Naslovna » BG svaštara » TV i online program » RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (10-14. maj 2021)
TV i online nastava: raspored časova (foto: Pixabay)
TV i online nastava: raspored časova (foto: Pixabay)

RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola (10-14. maj 2021)

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 10. do 14. maja 2021. godine.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Od 19. aprila 2021. učenici od petog do osmog razreda osnovne škole i srednjoškolci ponovo su u klupama, po sistemu koji je važio od 1. septembra prošle godine.

Pogledajte ŠKOLSKI KALENDAR za 2020/21. godinu. Prvi školski dan, posle prolećnog raspusta je ponedeljak, 10. maj.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Ponedeljak, 10. maj 2021.

 • Srpski jezik – Pravopisna pravila, sistematizacija
 • Matematika – Oduzimanje brojeva (36 – 6), utvrđivanje
 • Digitalni svet – Korak po korak do rešenja (algoritam), utvrđivanje

Utorak, 11. maj 2021.

 • Srpski jezik – Rečenice kao obaveštenje, pitanje i zapovest, obrada
 • Matematika – Oduzimanje brojeva (48-6), obrada
 • Svet oko nas – Delovi tela životinja, obrada

Sreda, 12. maj 2021.

 • Matematika – Oduzimanje brojeva 48-5, utvrđivanje
 • Srpski jezik – Golub i pčela, narodna priča, obrada
 • Muzička kultura – Pevanje pesme Zec kopa repu i slušanje kompozicije Leptiriću šareniću, dečja pesma, utvrđivanje

Četvrtak, 13. maj 2021.

 • Srpski jezik – Golub i pčela, narodna priča. Prepričavanje priče po zadatom planu,obrada
 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje, utvrđivanje
 • Svet oko nas – Delovi tela životinja, utvrđivanje

Petak, 14. maj 2021.

 • Srpski jezik – Pričanje po planu: Kako sam ja pomogao drugu, utvrđivanje
 • Matematika – Sabiranje brojeva (46+30), obrada
 • Engleski jezik – Predstavljanje članova porodice i čestitanje praznika, obrada i utvrđivanje

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Ponedeljak, 10. maj 2021.

 • Srpski jezik – Naučili smo pisana slova latinice D, Dž, Đ, F, H, utvrđivanje
 • Matematika – Određivanje nepoznatog delioca, utvrđivanje
 • Engleski jezik – Opisivanje živih bića i predmeta; Čestitanje praznika, obrada i utvrđivanje

Utorak, 11. maj 2021.

 • Srpski jezik – Budi pisac-priča u slikama, utvrđivanje
 • Matematika – Određivanje nepoznatog broja, utvrđivanje
 • Svet oko nas – Promene koje donose godišnja doba, utvrđivanje

Sreda, 12. maj 2021.

 • Matematika – Određivanje nepoznatog broja (provera znanja)
 • Srpski jezik – Naučili smo pisana slova latinice, utvrđivanje
 • Likovna kultura – Čestitka, obrada

Četvrtak, 13. maj 2021.

 • Srpski jezik – Diktat, utvrđivanje
 • Matematika – Redosled računskih radnji (deljenje), obrada
 • Svet oko nas – Nepogode i opasnosti, obrada

Petak, 14. maj 2021.

 • Srpski jezik – Domaća lektira: D. Đorđević: Uspon jednog lava, Recept za dedu, obrada
 • Matematika – Redosled računskih radnji (deljenje), utvrđivanje
 • Muzička kultura – Žabice, sistematizacija

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Ponedeljak, 10. maj 2021.

 • Srpski jezik – Branko Stevanović: Zanimanje Marka Kraljevića, obrada
 • Matematika – Preslikavanje pravougaonika i kvadrata na kvadratnoj mreži, obrada
 • Engleski jezik – Opisivanje (spoljnog izgleda) bića i predmeta jednostavnim jezičkim sredstvima

Utorak, 11. maj 2021.

 • Srpski jezik – Pismeno izražavanje: Kako zamišljam Marka Kraljevića, utvrđivanje
 • Matematika – Obim pravougaonika, obrada
 • Priroda i društvo – Značaj i zaštita vode i vodenih životnih zajednica, obrada

Sreda, 12. maj 2021.

 • Matematika – Obim pravougaonika, utvrđivanje
 • Srpski jezik – Kreativne igre (ukrštenice, osmosmerke, rebusi, asocijacije…), utvrđivanje
 • Likovna kultura – Slikanje bez četkica, obrada i vežbanje

Četvrtak, 13. maj 2021.

 • Srpski jezik – Čitanje nepoznatog teksta, utvrđivanje
 • Matematika – Obim kvadrata, obrada
 • Priroda i društvo – Vodene životne zajednice, utvrđivanje

Petak, 14. maj 2021.

 • Srpski jezik – Skraćenice, obrada
 • Matematika – Obim kvadrata, utvrđivanje
 • Muzička kultura – Narodna pesma: Ja posejah lubenice, igra uz pevanje, obrada

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Ponedeljak, 10. maj 2021.

 • Srpski jezik – G. Olujić: Oldanini vrtovi, obrada
 • Matematika – Zavisnost količnika od promene deljenika, obrada
 • Engleski jezik – Iskazivanje vremena (hronološkog i meteorološkog), Imenovanje i opisivanje odevnih predmeta i aktivnosti, obrada i utvrđivanje

Utorak, 11. maj 2021.

 • Srpski jezik – G. Olujić: Oldanini vrtovi, obrada
 • Matematika – Zavisnost količnika od promene delioca, obrada
 • Priroda i društvo – Prvi srpski ustanak, obrada

Sreda, 12. maj 2021.

 • Matematika – Zavisnost količnika od promene deljenika i delioca, utvrđivanje
 • Srpski jezik – Subjekat, utvrđivanje
 • Likovna kultura – Figura koja sedi;Sedimo ispod drveta, Drugovi; Igram se sa psom – vajanje – vežbe

Četvrtak, 13. maj 2021.

 • Srpski jezik – B.Crnčević: „Mrav dobra srca“, obrada
 • Matematika – Stalnost količnika, obrada
 • Priroda i društvo – Drugi srpski ustanak, obrada

Petak, 14. maj 2021.

 • Srpski jezik – Stigao je maj u moj kraj, obrada
 • Matematika – Stalnost količnika, utvrđivanje
 • Muzička kultura – Slušanje muzike. A.Dvoržak – Slovenska igra br.1, obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 10. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Milovan Glišić: Prva brazda, obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Deljenje razlomaka, obrada
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Kultura i svakodnevni život starih Rimljana, obrada

Utorak, 11. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Deljenje razlomaka, utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Službe reči, obnavljanje
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Pravilna ishrana, utvrđivanje

Sreda, 12. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Predikatska rečenica. Glagolski predikat, obrada
 • 8.35 – 9.05… Tehnika i tehnologija – Izrada predmeta/modela ručnom obradom i spajanjem papira i/ili drveta, tekstila, kože korišćenjem odgovarajućih tehnika, postupaka i alata
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Vode na kopnu, obrada

Četvrtak, 13. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Svojstva množenja razlomaka, brojevni izrazi, obrada
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Izražavanje želja, planova i namera,obrada i utvrđivanje; Obnavljanje i sistematizacija gradiva pred izradu drugog pismenog zadatka
 • 9.10 – 9.40… Biologija – Voda, obrada

Petak, 14. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Ivan Cankar: Desetica, obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Brojevni izrazi – 1. deo, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Aritmetički operatori, Računanje u programskom jeziku Scratch, obrada/vežbanje

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 10. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Anton Pavlovič Čehov: Vanjka/ Italo Kalvino, Šuma na auto-putu (iz zbirke priča Markovaldo ili godišnja doba u gradu), vežbanje, utvrđivanje
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Anketa 1 (uzorak, upitnik, analiza podataka), obrada
 • 9.10 – 9.40… Istorija – Velika geografska otkrića, obrada i utvrđivanje

Utorak, 11. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Prikaz zavisnosti među veličinama, obrada
 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Jezička kultura: Tekstovi sa socijalnom tematikom, vežbanje, utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Pritisak čvrstih tela, utvrđivanje

Sreda, 12. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Pridevske zamenice: prisvojne( sa naglaskom na prisvojnu zamenicu svoj) pokazne, obrada
 • 8.35 – 9.05… Biologija – Istaknuti naučnici koji su se bavili istraživanjem zdravlja ljudi; Bolesti koje izazivaju bakterije, načini zaražavanja i uloga antibiotika, obrada
 • 9.10 – 9.40… Geografija – Regionalna geografija, obrada

Četvrtak, 13. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Direktno proporcionalne veličine i njihovo grafičko predstavljanje, obrada
 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Opisivanje sadašnjih radnji, obrada; Opisivanje sadašnjih i prošlih radnji, obrada i utvrđivanje
 • 9.10 – 9.40… Fizika – Pritisak u mirnoj tečnosti, obrada

Petak, 14. maj 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Gramatičke kategorije zamenica; rod, broj, padež i lice, obrada
 • 8.35 – 9.05… Matematika – Obrnuto proporcionalne veličine, obrada
 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Uslovna ponavljanja; Petlja while, obrada/vežbanje

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 10. maj 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Uzročne rečenice, obrada
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Krug, obnavljenje
 • 10.55 – 11.25… Istorija – Balkanski ratovi, obrada i utvrđivanje

Utorak, 11. maj 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Centralni i periferijski ugao kruga, obrada
 • 10.20 – 10.50… Srpski jezik – Posledične rečenice, obrada
 • 10.55 – 11.25… Biologija – Biomi, populacija i odnosi ishrane u ekosistemu, utvrđivanje

Sreda, 12. maj 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Uzročne i posledične rečenice, vežbanje
 • 10.20 – 10.50… Geografija – Položaj i prirodne odlike Južne Amerike, obrada, utvrđivanje
 • 10.55 – 11.25… Hemija – Kiseonik, oksidi, oksidacija

Četvrtak, 13. maj 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Centralni i periferijski ugao kruga, obnavljanje
 • 10.20 – 10.50… Engleski jezik – Opisivanje sadašnjih, prošlih i budućih radnji (Svi oblici pasiva koji su se radili do sada)
 • 10.55 – 11.25… Fizika – Mehanička energija, rad i snaga, utvrđivanje, sistematizacija

Petak, 14. maj 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Jovan Jovanović Zmaj: Jututunska juhahaha, obrada
 • 10.20 – 10.50… Matematika – Obim kruga, obrada
 • 10.55 – 11.25… Informatika i računarstvo – Učitavanje slike; Definisanje položaja slike; Prikaz slike, obrada/vežbanje

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 10. maj 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Branislav Nušić: Sumnjivo lice, obrada
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Sistem linearnih jednačina i valjak, kontrolna vežba
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Jugoslavija po završetku Drugog svetskog rata – uspostavljanje nove vlasti, obrada
 • 13.15 – 13.45… Fizika – Prirodna radioaktivnost. Radioaktivno zračenje, obrada

Utorak, 11. maj 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Kupa – pojam i elementi, obrada
 • 12.05 – 12.35… Srpski jezik – Branislav Nušić: Sumnjivo lice, utvrđivanje
 • 12.40 – 13.10… Biologija – Ekološka kultura, obrada
 • 13.15 – 13.45… Engleski jezik – Opisivanje radnji u sadašnjosti: indirektni govor – izjavne i upitne rečenice – sa glagolom u sadašnjem vremenu; Obnavljanje i sistematizacija gradiva pred izradu drugog pismenog zadatka

Sreda, 12. maj 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Forme pripovedanja (oblici kazivanja). Forme pripovedanja kao integracioni činilac interpretacije književnoumetničkog teksta, vežbanje, utvrđivanje
 • 12.05 – 12.35… Geografija – Srbi u Crnoj Gori, obrada
 • 12.40 – 13.10… Istorija – Jugoslavija po završetku Drugog svetskog rata – uspostavljanje nove vlasti, utvrđivanje
 • 13.15 – 13.45… Hemija – Aminokiseline i proteini, utvrđivanje

Četvrtak, 13. maj 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Kupa – pojam i elementi, utvrđivanje
 • 12.05 – 12.35… Informatika i računarstvo – Istraživački projekat: biranje teme projekta
 • 12.40 – 13.10… Fizika – Zaštita od zračenja i njegovo biološko dejstvo, obrada
 • 13.15 – 13.45… Biologija – Životna sredina, zdravlje i kultura življenja, utvrđivanje

Petak, 14. maj 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Molijer: Građanin plemić (odlomak), obrada
 • 12.05 – 12.35… Matematika – Mreža i površina prave kupe, obrada
 • 12.40 – 13.10… Geografija – Srbi u BiH − Republika Srpska, obrada
 • 13.15 – 13.45… Hemija – Vitamini. obrada

(danubeogradu.rs)

Uređuje: Ah Neša

Novinar iz Beograda od 1992. godine, osnivač je i glavni i odgovorni urednik portala Dan u Beogradu.