Naslovna » Blog » Beograđanka u Londonu » Škole: Engleska elita i stara (dobra?) vremena

Škole: Engleska elita i stara (dobra?) vremena

Engleske privatne škole, uglačanim uniformama i tradicionalnim normama, uvek su izazivale zavist u klasno nedovoljno izdiferenciranim socijalističkim sistemima, u kojima važi pravilo jednakosti i istih obaveza.

Ipak, nikad nisam imala sumnju da su upravo to mesta gde se u Engleskoj, uporedo sa nepojmljivim tajnama, razvijaju i mnoge vaspitne anomalije i nepremostivi problemi odrastanja.

Da je mnogo toga u engleskom društvu bolesno i nakazno to je jasno, mada je vešto prikriveno i zabašureno snobizmom i elitizmom rudimentarnih karakteristika.

Svi šokantni detalji zloupotrebe i maltretiranja u internatima i drugim kakvim vaspitnim ustanovama, koji se čine neverovatni da bi bili istiniti, spadaju u deo viševekovnih inauguracija u izvesnim socijalnim krugovima. Tako usvojena pravila ponašanja imaju dobro utvrđena i gotovo kastinska obeležja.

Oprobana podela uloga

Kako u svemu, tako i u školstvu, u Engleskoj postoji izražena težnja da se sačuva stari red i zakon, koji opet, kao i u svemu, podrazumeva povlastice i privilegije za malobrojne.

U privatnim školama, koje su vekovima bile mesta za socijalno uzdizanje predodređenih muških članova uticajnih porodica, više nego išta drugo, učilo se i uvežbavalo isticanje statusnih karakteristika.

Sasvim kao u teatarskoj podeli uloga, s tom razlikom što ovde nema izmena u vodećim rolama, u privatnim školama sa beskrupuloznim sistemima disciplinovanja i strogim kažnjavanjem bilo koje vrste pobune utvrđenom sistemu funkcionisanja, dele se uloge među nadređenima i podređenima.

Suštinski cilj održavanja ovakvog sistema obrazovanja ne počiva u podizanju inteletualnih standarda, nego u uspostavljanju vaspitnih mera kojima se izgrađuje engleska elita.

Na takvim mestima vekovima se gradio nepokolebljiv duh otpora svim promenama ustaljenog sistema vrednosti, koji se neizmenjeno tu održava i dan danas, a odatle dosta uspešno preslikava na čitavo englesko društvo.

Svet romantičnih zabluda

Naoko neodoljiva privlačnost privatnih škola počiva manje više u potpunosti na spoljnim vizuelnim faktorima, koji se u oku neukog posmatrača izjednačavaju sa romantičnim vizijama iz staromodnih romana i popularnih filmova.

Prosečan zaljubljenik u antikvitete tako pretpostavlja da je engleska privatna škola neznatno modernizovana verzija Hogwarata iz Hari Poter romana, potpuno zanemarujući činjenicu da starina ima ne samo privlačnu patinu, nego i vonj memljivih tajni zatrpanih po neotvaranim policama i mračnim hodnicima.

Posmatrano sa strane, engleske škole deluju izvanredno primamljivo, sa čuvenim, tipično engleskim šmekom starih dobrih vremena.

No, kao i u svemu ostalom, ta stara vremena samo nekima su dobra, a većini bolna i čemerna uspomena.

U engleskom sistemu obrazovanja, ni sa očiglednim propustima i upadljivim promašajima ne sme se manipulisati javno. Čak i kod neslaganja i osude ne sme biti zgražavanja. Kao i sve, ovde su i zataškavanja skupa i strogo formalizovana. ♦

Svi tekstovi Beograđanke u Londonu!

»»» Vladislava Erdeljan rođena je jedne Badnje večeri, pre mnogo godina, u najvećem gradu, najlepše zemlje koje više nema. Voli da priča i piše na raznim jezicima, a to je uvek najradije i učila i radila. Žali što nije balerina. Čuva drvo u dvorištu, sa pticama bez kaveza. Voli priče i pesme za decu. Igra žmurke sa svojim ćerkama. Želi da putuje po hladnim zemljama. Ima glavu punu nenapisanih priča i pesama, što je mnogo više od onoga što je do sad objavila.

Uređuje: Vladislava Erdeljan

»»» Vladislava Erdeljan rođena je jedne Badnje večeri, pre mnogo godina, u najvećem gradu, najlepše zemlje koje više nema. Voli da priča i piše na raznim jezicima, a to je uvek najradije i učila i radila. Žali što nije balerina. Čuva drvo u dvorištu, sa pticama bez kaveza. Voli priče i pesme za decu. Igra žmurke sa svojim ćerkama. Želi da putuje po hladnim zemljama. Ima glavu punu nenapisanih priča i pesama, što je mnogo više od onoga što je do sad objavila.

Jedan komentar

  1. Jako lep tekst. S vremena na vreme čitam Vladislavine tekstove, jako su zanimljivi i pružaju jednu sveobuhvatnu sliku.