Naslovna » BG svaštara » Književnost » Kreativni centar: Serija knjiga „Vežbam za malu maturu“
Kreativni centar: Serija knjiga "Vežbam za malu maturu"
Kreativni centar: Serija knjiga "Vežbam za malu maturu"

Kreativni centar: Serija knjiga „Vežbam za malu maturu“

Kreativni centar je pripremio sedam knjiga iz serije Vežbam za malu maturu, sa zadacima ključnim za razumevanje školskog gradiva.

Neka se vaš osmak na vreme pripremi za srednju školu!

Osmaci ovih dana u svojim „onlajn učionicama“ ovladavaju različitim znanjima i bliže se kraju osnovne škole. Ono što su dosad naučili koristiće na završnom ispitu i tokom nastavka školovanja. Zato je sada vreme za proveru i primenu stečenih znanja i veština predviđenih planom i programom za osnovnu školu.Promo

Radeći zadatke iz ovih sedam knjiga đaci mogu obnoviti znanje iz srpskog jezika, matematike, istorije, geografije, fizike, biologije i hemije. Zadaci su raspoređeni na tri nivoa – osnovni, srednji i napredni – što se jasno vidi prema ikonicama ispred zadatka.

Zbirke zadataka osmacima mogu biti dobar vodič i pouzdan pokazatelj znanja. Važno je da učenik napravi plan i radi redovno jer je kontinuitet u radu veoma bitan.

Roditelji mogu savetovati svom osmaku da temeljno prelazi jednu po jednu oblast i samostalno uradi sve zadatke, od lakših ka težim. Takođe, treba da ga ohrabre rečima da nema razloga za tremu i strah ako kroz dobru pripremu stekne samopouzdanje.

Na sajtu Kreativnog centra važi poseban popust za kupovinu celog kompleta Vežbam za malu maturu – ukoliko naručite svih sedam zbirki, umesto 5420 dinara, platićete ih 3309 dinara.

Matematika – zbirka zadataka za završni ispit

  • Autori: Nedeljka Vidović, Gorica Stanojević, Zlata Stuparević, Vesna Stanojević, Ljiljana Vračar, Marina Stančić

Zbirka će pomoći učenicima osnovne škole da obnove zadatke ključne za razumevanje školskog gradiva iz matematike i da unaprede svoj nivo postignuća.

U zbirci se nalazi 786 zadataka koji su grupisani u pet oblasti (Brojevi i operacije sa njima, Algebra i funkcije, Geometrija, Merenje i Obrada podataka) i podeljeni na tri nivoa postignuća.

Na početku svake oblasti dat je kratak podsetnik koji upućuje na ono što je važno za uspešno rešavanje zadataka, a na kraju su data po dva testa za proveru nivoa usvojenosti znanja. Zbirka sadrži i rešenja svih zadataka, kao i uputstvo za bodovanje delimično tačnih odgovora u testovima.

Srpski jezik – zbirka zadataka za završni ispit

  • Autori: Aleksandra Stanić, Milorad Rikalo, Saša Glamočak, Slavka Jovanović

Svrha ove zbirke jeste da đaci provere i primene stečeno znanje i veštine, koji su predviđeni planom i programom za osnovnu školu. Zbirka sadrži 250 zadataka iz sledećih oblasti: Veština čitanja i razumevanje pročitanog, Pisano izražavanje, Gramatika, Leksika, Narodni i književni jezik i Književnost.

U svakoj oblasti zadaci su raspoređeni na tri nivoa – osnovni, srednji i napredni. Zbirka sadrži i rešenja svih zadataka, a uz svako rešenje nalazi se i šifra standarda, tako da učenici mogu sami da provere u kojim su zahtevima sigurniji, a u kojima manje sigurni.

Biologija – zbirka zadataka za završni ispit

  • Autor: Jelena Đurđević

U zbirci se nalazi 250 zadataka koji su podeljeni u pet oblasti: Osobine živih bića, Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života, Nasleđivanje i evolucija, Život u ekosistemu i Čovek i zdravlje. U sklopu svake oblasti zadaci su razvrstani na tri nivoa postignuća: osnovni, srednji i napredni. Na kraju zbirke data su rešenja svih zadataka, a uz svako rešenje naveden je standard koji obuhvata taj zadatak.

Istorija – Zbirka zadataka za završni ispit

  • Autor: Pero Jelić

Zbirka obuhvata 250 zadataka koji su podeljeni u dve oblasti: Istorijsko znanje i Istraživanje, tumačenje, prezentacija. U okviru svake oblasti zadaci su podeljeni u tri nivoa postignuća: osnovni, srednji i napredni. Na kraju zbirke nalaze se rešenja svih zadataka.

Geografija – zbirka zadataka za završni ispit

  • Autor: Dragan Milošević

U zbirci se nalazi 250 zadataka koji su podeljeni u četiri oblasti: Geografske veštine, Fizička geografija, Društvena geografija i Regionalna geografija. U okviru svake oblasti zadaci su podeljeni u tri nivoa postignuća: osnovni, srednji i napredni.

Na kraju zbirke nalaze se rešenja svih zadataka. Uz svako rešenje navedena je šifra standarda koji obuhvata taj zadatak, a posle rešenja data je lista svih standarda.

Fizika – zbirka zadataka za završni ispit

  • Autor: Darko Simić

Zbirka sadrži 250 zadataka koji su podeljeni u šest oblasti: Sile, Kretanje, Električna struja, Merenje, Energija i toplota i Matematičke osnove fizike. U okviru prvih pet oblasti zadaci su podeljeni u tri nivoa postignuća: osnovni, srednji i napredni.

U oblasti Matematičke osnove fizike dati su samo zadaci srednjeg nivoa budući da standardi predviđaju samo taj nivo. Na kraju zbirke nalaze se rešenja svih zadataka. Uz svako rešenje navedena je šifra standarda koji obuhvata taj zadatak, a posle rešenja data je lista svih standarda.

Hemija – zbirka zadataka za završni ispit

  • Autor: Miloš Kozić

Zbirka obuhvata 250 zadataka koji su ključni za razumevanje školskog gradiva iz hemije. Zadaci su podeljeni u pet oblasti: Opšta hemija, Neorganska hemija, Organska hemija, Biohemija i Hemija životne sredine.

U okviru prve četiri oblasti zadaci su podeljeni u tri nivoa postignuća: osnovni, srednji i napredni. U oblasti Hemija životne sredine dati su samo zadaci osnovnog nivoa, budući da standardi predviđaju samo taj nivo. Pored svakog zadatka nalazi se simbol koji označava nivo postignuća.

Na kraju zbirke nalaze se rešenja svih zadataka. Uz svako rešenje navedena je šifra standarda koji obuhvata taj zadatak, a posle rešenja data je lista svih standarda.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.