Naslovna » BG servis » Promena načina merenja isporučenog gasa od 1. oktobra 2022.
Promena načina merenja isporučenog gasa (foto: Pixabay)
Promena načina merenja isporučenog gasa (foto: Pixabay)

Promena načina merenja isporučenog gasa od 1. oktobra 2022.

U skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje biće promenjen način merenja isporučenog gasa i uvedeno kWh umesto m³.

Javno preduzeće „Srbijagas“ dobilo je saglasnost Agencije za energetiku Republike Srbije na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, koju je doneo Nadzorni odbor JP „Srbijagas“, a u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje („Službeni glasnik RS“ br. 78/22).

Pomenutom odlukom se tarife za „kapacitet“ iskazuju u „dinarima/ kWh/dan/godinu“, a tarife za „energent“ u „dinarima/kWh“.

Izmene metodologije posledica su promene načina merenja isporučenog prirodnog gasa i uvođenja kWh umesto m³ kao obračunske veličine isporučene energije u skladu sa uredbom koja bliže uređuje uslove isporuke i snabdevanja prirodnim gasom.

Ova odluka primenjuje se počev od 1. oktobra 2022. godine.

Promena u načinu iskazivanja cena prirodnog gasa za javno snabdevanje neće imati ekonomsko finansijske efekte na visinu tarifa i prosečnih cena prirodnog gasa za javno snabdevanje. (Beokom)