Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (19-23. april 2021)
Online nastava: raspored časova (foto: Pixabay)
Online nastava: raspored časova (foto: Pixabay)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (19-23. april 2021)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 19. do 23. aprila 2021. godine.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Pogledajte ŠKOLSKI KALENDAR za 2020/21. godinu, a na OVOM LINKU smo pisali o neradnim danima za Uskrs i Prvi maj. Takođe, preporučujemo i tekst o UPISU U PRVI RAZRED osnovne škole.

Od 19. aprila 2021. učenici od petog do osmog razreda osnovne škole i srednjoškolci ponovo će biti u klupama, po sistemu koji je važio od 1. septembra prošle godine.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 19. april 2021.

 • Srpski jezik – Opisivanje proleća – govorna vežba
 • Matematika – Upoređivanje brojeva prve stotine – obrada
 • Digitalni svet – Obavljanje aktivnosti odgovarajućim redosledom – sve ima svoj redosled – obrada

Utorak, 20. april 2021.

 • Srpski jezik – Opisivanje proleća – govorna vežba
 • Matematika – Upoređivanje brojeva prve stotine – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Biljke i životinje koje čovek gaji – utvrđivanje

Sreda, 21. april 2021.

 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje desetica, upoređivanje brojeva prve stotine – utvrđivanje
 • Srpski jezik – Recitovanje pesme o proleću po izboru učenika – utvrđivanje
 • Muzička kultura – Zec kopa repu, Zorislava M. Vasiljević, obrada

Četvrtak, 22. april 2021.

 • Srpski jezik – Narodna pesma: Ja sam čudo video – obrada
 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje dvocifrenih brojeva, upoređivanje brojeva prve stotine – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Delovi tela biljaka – obrada

Petak, 23. april 2021.

 • Srpski jezik – Pisanje naziva škole koju učenik pohađa, naselja i ulice u kojoj stanuje – obrada
 • Matematika – Sabiranje brojeva (20+4) – obrada
 • Engleski jezik – Opisivanje živih bića; članovi porodice; brojevi – obrada i utvrđivanje

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 19. april 2021.

 • Srpski jezik – Učimo pisana slova Z, Ž – obrada
 • Matematika – Deljenje zbira i razlike jednocifrenim brojem – utvrđivanje
 • Engleski jezik – Izražavanje sposobnosti (svojih i tuđih); izražavanje i prihvatanje zahvalnosti jednostavnijim jezičkim sredstvima – obnavljanje i utvrđivanje

Utorak, 20. april 2021.

 • Srpski jezik – Naučili smo pisana slova B, G, Z, Ž – utvrđivanje
 • Matematika – Deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem – obrada
 • Svet oko nas – Svaki deo tela ima svoju ulogu – obrada

Sreda, 21. april 2021.

 • Matematika – Deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem – utvrđivanje
 • Srpski jezik – Domaća lektira: Hans Kristijan Andersen: Princeza na zrnu graška – obrada
 • Likovna kultura – Slova možemo pisati, crtati, slikati, oblikovati – utvrđivanje

Četvrtak, 22. april 2021.

 • Srpski jezik – H. K. Andersen: Princeza na zrnu graška – utvrđivanje
 • Matematika – Deljenje zbira i razlike jednocifrenim brojem. Deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem – utvrđivanje
 • Svet oko nas – Značaj biljaka i životinja za čoveka – obrada

Petak, 23. april 2021.

 • Srpski jezik – H.K.Andersen: Carevo novo odelo – obrada
 • Matematika – Određivanje nepoznatog činioca – obrada
 • Muzička kultura – Ljudi likujte, narodna pesma – obrada

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 19. april 2021.

 • Srpski jezik – Grigor Vitez: Kakve je boje potok – obrada
 • Matematika – Jednačine sa množenjem – utvrđivanje
 • Engleski jezik – Uočavanje sličnosti i razlika u kulturi stanovanja kod nas i u ciljnoj kulturi – utvrđivanje

Utorak, 20. april 2021.

 • Srpski jezik – Govorna vežba: Proleće u mom kraju – utvrđivanje
 • Matematika – Jednačine i redosled računskih operacija – utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Livade i pašnjaci – obrada

Sreda, 21. april 2021.

 • Matematika – Jednačine i redosled računskih operacija – provera znanja
 • Srpski jezik – Narodna pesma: Oranje Marka Kraljevića – obrada
 • Likovna kultura – Pejzaž – obrada i vežbanje

Četvrtak, 22. april 2021.

 • Srpski jezik – Narodna pesma: Oranje Marka Kraljevića – utvrđivanje
 • Matematika – Krug i kružnica. Crtanje kruga i kružnice – obrada
 • Priroda i društvo – Prirodne kopnene životne zajednice, utvrđivanje

Petak, 23. april 2021.

 • Srpski jezik – Pisanje suglasnika J – obrada
 • Matematika – Krug i kružnica. Crtanje kruga i kružnice – utvrđivanje
 • Muzička kultura – Ljudi likujte – obrada

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 19. april 2021.

 • Srpski jezik – Narodna pesma: Jelenče – obrada
 • Matematika – Ispravka trećeg pismenog zadatka – utvrđivanje
 • Engleski jezik – Poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti; upućivanje čestitki – utvrđivanje

Utorak, 20. april 2021.

 • Srpski jezik – B. Nušić: Prva ljubav – obrada
 • Matematika – Izvodljivost množenja, odnosno deljenja, u skupu N – obrada
 • Priroda i društvo – Raspad Srpskog carstva – obrada

Sreda, 21. april 2021.

 • Matematika – Izvodljivost množenja, odnosno deljenja, u skupu N – utvrđivanje
 • Srpski jezik – B. Nušić: Prva ljubav – obrada i utvrđivanje
 • Likovna kultura – Boja-prostor; Umetnici stvaraju život-estetska analiza-reprodukcije – estetska analiza

Četvrtak, 22. april 2021.

 • Srpski jezik – I. A. Krilov: Čvorak – obrada
 • Matematika – Zamena mesta činilaca – obnavljanje
 • Priroda i društvo – Kulturni spomenici u Srbiji – obrada

Petak, 23. april 2021.

 • Srpski jezik – Skraćenice – proširivanje znanja
 • Matematika – Združivanje činilaca – obnavljanje
 • Muzička kultura – Slušanje muzike – V. A. Mocart: Mala noćna muzika, Menuet – obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 19. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Neknjiževne reči i tuđice – njihova zamena jezičkim standardom, vežbanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Množenje decimalnih brojeva, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Rim u doba carstva, obrada

Utorak, 20. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Deljenje decimalnog prirodnim brojem, obrada
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Nepromenljive reči: predlozi, prilozi, obrada
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Izrada herbarijuma, obrada

Sreda, 21. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Nepromenjive reči prilozi, vežbanje
 • 8.35 – 9.05… Tehnika i tehnologija – Korišćenje alata i pribora za ručnu obradu i spajanje navedenih materijala – makaze, modelarska testera, brusni papir, stega, obrada/vežba
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Atmosfera- sastav, struktura, klimatski elementi i činioci, tipovi klime, čovek i klima, sistematizacija

Četvrtak, 22. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Deljenje decimalnih brojeva, obrada
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Utvrđivanje gradiva
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Značaj životinja i biljaka za čoveka, utvrđivanje

Petak, 23. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Mark Tven: Doživljaji Toma Sojera, obrada, vežbanje, utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Deljenje decimalnih brojeva, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Promenljive: Čuvanje međurezultata; Promenljive, obrada/vežbanje

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 19. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Zamenice: nelične imeničke zamenice (odnosno-upitne, neodređene, opšte, odrične), ponavljanje, vežbanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Ispravak trećeg pismenog zadatka, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Pad balkanskih država pod osmansku vlast, utvrđivanje/ Evropa, Sredozemlje i srpske zemlje u poznom srednjem veku, sistematizacija

Utorak, 20. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Pravougli kordinatni sistem u ravni (interdisciplinarni čas), obrada
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Pravopis: pisanje odričnih zamenica, ponavljanje, vežbanje
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Masa i gustina, uvežbavanje

Sreda, 21. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Domaća lektira – Ferenc Molnar: Dečaci Pavlove ulice, obrada
 • 8.35 – 9.05… Biologija: Postanak i razvoj života na Zemlji, Drvo života, obrada
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Promene na političkoj karti sveta posle Drugog svetskog rata, obrada, utvrđivanje

Četvrtak, 22. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Pravougli kordinatni sistem u ravni, utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Utvrđivanje gradiva i sistematizacija
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Masa i gustina, utvrđivanje

Petak, 23. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Domaća lektira – Ferenc Molnar: Dečaci Pavlove ulice, vežbanje, utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Duži u kordinatnom sistemu, obrada
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Ponavljanje u programima: Petlja for, obrada/vežbanje

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 19. april 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Vida Ognjenović: Kanjoš Macedonović (odlomak o susretu Kanjoša i Furlana), obrada
 • 10.20 – 10.50… Matematika, Rastavljanje polinoma na činioce pomoću razlike kvadrata, obrada
 • 10.55 – 11.25… Istorija – Međunarodni odnosi i krize na početku 20. veka – blokovska podela, utvrđivanje/ Vladavina kralja Petra I Karađorđevića, obrada

Utorak, 20. april 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Rastavljanje polinoma na činioce pomoću razlike kvadrata, utvrđivanje
 • 10.20 – 10.50… Srpski jezik, Jezička kultura: Pripovetka i drama o Kanjošu Macedonoviću – sličnosti i razlike, utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Biologija – Razmnožavanje i životni ciklusi životinja, Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života – 2. deo, utvrđivanje i sistematizacija

Sreda, 21. april 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Mesne rečenice, obrada
 • 10.20 – 10.50… Geografija – Društvene odlike Angloamerike-stanovništvo i urbanizacija, Društvene odlike Angloamerike – politička podela i privreda, obrada i utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Hemija – Izračunavanja na osnovu jednačina hemijskih reakcija, Stehiometrijska izračunavanja – 1 deo, obrada i utvrđivanje

Četvrtak, 22. april 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Rešavanje jednačina pomoću rastavljanja polinoma, obrada
 • 10.20 – 10.50… Engleski jezik – Utvrđivanje gradiva i sistematizacija; Opisivanje radnje u budućnosti (The future simple passive), obrada, utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Fizika – Zakon održanja, utvrđivanje/ Snaga. Koeficijent korisnog dejstva, obrada

Petak, 23. april 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Vremenske rečenice, obrada
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Rastavljanje polinoma na činioce, utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Informatika i računarstvo – Ispisivanje teksta: Kreiranje promenljive font; Ispisivanje teksta, vežbanje

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 19. april 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Ispravak trećeg školskog pismenog zadatka, vežbanje, utvrđivanje
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Mreža i površina pravog valjka, obrada
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Posleratni svet i njegove suprotnosti, obrada
 • 13.15 – 13.45… Fizika – Dejstvo magnetnog polja na strujni provodnik, obrada

Utorak, 20. april 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Mreža i površina pravog valjka, utvrđivanje
 • 12.05 – 12.35… Srpski jezik – Građenje reči, ponavljanje, vežbanje
 • 12.40 – 13.10… Biologija – Otpad i reciklaža, utvrđivanje
 • 13.15 – 13.45… Engleski jezik – Iznošenje predloga i saveta (Reported suggestions and advice), obrada i utvrđivanje

Sreda, 21. april 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Proste reči i tvorenice, ponavljanje, vežbanje
 • 12.05 – 12.35… Geografija – Turizam u Srbiji, obrada
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Politički, društveni i kulturno-naučni razvoj u posleratnom svetu, obrada
 • 13.15 – 13.45… Hemija – Disaharidi i polisaharidi, obrada

Četvrtak, 22. april 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Zapremina pravog valjka, obrada
 • 12.05 – 12.35… Informatika i računarstvo – Grupisanje podataka i analize: Grupisanje podataka, obrada/vežbanje
 • 12.40 – 13.10… Fizika – Magnetno polje, sistematizacija
 • 13.15 – 13.45… Biologija – Održivi razvoj, sistematizacija

Petak, 23. april 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Ivo Andrić: Most na Žepi, obrada
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Zapremina pravog valjka, utvrđivanje
 • 12.40 – 13.10… Geografija – Trgovina i turizam u Srbiji, utvrđivanje
 • 13.15 – 13.45… Hemija – Ugljeni hidrati, utvrđivanje

(danubeogradu.rs)

Uređuje: Ah Neša

Novinar iz Beograda od 1992. godine, osnivač je i glavni i odgovorni urednik portala Dan u Beogradu.