Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS 2 i RTS 3: TV nastava za učenike osnovnih škola (30. mart – 3. april 2020)
TV nastava za osnovce - raspored časova (foto: Pixabay)
TV nastava za osnovce - raspored časova (foto: Pixabay)

RTS 2 i RTS 3: TV nastava za učenike osnovnih škola (30. mart – 3. april 2020)

TV nastava za učenike osnovnih škola biće organizovana radnim danima na kanalima RTS 2 i RTS 3, a ovde je raspored časova od 30. marta do 3. aprila 2020.

Za učenike osnovnih škola emituje se posebno pripremljen i adaptiran obrazovni sadržaj u skladu sa propisanim planom i programom nastave i učenja. Časovi se od 23. marta emituju na dva kanala – RTS 2 i RTS 3, a na RTS Planeta, časovi se emituju za srednjoškolce.

Raspored nastave za I razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 30. mart 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Gvido Tartalja „Zna on unapred“- dramski tekst
 2. Matematika: Desetice prve stotine, upoređivanje desetica
 3. Engleski jezik: My body, part 1

Utorak, 31. mart 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika: Sabiranje i oduzimanje desetica prve stotine
 2. Srpski jezik: Pisanje velikog slova (3. deo)
 3. Svet oko nas: Neživa priroda (Sunce,voda, vazduh i zemljište)

Sreda, 1. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Pisanje naziva ulica
 2. Likovna kultura: Svetlost i senka (prirodni i veštački izvori osvetljenja, promena osvetljenosti u toku dana, izgled oblika i senke u zavisnosti od osvetljenja…)
 3. Matematika: Brojevi prve stotine

Četvrtak, 2. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika: Upoređivanje brojeva prve stotine
 2. Srpski jezik: Usmereno čitanje basne „Lisica i gavran“ (slušanje i pojam basne)
 3. Engleski jezik: My body, part 2

Petak, 3. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Uočavanje uloge glasa u razlikovanju značenja reči
 2. Matematika: Sabiranje i oduzimanje desetica, upoređivanje brojeva prve stotine (U)
 3. Muzička kultura: Obrada pesme po sluhu „Zeleni se jagodo“ i slušanje kompozicije „Ala je lep ovaj svet“

Raspored nastave za II razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 30. mart 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: Vrste rečenica po značenju i obliku (U)
 2. Matematika: Množenje zbira i razlike jednocifrenim brojem (U)
 3. Engleski jezik: My body 2

Utorak, 31. mart 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika: Usmeno i pismeno množenje jednocifrenim brojem (23•3; 201•4)
 2. Srpski jezik: Lik i delo Duška Radovića – izbor iz poezije
 3. Svet oko nas: Životne zajednice

Sreda, 1. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: Glagoli (radnja, stanje zbivanje; razlikovanje oblika kojima se označava prošlost, sadašnjost, budućnost; razlikovanje lica i broja glagola)
 2. Likovna kultura: Kompozicija oblika
 3. Matematika: Matematika – Usmeno i pismeno množenje jednocifrenim brojem (23•3; 201•4) – U

Četvrtak, 2. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika: Usmeno i pismeno množenje broja jednocifrenim brojem (14•3; 216•3)
 2. Engleski jezik: Family meal
 3. Srpski jezik: Glagoli (potrvdni i odrični oblik glagola; utvrđivanje)

Petak, 3. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: Narodne umotvorine (poslovice, zagonetke)
 2. Matematika: Usmeno i pismeno množenje brojajednocifrenim brojem (45•3; 143•6)
 3. Muzička kultura: Domaći kompozitori, slušanje muzike

Raspored nastave za III razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 30. mart 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik
 2. Matematika
 3. Engleski jezik

Utorak, 31. mart 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika
 2. Srpski jezik
 3. Priroda i društvo

Sreda, 1. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik
 2. Likovna kultura
 3. Matematika

Četvrtak, 2. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika
 2. Engleski jezik
 3. Srpski jezik

Petak, 3. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik
 2. Matematika
 3. Muzička kultura

Raspored nastave za IV razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 30. mart 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik: Pridevi: opisni, prisvojni, gradivni
 2. Matematika: Deljenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem
 3. Engleski jezik: Lunch time, part 2

Utorak, 31. mart 2020. (13.15-14.55)

 1. Matematika: Deljenje višecifrenog broja višecifrenim brojem
 2. Srpski jezik: Rod i broj prideva
 3. Priroda i društvo: Biljni i životinjski svet u Srbiji

Sreda, 1. april 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik: Tekst: „Bosonogi i nebo“, B. Crnčević
 2. Likovna kultura: Slikarski materijali i tehnike
 3. Matematika: Deljenje sa ostatkom

Četvrtak, 2. april 2020. (13.15-14.55)

 1. Matematika: Deljenje – U
 2. Engleski jezik: Daily rutines
 3. Srpski jezik: Pisanje sastava – opis ličnosti

Petak, 3. april 2020. (13.15-14.55)

 1. Srpski jezik: Glagoli, glagolska vremena
 2. Matematika: Množenje i deljenje – U
 3. Muzička kultura: Na odgovarajućoj pesmi ponoviti linijski sistem, violinski ključ i trajanje tonova u skladu s programom

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 30. mart 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Imenice
 2. Matematika: Jednačine sa nepoznatim sabirkom, umanjenikom i umanjiocem, utvrđivanje
 3. Istorija: Rim kao svetska sila

Utorak, 31. mart 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika: Nejednačine, utvrđivanje
 2. Srpski jezik: Pridevi
 3. Biologija: Uticaj ljudi na druga živa bića (utvrđivanje)

Sreda, 1. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Umetnička epika na primeru pripovetke „Pohod na mjesec“, B. Ćopić
 2. Tehnika i tehnologija: Saobraćaj, 2. deo
 3. Geografija: Atmosfera – Klima

Četvrtak, 2. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Matematika: Jednačine i nejednačine, 1. primena
 2. Engleski jezik: My day today and these days
 3. Biologija: Kućni ljubimci (obrada)

Petak, 3. april 2020. (8.00-9.40)

 1. Srpski jezik: Umetnička epika na primeru pripovetke „Prva brazda“, M. Glišić
 2. Matematika: Jednačine i nejednačine, 2. primena (U)
 3. Informatika i računarstvo: Položaj lika na pozornici i linijska struktura programa

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 30. mart 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: Tvorba reči
 2. Matematika: Računske operacije u skupu racionalnih brojeva (fonetski razlomak), obnavljanje
 3. Istorija: Osmanlije i početak njihovih osvajanja na Balkanu

Utorak, 31. mart 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika: Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racdionalnih brojeva, obrada
 2. Srpski jezik: Leksičke vežbe (leksikologija)
 3. Fizika: Masa i težina kao različiti pojmovi, obrada

Sreda, 1. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: Drama
 2. Biologija: Nasledni materijal (obrada)
 3. Geografija: Država i integracioni procesi

Četvrtak, 2. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Matematika: Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva, utvrđivanje
 2. Engleski jezik: My day – usually and these days (Present Simple and Present Continuous)
 3. Fizika: Merenje mase tela vagom, obrada

Petak, 3. april 2020. (9.45-11.25)

 1. Srpski jezik: „Izbiračica“, K. Trifković
 2. Matematika: Jednačine u vezi sa množenjem i deljenjem racionalnih brojeva, obrada
 3. Informatika i računarstvo: Petlje i grananje

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 30. mart 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik: Književnost epika
 2. Matematika: Grafički prikaz zavisnih veličina
 3. Istorija: Prilike u Beogradskom pašaluku pre početka Srpske revolucije

Utorak, 31. mart 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika: Direktna proporcionalnost, obrada
 2. Srpski jezik: Imenice i zamenice
 3. Biologija: Sistem organa za krvotok (obrada) i razmenu gasova (utvrđivanje)

Sreda, 1. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik: Pridevi i brojevi, obnavljanje
 2. Geografija: Severna Amerika
 3. Hemija: Procentualna koncentracija, utvrđivanje 2. deo

Četvrtak, 2. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Matematika: Direktna proporcionalnost (U)
 2. Engleski jezik: Have you watched your TV lessons so far? (Present Perfect)
 3. Fizika: Mehanički rad, rad sile (U)

Petak, 3. april 2020. (11.30-13.10)

 1. Srpski jezik: Odlike književnosti drama
 2. Matematika: Obrnuta proporcionalnost (O)
 3. Informatika i računarstvo: Crtanje osnovnih geometrijskih oblika: krug, pravougaonik i elipsa

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 30. mart 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik: Pravopis – interpunkcija
 2. Matematika: Valjak, pojam, elementi, obrada
 3. Istorija: Jugoslovensko ratište 1943/1944.
 4. Fizika: Rad i snaga električne struje, Džul-lencov zakon obrada

Utorak, 31. mart 2020. (13.15-15.30)

 1. Matematika: Valjak, pojam, elementi, utvrđivanje
 2. Srpski jezik: Namerne, uslovne i poredbene rečenice
 3. Biologija: Biodiverzitet, utvrđivanje
 4. Engleski jezik: Have you ever done something like this? (Present perfect)

Sreda, 1. april 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik: Dopusne i posledične
 2. Geografija: Privreda: Saobraćaj
 3. Istorija: Kraj II rata u Jugoslaviji
 4. Hemija: Estri, obrada

Četvrtak, 2. april 2020. (13.15-15.30)

 1. Matematika: Mreža i površina valjka (O)
 2. Engleski jezik: Let’s talk about past and present
 3. Fizika: Rad i snaga električne struje, Džul-Lencov zakon, utvrđivanje (U); Električna struja, sistematizacija
 4. Biologija: Prirodni resursi (obrada)

Petak, 3. april 2020. (13.15-15.30)

 1. Srpski jezik: Sistematizacija – Književnost drama
 2. Matematika: Mreža i površina valjka (U)
 3. Geografija: Privreda: Turizam
 4. Hemija: Organska jedinjenja sa kiseonikom, utvrđivanje

(danubeogradu.rs)

loading...

Jedan komentar

 1. Upravo gledam fiziku za7.razred. Zapanjen sam da nastavnica ne zna kako se citaju cirilicna slova vec ih cita kao latinicna?!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.