Naslovna » BG svaštara » Ekonomija » Vlada Srbije: Ograničena cena hleba i kontrola cena ogreva i peleta
Vlada Srbije: Cena hleba (foto: Pixabay)
Vlada Srbije: Cena hleba (foto: Pixabay)

Vlada Srbije: Ograničena cena hleba i kontrola cena ogreva i peleta

Vlada Srbije ograničila je maloprodajnu cenu hleba od brašna T-500 na 53,50 dinara, dok je maksimalna proizvođačka cena ograničena na 45,88 dinara.

To je saopšteno iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i dodato je da je to regulisano Uredbom o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500, koju je danas donela Vlada Srbije u cilju dalje zaštite životnog standarda stanovništva.

Takođe, Uredbom je ograničena i najviša ukupna stopa marže, obračunata na neto fakturnu cenu za sve ostale vrste hleba, umanjenu za rabate i popuste, a iznosi maksimalno 40 odsto.

Ova uredba primenjivaće se od 9. avgusta i važiće 30 dana.

S obzirom na to da je u prethodnom periodu došlo do velikog rasta cena namirnice ključnih za ishranu stanovništva, uredbom je po prvi put ograničena marža na sve ostale vrste hleba.

Imajući u vidu da je marža šest odsto, a da se hleb uglavnom isporučuje direktno u trgovini na malo, tako da je to i ukupna marža trgovaca na malo, zaključeno je da se povećanje cene neće odraziti na njihovo poslovanje.

Takođe, procenjeno je da povećanje cena neće značajno uticati ni na standard potrošača.

Kontrola ogreva i peleta i bezbedno snabdevanje drvnim sortimentima

Vlada Srbije je, nakon konsultacija sa predstavnicima proizvođača i udruženja, donela paket mera koje se odnose na bezbedno snabdevanje drvnim sortimentima i kontrolu cena ogreva i peleta.

Na inicijativu Ministarstva rudarstva i energetike, a u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvom poljoprivrede, skladištarima, peletarima, kao i Upravom za šume, JP „Srbijašume“, Vlada je donela Uredbu o ograničenju visine cene peleta, kao i Odluku o privremenoj zabrani izvoza peleta i određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za Republiku Srbiju.

Uredbom o ograničenju visine cene peleta, koja je doneta sa ciljem zaštite energetske bezbednosti Republike Srbije, a koja će biti na snazi 90 dana od dana stupanja na snagu, predviđeno je da maksimalna maloprodajna cena peleta ne sme prelaziti 38.000 dinara po toni u svim pakovanjima.

Sprovođenje nadzora nad primenom Uredbe na terenu i kontrolisanje maloprodajne cene peleta, vršiće inspekcijski organi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Odluka o privremenoj zabrani izvoza peleta i određenih drvnih sortimenata za potrebe proizvodnje čvrstih goriva na bazi biomase na domaćem tržištu, doneta je sa ciljem sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda nastale usled povećanog izvoza i potrebe stanovništva za snabdevanjem prouzrokovanim krizom na svetskom tržištu energenata, i trajaće do 1. novembra ove godine.

Odlukom je omogućeno da se izvoz trupaca može vršiti uz posebne dozvole koje će se podnositi na mesečnom nivou Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a o kojima će odlučivati komisija sačinjena od predstavnika ministarstava poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, trgovine i Privredne komore Srbije.

Dozvole dostavljene do 15. u mesecu za tekući mesec za ukupnu količinu drvnih sortimenata planiranih za izvoz, izdavaće se na period od dva meseca.

Snabdevanje tržišta drvnim sortimentima i kontrolu cena ogreva i peleta kontrolisaće Radna grupa za praćenje proizvodnje i prodaje drvnih sortimenata od strane javnih preduzeća za gazdovanje šumama u državnoj svojini, koja je danas formirana na sednici.

Vlada je dala saglasnost na odluku o usvajanju cenovnika osnovnih proizvoda šumarstva – drvnih sortimenata javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume“, kojim se odobrava povećanje od 15 odsto, a u interesu zaštite imovine, odnosno šuma u državnoj svojini Republike Srbije i njihovog ekonomski opravdanog korišćenja.

Na sednici je doneta i izmenjena odluka o privremenoj zabrani izvoza Evro dizela EN 590 kojom se zabrana produžava za još sedam dana.

Vlada Srbije usvojila je Strategiju integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji za period 2022-2027. godine, sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije za period 2022-2024. godine.

Imajući u vidu da je strateški cilj Srbije punopravno članstvo u Evropskoj uniji, ovom Strategijom Srbija uvodi novi koncept integrisanog upravljanja granicom sa ciljem usklađivanja sa evropskim pravnim tekovinama.

Dokument uređuje pravila kretanja lica ppeko granica kao i odredbe šengenskog kataloga – kontrola spoljnih granica, vraćanje i readmisija. (danubeogradu.rs)

Uređuje: Dan u Beogradu

Dan u Beogradu osnovan je 2011. godine i jedan je od najčitanijih lokalnih portala u Srbiji. Osnivač i glavni urednik je Nenad Mandić - Ah Neša.