Naslovna » BG svaštara » Obrati pažnju! » Nova kulturna dobra u Beogradu
Nova kulturna dobra u Beogradu
Nova kulturna dobra u Beogradu

Nova kulturna dobra u Beogradu

Vlada Srbije tokom 2018. utvrdila je pet, a u januaru 2019. još dva nova kulturna dobra u Beogradu, saopšteno je u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Na osnovu predloga Zavoda nova kulturna dobra su Srpska škola u Batajnici, Zgrada sa slikarskim ateljeima i galerijom Salona Muzeja savremene umetnosti, Dom Saveza nabavljačkih zadruga državnih službenika, Stara osnovna škola u Bežaniji, Dom Udruženja jugoslovenskih inženjera i arhitekata, Dom Radničke komore i prostorno kulturno-istorijska celina Naselje Cerak – Vinogradi (Cerak 1 i Cerak 2).

Srpsku školu u Batajnici u Ulici pukovnika Milenka Pavlovića 5 podigao je knez Nikola Vulko u periodu od 1875. do 1880. godine, a danas je to OŠ „Boško Palkovljević Pinki“. Svojom arhitekturom izdvaja se od ostalih stambenih seoskih kuća i predstavlja retkost kao sačuvana namenska tipska zgrada druge polovine 19. veka, koja svedoči o kontinuitetu razvoja školstva i prosvetne delatnosti u oblasti jugoistočnog Srema.

Dom Saveza nabavljačkih zadruga državnih službenika u Makedonskoj 21 građen je od 1928. do 1929. godine prema projektu arhitekte Dimitrija M. Leka, jednog od najznačajnijih predstavnika akademizma u srpskoj arhitekturi u periodu između dva svetska rata. Objekat je podignut za potrebe esnafske organizacije, a značajan je i kao mesto na kojem su nastala izuzetna ostvarenja nematerijalne baštine jer se u zgradi do marta 2014. godine nalazio Studio 10 Radio Beograda, odakle su potekla najznačajnija dela u oblasti radio-drame.

Zgrada sa slikarskim ateljeima i galerijom Salona Muzeja savremene umetnosti u Pariskoj 14 podignuta je u periodu od 1956. do 1960. godine po projektu Miroslava Jovanovića, jednog od vodećih srpskih arhitekata druge polovine prošlog veka. U objektu, pored stanova sa slikarskim ateljeima, projektovan je i prostor namenjen izlaganju dela savremene umetnosti, u kome je od 1961. počela sa radom Moderna galerija, danas Salon Muzeja savremene umetnosti.

Stara osnovna škola u Vojvođanskoj ulici 68 izgrađena je 1891. godine za potrebe osnovne škole, kao tipski objekat zasnovan na svedenim postulatima akademizma i svedoči o kontinuitetu i razvoju školstva, ali i ekonomskom statusu, privredenim prilikama i položaju srpskog stanovništva krajem 19. veka. Pored toga, ovaj spomenik kulture je najstarija sačuvana zgrada druge polovine devetnaestog veka na teritoriji gradske opštine Novi Beograd.

Dom Udruženja jugoslovenskih inženjera i arhitekata u Ulici kneza Miloša 7 podignut je između 1933. i 1935. godine po projektu arhitekata Milana Miše Manojlovića i Isaka Azriela, za potrebe sedišta strukovnog društva formiranog 1919. godine i vizuelno je trebalo da prezentuje ideologiju jugoslovenstva kao dominantne političke doktrine i udruženja i države.

Dom Radničke komore u Nemanjinoj 28 sagrađen je 1928. godine po projektu arhitekte Svetislava Putnika u duhu akademizma. Budući da je objekat bio namenjen potrebama radničke klase, a kasnijih godina stavljen u službu obrazovanja i kulturnog uzdizanja, danas predstavlja svojevrstan trezor nematerijalne baštine.

Prostorno kulturno-istorijska celina Naselje Cerak – Vinogradi (Cerak 1 i Cerak 2) izgrađeno je u periodu od 1978. do 1985. godine po projektu arhitekata prof. Darka Marušića, Milenije Marušić i dr Nedeljka Borovnice, izabranom na jugoslovenskom pozivnom konkursu 1977. godine. Po svojim arhitektonsko-urbanističkim i ekološko-vrtnim karakteristikama, Cerak – Vinogradi predstavlja specifičnu stambenu celinu u Beogradu sedme i osme decenije 20. veka i smatra se jedinstvenim graditeljskim poduhvatom u Beogradu, koji na najbolji način predstavlja sintezu prirodnog okruženja i arhitekture.