Avala i Avalski toranj
Avala i Avalski toranj

Avala

Avala je planina najbliža Beogradu, koja je za samo 11 metara premašila visinu od 500 metara, graničnu da se jedno uzvišenje nazove planinom.

Upravo tako niska, izolovana od drugih sličnih, na 17 kilometara jugoistočno od centra grada, ona je prava oaza za rekreativce kojima nudi sasvim dovoljno izazova za izlet.

Zbog istorijske vrednosti, bogatstva biljnim i životinjskim svetom i lepote pejzaža Avala je zaštićena kao predeo izuzetnih odlika. Na planini i u njenom podnožju dominiraju listopadne šume, uz livade, uglavnom na jugu, i zasade četinara.

Avala – nekad i sad

Položaj Avale kao tačke sa koje se može osmatrati, i biti blizu najvažnijih rečnih i transportnih puteva Balkana, razlog je što se na vrhu planine davno nalazilo rimsko utvrđenje.

A zatim i srednjovekovni srpski grad Žrnov, koji zauzimaju Turci prvi put sredinom XV veka i mesto nazivaju Havala (vidikovac).

U podnožju Avale su rođeni ustanici iz porodice Čarapić, koji su se borili za slobodu grada – Vasa i njegov sin Ivan, prvi gradonačelnik Beograda. Na mestu odakle se polazilo u boj danas se nalaze spomenik Vasi Čarapiću i planinarski dom „Čarapićev brest“, sa kompleksom sportskih objekata i obeleženim stazama za pešačenje.

Na jednoj od najviših kota planine podignut je 1938. godine Spomenik Neznanom junaku, delo vajara Ivana Meštrovića.

Na Avali se može posetiti i Spomenik sovjetskim ratnim veteranima na mestu gde su nastradali u avionskoj nesreći 1964. godine, planinarska kuća “Mitrovićev dom” iz 1924. godine i zdanje hotela “Avala” iz 1931. godine.

Jedna od najvećih atrakcija planine je svakako Avalski toranj, telekomunikacioni toranj visok 205 metara, sa restoranom na visini od 120 metara, iz kojeg se pruža veličanstven pogled na Šumadiju i Beograd.

Krajem 2007. godine je Skupština grada Beograda proglasila Avalu zaštićenim prirodnim dobrom sa ukupnom površinom od 489 hektara.

Malo poznata Avala

Bogatstvo planine živim svetom nije jedino. U dubinama Avale nalazi se rudno blago, poznato još u doba antike.

Mineral plavo-zelene boje, pronađen samo na Avali, nosi naziv avalit. Rudnik „Šuplja stena“, u kojem su eksploatisani živa i olovo, jedan je od najstarijih na planeti, u čijim su hodnicima otkriveni tragovi neolitskih civilizacija.

Nedaleko je bio i rudnik olova i cinka „Crveni breg“. U prvi objekat danas mogu da uđu samo speleolozi, a u drugom je u toku rekontrukcija, kako bi bio dostupan posetiocima. (danubeogradu.rs)

Uređuje: Katarina Vidaković