Naslovna » Porodica » Deca » Novi program predškolskog vaspitanja i obrazovanja
Novi program predškolskog vaspitanja i obrazovanja
Novi program predškolskog vaspitanja i obrazovanja

Novi program predškolskog vaspitanja i obrazovanja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja saopštilo je da je danas predstavljen Novi program predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Cilj novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja je celovit razvoj i dobrobit deteta kroz integrisani pristup učenju, povezivanje igre i drugih aktivnosti, kao i izgradnja smislenih odnosa sa vršnjacima i odraslima u prostoru koji je inspirativan.

Pravilnikom o osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja predviđeno je da novi program bude uveden u predškolske ustanove sukcesivno od septembra 2019. godine.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević istakao je da je usvajanje nove koncepcije predškolskog vaspitanja važan podsticaj i da predstavlja osnovu za druge reformske procese.

Cilj je, kako je naveo, da se unapredi dostupnost, kvalitet i pravednost sistema predškolskog vaspitanja u Srbiji, kao i da se na tome radi u saradnji sa predškolskim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave, partnerskim institucijama i organizacijama.

Po njegovim rečima, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nastoji da nizom sistemskih rešenja doprinosi stvaranju uslova za kvalitetno ostvarivanje i dalji razvoj predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

On je istakao da će se kroz realizaciju važnih projektnih inicijativa u ovoj oblasti, obezbediti podrška u domenu unapređivanja inicijalnog obrazovanja vaspitača, kao i sistema njihovog profesionalnog razvoja i napredovanja – obuke za vaspitače, stručne saradnike i direktore predškolskih ustanova.

Ministar je rekao da je planirano i unapređenje sistema za prikupljanje podataka i praćenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kao i dalje unapređivanje sistema vrednovanja kvaliteta predškolskih ustanova.

Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja: Godine uzleta

Državna sekretarka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Anamarija Viček rekla je da je, po prvi put u oblasti predškolskog vaspitanja, Pravilnikom propisano sukcesivno uvođenje obaveznosti primene nove programske koncepcije, radi obezbeđivanja pravovremene potrebne stručne podrške ustanovama.

Podrška u vidu obuka, izrade priručnika i vodiča, razvoja mehanizama horizontalne razmene i mentorske podrške ustanovama biće obezbeđena kroz projekat inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja, koji se realizuje sredstvima iz zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj, istakla je Viček.

Pomoćnica ministra za predškolsko, osnovno obrazovanje i vaspitanje Vesna Nedeljković istakla je da se novim Pravilnikom definiše koncepcija vaspitanja i obrazovanja predškolske dece.

Taj pravilnik je, kako je dodala, u skladu sa savremenim teorijskim pristupima u toj oblasti, relevantnim dokumentima obrazovne politike, primerima dobre prakse kod nas i u svetu i vrednostima zasnovanim na dugogodišnjoj tradiciji predškolskog vaspitanja u Srbiji.

Osnove programa metaforično su nazvane „Godine uzleta“, jer je predškolski uzrast jedinstveno, vredno i neponovljivo doba u životu svakog deteta i period otvorenih mogućnosti i jedinstvenih potencijala, a cilj predškolskog vaspitanja jeste podrška dobrobiti deteta, napomenula je Nedeljković.

Po njenim rečima, osnove ovog programa podržavaju razvijanje programa vaspitno-obrazovnog rada koji nastaju kroz zajedničko učešće dece i odraslih u prostorima koji su inspirativni i provokativni za dete, u kojima ono može slobodno da istražuje, isprobava, igra se, sarađuje sa drugima i upoznaje svet oko sebe.

Osnove programa namenjene su svima koji su neposredno ili posredno uključeni u delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja – zaposlenima u predškolskim ustanovama (medicinskim sestrama-vaspitačima, vaspitačima, stručnim saradnicima i saradnicima i drugim zaposlenima), porodici, lokalnoj zajednici, stručnim i akademskim zajednicama i svim drugim državnim i civilnim organizacijama, institucijama i telima povezanim sa obrazovanjem, zdravstvenom i socijalnom zaštitom i kulturom.

U izradi dokumenta „Osnove programa predškolskog vaspitanja obrazovanja“ radili su predstavnici Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Unicefa, Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, navodi se u saopštenju.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.