoza sa tri trake, kao i pešačko-biciklističke staze na bežanijskoj strani.

Kada se završi i bežanijska strana, Vojvođanska ulica postaće bulevar širine 36 metara, sa po tri trake u svakom smeru, razdelnim ostrvom, ivičnim zelenilom i stazama, pa će saobraćaj u ovom delu grada biti bez (hroničnih) problema. Rekonstrukcija takođe podrazumeva dve nove raskrsnice, kao i više veza ka stambenim blokovima.

Radove finansira Direkcija za građevinsko zemljište sa 311 miliona dinara, a radovi će se izvoditi do leta.

Problem: Petlja Jurija Gagarina

Takođe je neposredno pred novogodišnje praznike otvorena i završena petlja Jurija Gagarina, odnosno dve nove ulazno/izlazne rampe u Ulici Antifašističke borbe. Primetno je više funkcionalnih problema koji ugrožavaju bezbednost učesnika u saobraćaju, ali i usporavaju tokove saobraćaja na novim rampama, tako da će biti neophodna dodatna prilagođavanja.

Nekoliko dana posle otvaranja novih rampi na petlji Jurija Gagarina, postalo je uočljivo zagušenje koje nastaje na isključenju i na uključenju. Naime, samo 20 metara od izlazne rampe u Ulicu Antifašističke borbe nalazi se semafor koji primetno stvara kolone. Kada su vozila u Ulici Antifašističke borbe zaustavljena semaforom kod železničke stanice, vozila koja se spuštaju rampom moraju se zaustaviti, i na rampi sačekati zeleno svetlo. Tako često nastaju kolone koje se u špicu protežu i na samom vijaduktu. Situaciju dodatno komplikuju i novi pešački prelazi na samim uključenjima, posebno kada se zna frekventnost pešaka na ovom potezu.

Problem postoji i na ulaznoj rampi koja je blokirana velikim brojem nepropisno parkiranih vozila posetilaca OTC-a. Pored toga što značajno utiče na protočnost, umanjena preglednost i otežan pristup uključenju na vijadukt potencijalni je rizik za bezbednost svih učesnika u saobraćaju. U nastavku se nalazi i taksi stanica koja dodatno umanjuje vidljivost vozilima koja se isključuju sa vijadukta.

U suštini, deo problema je moguće rešiti novom strogom regulacijom parkiranja i zaustavljanja na tom potezu, ali će u konačnom morati da se razmišlja o i drugačijem rešenju za pešake. Moguće je razmotriti više alternativa koje bi mogle da uklone pešački semafor kod železničke stanice.

Teško je zamisliti ovakvu situaciju pri većoj iskorišćenosti novih saobraćajnica, tako da je potrebno što pre izvršiti neophodna prilagođavanja novoj situaciji. (Beobuild)

loading...