Naslovna » Blog » Akcije i reakcije » Srpski PEN centar: Marginalizacija kulture

Srpski PEN centar: Marginalizacija kulture

Srpski PEN centar upozorava javnost na sistematsku marginalizaciju kulture u našem društvu.

Umesto vrhunske kulture, na javnoj sceni oživljavaju prevaziđeni koncepti, od zahteva da patriotizam bude prvi i najvažniji zadatak kulture, do favorizovanja prenaglašeno prigodnih i ispraznih državnih svetkovina kakvih danas nema ni u jednom evropskom društvu.

Državni budžet za kulturu predstavlja otvoreno ponižavanje srpske kulture i nedostojan je jedne evropske zemlje, a pogotovo vrhunskih rezultata koje ostvaruje naša savremena kultura.

U kulturnim institucijama na nacionalnom i na lokalnom nivou došlo je do smene ostvarenih i prepoznatljivih ličnosti naše kulture.

Kultura je potisnuta iz medija, a kulturni događaji iz javnog i svakodnevnog života. Prostor koji je suvereno pripadao kulturi ubrzano zauzimaju najrazličitije forme razobručenog i agresivnog populizma.

Mediji se ne bave preispitivanjem unutrašnje i spoljne politike vlasti, već medijsku scenu zloupotrebljavaju sadržaji koji vređaju osnovna ljudska prava i elementarno ljudsko dostojanstvo i samom svojom prirodom onemogućavaju svaki javni dijalog o bilo kojoj suštinskoj temi našeg društva.

Država ne podržava ostvarene i prepoznatljive kulturne manifestacije, a pogotovo ne one koje imaju međunarodnu reputaciju i predstavljaju primer međunarodne afirmacije naše kulture.

Bez državne podrške ostaju kulturne manifestacije, između ostalih: Oktobarski salon i Nišvil, asocijacije pisaca i dramskih umetnika, međunarodni pozorišni i knjiiževni festivali, bez obzira na njihov značaj i delotvorni uticaj na naš kulturni i društveni razvoj.

Javne biblioteke ne mogu da nabave nove knjige, pozorišta nemaju nove predstave, galerije su na ivici opstanka, film je prepušten gašenju ili ličnoj preduzimljivosti producenata. Jedino je sigurno da će muzeji koji su do sada bili zatvoreni i dalje biti u tom statusu.

Odluke odgovornih u kulturnoj politici sistematski su usmerene protiv nezavisne kulturne i umetničke scene po kojoj je srpska kultura prepoznatljiva, jer su važni rezultati u proteklom periodu ostvareni upravo zahvaljujući kreativnosti i entuzijazmu njenih relevantnih predstavnika i institucija.

Ekonomska kriza ne može biti alibi za ovakvu bahatost vlasti prema kulturi. Umesto da kriza bude znak za uzbunu i mobilizaciju, da bude poziv na vrhunski odgovoran odnos, kod nas se ona rešava odustajanjem od najboljih vrednosti našeg društva. Nema primera da je neko pobedio vlastito siromaštvo ili rešio svoje ekonomske probleme tako što je uništio vlastitu kulturu.

O kulturi ne bi smeli da odlučuju oni koji neće biti zapamćeni po svojim ostvarenjima, već po šteti koju su joj naneli.

Svako ima pravo na lični izbor u svemu, pa i u kulturi, ali ako odlučuje o pitanjima od opšteg značaja, onda svoj javni izbor mora da podvrgava najvišim kriterijumima u oblasti kojom se bavi.

Srpski PEN centar zahteva od Ministarstva kulture i lokalnih samouprava da preispitaju svoje odluke čija bi primena izazvala dalekosežne štetne posledice. Istovremeno, Srpski PEN centar poziva kulturnu i ukupnu javnost Srbije da osudi ovu sistematsku marginalizaciju kulture, jer se tako podriva sam temelj našeg društva.

Upravni odbor Srpskog PEN centra
U Beogradu, 12. juna 2013.