Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (26-29. april 2021)
TV i online nastava: raspored časova (foto: Pixabay)
TV i online nastava: raspored časova (foto: Pixabay)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (26-29. april 2021)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 26. do 29. aprila 2021. godine.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Od 19. aprila 2021. učenici od petog do osmog razreda osnovne škole i srednjoškolci ponovo su u klupama, po sistemu koji je važio od 1. septembra prošle godine.

Pogledajte ŠKOLSKI KALENDAR za 2020/21. godinu, a na OVOM LINKU smo pisali o neradnim danima za Uskrs i Prvi maj. Prolećni raspust za osnovce 2021. traje od petka, 30. aprila, do nedelje, 9. maja 2021. (prvi školski dan posle raspusta je, dakle, 10. maj).

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 26. april 2021.

 • Srpski jezik – Gvido Tartalja: Kitova beba, obrada
 • Matematika – Sabiranje brojeva (20+4), utvrđivanje
 • Digitalni svet – Uputstvo – redosled koraka (algoritam), obrada

Utorak, 27. april 2021.

 • Srpski jezik – Čitanje i pisanje pisanih slova, provera
 • Matematika – Sabiranje brojeva (32+5), obrada
 • Svet oko nas – Sličnosti i razlike između delova biljaka, proširivanje znanja

Sreda, 28. april 2021.

 • Matematika – Sabiranje (32+5) , utvrđivanje
 • Srpski jezik – D. Radović: Tužibaba, obrada
 • Likovna kultura – Tradicija, praznici i ukrašavanje uskršnjih jaja različitim tehnikama – obrada

Četvrtak, 29. april 2021.

 • Srpski jezik – Tužibaba, Dušan Radović – dramatizacija, utvrđivanje
 • Matematika – Oduzimanje brojeva (36-6), obrada
 • Svet oko nas – Biljke, utvrđivanje

Petak, 30. april 2021.

 • Prolećni raspust do 9. maja 2021.

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 26. april 2021.

 • Srpski jezik – Gledanje crtanih filmova snimljenih prema Andersenovim bajkama, utvrđivanje
 • Matematika – Određivanje nepoznatog činioca, utvrđivanje
 • Engleski jezik – Opisivanje živih bića; zanimanja, obrada i utvrđivanje

Utorak, 27. april 2021.

 • Srpski jezik – Kreativna slagalica – igrom do znanja, utvrđivanje
 • Matematika – Određivanje nepoznatog deljenika, obrada
 • Svet oko nas – Značaj biljaka i životinja za čoveka, utvrđivanje

Sreda, 28. april 2021.

 • Matematika – Određivanje nepoznatog deljenika, utvrđivanje
 • Srpski jezik – Učimo pisana slova latinice D, Dž, Đ, obrada
 • Likovna kultura – Priče u slikama – strip, obrada

Četvrtak, 29. april 2021.

 • Srpski jezik – Učimo pisana slova latinice F, H, obrada
 • Matematika – Određivanje nepoznatog delioca, obrada
 • Svet oko nas – Promene koje donose godišnja doba, obrada

Petak, 30. april 2021.

 • Prolećni raspust do 9. maja 2021.

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 26. april 2021.

 • Srpski jezik – Pisanje suglasnika J, utvrđivanje
 • Matematika – Pravougaonik i kvadrat, obrada
 • Engleski jezik – Opisivanje bića i predmeta jednostavnim jezičkim sredstvima, obrada i utvrđivanje

Utorak, 27. april 2021.

 • Srpski jezik – Narodna pesma: Marko Karaljević i beg Kostadin, obrada
 • Matematika – Pravougaonik i kvadrat, utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Reke, obrada

Sreda, 28. april 2021.

 • Matematika – Crtanje pravougaonika i kvadrata, obrada
 • Srpski jezik – Narodna pesma: Marko Kraljević i beg Kostadin, utvrđivanje
 • Likovna kultura – Ukrašavamo jaja, vežbanje

Četvrtak, 29. april 2021.

 • Srpski jezik – Reči suprotnog značenja, obrada
 • Matematika – Crtanje pravougaonika i kvadrata, utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Bare i jezera, obrada

Petak, 30. april 2021.

 • Prolećni raspust do 9. maja 2021.

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 26. april 2021.

 • Srpski jezik – Pravopis, provera
 • Matematika – Zavisnost proizvoda od promene činilaca, obrada
 • Engleski jezik – Utvrđivanje prethodno obrađenog gradiva; iskazi o vremenu-hronološki, meteorološki, na časovniku, obrada i utvrđivanje

Utorak, 27. april 2021.

 • Srpski jezik – M. Antić: Junačka pesma, obrada
 • Matematika – Zavisnost proizvoda od promene činilaca, utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Srbija u srednjem veku, utvrđivanje

Sreda, 28. april 2021.

 • Matematika – Stalnost proizvoda, obrada
 • Srpski jezik – Recitujemo, utvrđivanje
 • Likovna kultura – Omiljena životinja, vajanje, žica, vežbe

Četvrtak, 29. april 2021.

 • Srpski jezik – Glagolski predikat, obrada
 • Matematika – Stalnost proizvoda, utvrđivanje
 • Priroda i društvo – Kako se živelo pod turskom vlašću, obrada

Petak, 30. april 2021.

 • Prolećni raspust do 9. maja 2021.

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 26. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Promenljive i nepromenljive reči, vežbanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Množenje i deljenje decimalnih brojeva, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Rim u doba carstva, utvrđivanje

Utorak, 27. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Množenje razlomaka, obrada
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Promenljive i nepromenljive reči
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Život u ekosistemu, sistematizacija

Sreda, 28. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Milovan Glišić: „Prva brazda“, obrada
 • 8.35 – 9.05… Tehnika i tehnologija – Korišćenje alata i pribora za ručnu obradu i spajanje navedenih materijala, vežbanje
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Svetsko more i njegova horizontalna podela, svojstva i kretanje morske vode, obrada

Četvrtak, 29. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Množenje razlomaka, utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Izricanje dozvola, zabrana, pravila ponašanja i obaveza, obrada i utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Pravilna ishrana, obrada

Petak, 30. april 2021.

 • Prolećni raspust do 9. maja 2021.

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 26. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Pridevske zamenice: odnosno-upitne, neodređene, opšte, odrične, obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Simetrične tačke u koordinatnom sistemu, dužina duži u koordinatnom sistemu, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Kraj srednjeg i početak novog veka, obrada

Utorak, 27. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Prikaz podataka u koordinatnom sistemu, obrada
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Milovan Danojlić: „Ovaj dečak zove se Pepo Krsta“, obrada
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Masa i gustina, sistematizacija

Sreda, 28. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Anton Pavlovič Čehov: „Vanjka“ / Italo Kalvino: „Šuma na auto putu“ (iz zbirke priča „Markovaldo ili godišnja doba u gradu“), obrada
 • 8.35 – 9.05… Biologija – Poreklo i raznovrsnost živog sveta, utvđivanje/ Putevi prenošenja zaraznih bolesti, povrede i prva pomoć, obrada
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Međunarodne organizacije EU, OUN, NATO, G7, G8, obrada/ Država i integracdžioni procesi, sistematizacija

Četvrtak, 29. april 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Prikaz podataka u koordinatnom sistemu, utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Opisivanje iskustva iz neodređene prošlosti, obrada i utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Pritisak čvrstih tela, obrada

Petak, 30. april 2021.

 • Prolećni raspust do 9. maja 2021.

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 26. april 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Mesne i vremenske rečenice, vežbanje
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Rastavljanje polinoma na činioce, utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Istorija – Zlatno doba srpske kulture 1903 – 1914, obrada / Vladavina kralja Petra I Karađorđevića, utvrđivanje

Utorak, 27. april 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Rastavljanje polinoma na činioce, sistematizacija
 • 10.20 – 10.50… Srpski jezik – Domaća lektira – Jovan Sterija Popović: „Pokondirena tikva“, obrada
 • 10.55 – 11.25… Biologija – Biomi, obrada / Populacija i odnosi ishrane u ekosistemu, obrada

Sreda, 28. april 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Domaća lektira – Jovan Sterija Popović: „Pokondirena tikva“, utvrđivanje
 • 10.20 – 10.50… Geografija – Društvene odlike Angloamerike, utvrđivanje/ Društvene odlike Srednje Amerike, obrada
 • 10.55 – 11.25… Hemija – Stehiometrijska izračunavanja, utvrđivanje / Vodonik, obrada

Četvrtak, 29. april 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Rastavljanje polinoma na činioce, kontrolna vežba
 • 10.20 – 10.50… Engleski jezik – Iskazivanje prostornih odnosa i orijentacija u prostoru, obrada i utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Fizika – Mehanička snaga. Koeficient korisnog dejstva – uvežbavanje

Petak, 30. april 2021.

 • Prolećni raspust do 9. maja 2021.

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 26. april 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Ivo Andrić: Most na Žepi, vežbanje/utvrđivanje
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Površina i zapremina pravog valjka, utvrđivanje
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Svet u savremenom dobu, obrada
 • 13.15 – 13.45… Fizika – Doprinos Nikole Tesle i Mihaila Pupina razvoju nauke o elektromagnetnim pojavama i njihovoj primeni, obrada

Utorak, 27. april 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Površina i zapremina pravog valjka, utvrđivanje
 • 12.05 – 12.35… Srpski jezik – Načini tvorbe reči: izvođenje, slaganje; prefiksacija; kombinovana tvorba reči, obrada
 • 12.40 – 13.10… Biologija – Pravo na zdravu životnu sredinu, obrada
 • 13.15 – 13.45… Engleski jezik – Opisivanje radnji u sadašnjosti: indirektni govor – izjavne rečenice – sa glagolom u sadašnjem vremenu; upitne rečenice – sa glagolom u sadašnjem vremenu, obrada i utvrđivanje

Sreda, 28. april 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Tvorba reči pretvaranjem, obrada
 • 12.05 – 12.35… Geografija – Geografija lokalne sredine, zavičajna geografija, obrada/ Priprema učenika za realizaciju istraživačkog projekta u lokalnoj sredini
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Svet posle Drugog svetskog rata, utvrđivanje
 • 13.15 – 13.45… Hemija – Aminokiseline i proteini, obrada

Četvrtak, 29. april 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Valjak, sistematizacija
 • 12.05 – 12.35… Informatika i računarstvo – Grupisanje podataka i analize: Osnovne analize, obrada/vežbanje
 • 12.40 – 13.10… Fizika – Struktura atoma i nuklearne sile, obrada
 • 13.15 – 13.45… Biologija – Savremeni način života, obrada

Petak, 30. april 2021.

 • Prolećni raspust do 9. maja 2021.

(danubeogradu.rs)

Uređuje: Ah Neša

Novinar iz Beograda od 1992. godine, osnivač je i glavni i odgovorni urednik portala Dan u Beogradu.