Naslovna » BG svaštara » Obrati pažnju! » Ministarstvo prosvete: Detaljna uputstva za organizaciju rada osnovnih i srednjih škola
Upustva Ministarstva prosvete za osnovne i srednje škole (foto: Pixabay)
Upustva Ministarstva prosvete za osnovne i srednje škole (foto: Pixabay)

Ministarstvo prosvete: Detaljna uputstva za organizaciju rada osnovnih i srednjih škola

Svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji data su detaljna uputstva za organizaciju rada do kraja prvog polugodišta, na osnovu preporuka Kriznog štaba.

Tako će od 30. novembra do 18. decembra 2020. samo učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola pohađati nastavu u školama, dok će ostali nastavu pohađati na daljinu.

Po izmenjenom školskom kalendaru zimski raspust traje od 21. decembra 2020. do 15. januara 2021, a prvi dan drugog polugodišta je 18. januar 2021. godine.

Objavili smo detaljna uputstva, a originale možete videti na sledećim linkovima za OSNOVNE i SREDNJE škole.

  • Dok traje nastava na daljinu potrebno je u kontinuitetu primenjivati različite tehnike za praćenje rezultata učenja (kvalitet i obim savladanosti programskih sadržaja u odnosu na očekivane ishode).
  • Posebnu pažnju treba posvetiti praćenju napredovanja učenika u skladu sa principima formativnog ocenjivanja. Кod svih metoda ocenjivanja treba insistirati na bitnim sadržajima to jest, na onim sadržajima koji su ključni za ostvarivanje ishoda obaveznog predmeta, izbornog programa i slobodne nastavne aktivnosti.
  • Ocene koje su učenici dobili u toku neposrednog obrazovno-vaspitnog rada od početka ove školske godine i podaci o napredovanju učenika i ocene koje će učenicima biti date u periodu do završetka prvog polugodišta omogućiće izvođenje zaključne ocene.
  • Nastavnik je autonoman u planiranju ocenjivanja i odlučuje o tome da li se pismeni zadaci, planirani u narednom periodu, mogu realizovati putem nastave na daljinu. Ako to nije moguće, ovaj čas se može realizovati i u drugom polugodištu, s tim da se vodi računa o ravnomernom rasporedu u odnosu na druge pismene i kontrolne zadatke.
  • Nastavnici mogu da iskoriste mogućnost da učenike ocene i na osnovu aktivnosti i njegovih rezultata rada, a naročito: izlaganja i predstavljanja (izrade i izlaganja prezentacija, izložbe radova i produkata, rezultata istraživanja, modela, crteža, postera, dizajnerskih rešenja i drugo), učešća u debati i diskusiji, pisanja eseja, domaćih zadataka, učešća u različitim oblicima grupnog rada, rada na projektima, zbirkama odabranih učenikovih produkata rada – portfolija, u skladu sa programom nastave i učenja, odnosno školskim programom.
  • Pri izvođenju zaključne ocene za kraj prvog polugodišta, potrebno je uzeti u obzir sve ocene, kako tokom nastave po izabranom modelu, tako i tokom nastave na daljinu. Zaključna ocena je javna i obrazložena. Ukoliko učenici smatraju da ima elemenata za veću zaključnu ocenu, mogu da izuzetno odgovaraju u školi, uz poštovanje svih epidemioloških mera.
  • Ukoliko učenik nema broj ocena potrebnih za utvrđivanje zaključne ocene, iz opravdanih razloga (bolest, izolacija i drugo) može da bude neocenjen. Ovom učeniku neće biti utvrđen opšti uspeh na kraju prvog polugodišta. U drugom polugodištu je potrebno posebno planirati dodatnu podršku za ovu kategoriju učenika.
  • Raspored pismenih zadataka i pismenih provera dužih od 15 minuta koje se upisuju u dnevnik, neophodno je revidirati, uskladiti sa kalendarom obrazovno-vaspitnog rada i objaviti za svako odeljenje na oglasnoj tabli škole i na zvaničnoj internet strani škole u najkraćem periodu (najkasnije do utorka, 1. 12. 2020).
  • Nastavnik je u obavezi da obavesti učenike o sadržajima programa nastave i učenja koji će se pismeno proveravati prema rasporedu najkasnije pet dana pre provere. Svi pismeni zadaci i pismene provere duže od 15 minuta realizuju se u školi uz poštovanje svih epidemiološkoh mera.
  • Ocenjivanje učenika na osnovu usmene provere postignuća izuzetno može da se obavlja neposredno u školi, ukoliko je učenik nezadovoljan predlogom zaključne ocene.

(danubeogradu.rs)

loading...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.